Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 16
Датум отримованя: 09. 12. 2009.
Записнїк

16. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 09. децембра 2009. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 12,20 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Бранимир Митровић и Синиша Лазић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 103 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Др Биро Иштван, др Бранислав Бојић, Милан Ђукић, Јовица Заркула, Ненад Иванишевић, Горан Јешић, Влатко Јовићевић, Арсеније Катанић, Благоје Крајиновић, Живко Марковић, Јелена Милинић, Љубан Панић, Пелт Илона, др Бранислав Попов, Саша Тодоровић, Братислав Томић и Милан Ћук.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

На позив председника Скупштине, у складу са чланом 82. Пословника Скупштине АП Војводине, седници присуствује и др Оливер Дулић, министар за животну средину и просторно планирање.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 16. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 15. седнице Скупштине, одржане 02. децембра 2009. године достављен је посланицима 03.децембра 2009.године.

Председавајући је ставио на гласање записник са 15. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" усвојила записник са 15. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 16. седницу Скупштине АП Војводине.

Извршно веће АП Војводине доставило је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о изради Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Представајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за", 19 гласова "против" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлозима одлука о разрешењу и именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за", 23 гласа "против" и једним уздржаним гласом предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 16. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Предлог за проширење предложеног дневног реда образложио је посланик Бранислав Богарошки.

Информација са Предлогом закључака је достављена Извршном већу АП Војводине на мишљење. С обзиром да Извршно веће АП Војводине није доставило мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Извршног већа.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 66 гласова "против" и три уздржана гласа предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 16. седницу Скупштине.

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА У АП ВОЈВОДИНИ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:
  • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
  • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
  • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
  • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
  • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
  • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ,

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 22 гласа "против" утврдила дневни ред 16. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута, а излагање председника, односно представника посланичких група на 10 минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по тачки утврђеног дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник Извршног већа и чланови Извршног већа и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Председник Скупштине АП Војводине обавестио је посланике да се 10.децембра 2009.године очекује да Скупштини буде достављен Предлог одлуке о буџету АП Војводине за 2010 годину, те да се материјал неће слати посланицима поштом, већ ће бити подељен на седници Скупштине 14. децембра 2009.године. Такође, председник је обавестио посланике да, уколико желе раније да преузму материјал, могу то да учине 11.децембра 2009.године у писарници Скупштине АП Војводине.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТРАТЕГИЈИ ВОДОСНАБДЕВАЊА И ЗАШТИТЕ ВОДА У АП ВОЈВОДИНИ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о Стратегији водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за пољопривреду, Одбор за буџет и финансије, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и Одбор за здравство, социјалну политику и рад. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднео је члан Извршног већа и покрајински секретар за науку и технолошки развој проф.др Драгослав Петровић.

Посланицима се обратио и др Оливер Дулић, републички министар за животну средину и просторно планирање.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Лазар Марјански, др Тот Тивадар, Лазар Чавић, др Живорад Смиљанић, Марија Радојчић, Светозар Буквић, Бранко Гајин, проф.др Светлана Лукић-Петровић, Милан Звекић, мр Томислав Богуновић, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Ненад Боровић, Драгана Латовљев, Маријана Четојевић, Селеши Ђенђи, Рајко Мрђа, Сузана Бркић, мр Фехер Ласло и Сомбати мр Золтан.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку о Стратегији водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини.


2. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о изради Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Предлог одлуке претходно је размотрио Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине и предложио Скупштини да размотри Предлог и Одлуку донесе у предложеном тексту.

Уводно излагање поводом Предлога одлуке поднела је члан Извршног већа и покрајински секретар за архитектуру, урбанизам и градитељство Душанка Сремачки.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Стојан Тинтор, председник Одбора за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине, Миливоје Петровић, др Тот Тивадар и др Живорад Смиљанић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" донела Одлуку о изради Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу директора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" и једним гласом "против" донела Одлуку о разрешењу директора Туристичке организације Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о именовању директора Туристичке организације Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" донела Одлуку о именовању директора Туристичке организације Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и именовању члана и заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу члана Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и именовању члана и заменика председника Управног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници 08. децембра 2009. године утврдио је Предлоге одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је предложио да се о Предлозима одлука води заједнички претрес.Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" усвојила предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је предложио да се о свим Предлозима одлука обави јединствено гласање. Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" усвојила предлог.

Председавајући је ставио на гласање Предлоге одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и осам гласова "против" донела Одлуке о разрешењу чланова Савета:

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА:

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт на седници 08. децембра 2009. године утврдио је Предлоге одлука о разрешењу чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду и доставио их Скупштини на разматрање и доношење.

Председавајући је предложио да се о Предлозима одлука води заједнички претрес.Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 66 гласова "за" усвојила предлог.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је предложио да се о свим Предлозима одлука обави јединствено гласање. Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" усвојила предлог.

Председавајући је ставио на гласање Предлоге одлука о именовању чланова Савета Универзитета у Новом Саду и чланова Савета факултета у саставу Универзитета у Новом Саду.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" донела Одлуке о именовању чланова Савета:

 • УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ТЕХНОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ,
 • АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НОВОМ САДУ,
 • ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ,
 • ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У СУБОТИЦИ,
 • ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА У СОМБОРУ,
 • ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА "МИХАЈЛО ПУПИН" У ЗРЕЊАНИНУ.

Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 15,47 часова.