2008 - 2012 összehívás
Az ülések száma: 15
A megtartás időpontja: 02. 12. 2009.
Jegyzőkönyv

15. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 02. decembra 2009. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Maja Sedlarević i Branimir Mitrović, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 110 poslanika.

Odsustvo sa sednice Skupštine opravdao je poslanik Milenko Filipović, a prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici: Aroksalaši Tibor, Branislav Bogaroški, Blagoje Krajinović, Milena Maksimović, Ivana Milić, Igor Pavličić, dr Branislav Popov, Rajko Mrđa i Ladislav Tomić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Zapisnik sa 14. sednice Skupštine, održane 07. novembra 2009. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 15. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 14. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i dva glasa "protiv" usvojila zapisnik sa 14. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 15. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 15. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Izvršnom veću AP Vojvodine na mišljenje. S obzirom da Izvršno veće AP Vojvodine nije dostavilo mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Izvršnog veća.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa četiri glasa "za", 66 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 15. sednicu Skupštine.

Dnevni red:

  1. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 12.12.2006. DO 10.11.2009.GODINE

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 16 glasova "protiv" utvrdila dnevni red 15. sednice Skupštine.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to izlaganje na srpskom jeziku kao i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika u trajanju od pet minuta, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po tački utvrđenog dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

  • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
  • izvestilac nadležnog odbora,
  • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
  • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
  • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik Izvršnog veća i članovi Izvršnog veća i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA KAPITALNA ULAGANjA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 12.12.2006. DO 10.11.2009.GODINE

Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju Fonda za period 12.12.2006. do 10.11.2009.godine, koji je Upravni odbor Fonda usvojio na sednici održanoj 16. novembra 2009. godine, na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Fonda je dostavljen Izvršnom veću na mišljenje. Izvršno veće nije imalo primedbi.

Izveštaj o poslovanju Fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.

Odbor za budžet i finansije je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Fonda.

Odbor za privredu je predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju Fonda.

Lazar Marjanski, predsednik Odbora i Branislav Ivanović, član Odbora za privredu, izdvojili su svoje mišljenje i na osnovu člana 72. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine imaju pravo da ga obrazlože na početku pretresa.

Dodatno obrazloženje Izveštaja o poslovanju Fonda dali su dr Bojan Pajtić, predsednik Upravnog odbora Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i mr Jovica Đukić, član Izvršnog veća AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Na početku pretresa, poslanik Lazar Marjanski, na osnovu člana 72. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazložio je svoje izdvojeno mišljenje dato na Odboru za privredu.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Borko Ilić, mr Tomislav Bogunović, Nenad Borović, Bore Kutić, mr Laslo Feher, Svetozar Bukvić, prof.dr Nenad Vunjak, Krišan Miroslav, Lazar Marjanski, Kosta Stakić, dr Željko Vidović, Saša Santovac, Goran Ješić, Milivoje Vrebalov, Tanja Jovanović, Predrag Mijić, Predrag Milošević, Dragana Latovljev, Milivoje Petrović i mr Jovica Đukić, pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 15,05 do 16,10 časova.

U nastavku pretresa učestvovali su poslanici: Branko Gajin, Goran Tajdić, Milorad Soldatović, dr Živorad Smiljanić, Petar Andrejić, prof.dr Svetlana Lukić-Petrović, Milan Ćuk, Tobiaš Jožef, Santo Robert, Milenko Germanac, Duško Jovanović, Ljuban Panić, Lazar Čavić, Milorad Bojin, Branislav Bojić, Suzana Brkić, Nenad Ivanišević, Dragan Donevski, Branislav Damjanov i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 12.12.2006. do 10.11.2009. godine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 17 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 12.12.2006. do 10.11.2009. godine.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 18,10 časova.