Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 16
Dátum konania: 09. 12. 2009.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
16. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 09. decembra 2009. godine (sreda),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 12,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O STRATEGIJI VODOSNABDEVANjA I ZAŠTITE VODA U AP VOJVODINI,
  2. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
  3. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE,
  4. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD I IMENOVANjU ČLANA I ZAMENIKA PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 27. novembar 2009. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor