Componenţa 2008 - 2012
Numărul şedinţelor: 17
Data desfăşurării: 14. 12. 2009.
Procesul-verbal

17. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 14. decembar 2009. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,07 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine .

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 108 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici: Igor Mirović, Goran Ivić, Goran Kaurić, Blagoje Krajinović, Bore Kutić, dr Nenad Lemajić, Milena Maksimović, Igor Pavličić, dr Branislav Popov, Milorad Soldatović, Saša Todorović i Ladislav Tomić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je prof dr Slavica Đukić Dejanović , predsednica Narodne skupštine Republike Srbije uputila telegram poslanicima Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine kojim se izvinjava zbog sprečenosti prisustva na sednici Skupštine povodom donošenja Odluke o proglašenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i Odluke o sprovođenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanik Milorad Mirčić je ukazao na povredu člana 91. i člana 212. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.Predsedavajući je u skladu sa članom 91. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine ,pozvao Skupštinu da se bez pretresa odluči da li je povređen Poslovnik Skupštine AP Vojvodine.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa jednim glasom "za" , 77 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom odlučila da Poslovnik Skupštine AP Vojvodine nije povređen.

Poslanik Borko Ilić je ukazao na povredu člana 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine. Pošto je poslanik Borko Ilić i pored objašnjenja predsednika Skupštine ostao pri stavu da je Poslovnik povređen,predsedavajući je u skladu sa članom 91. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine ,pozvao Skupštinu da se bez pretresa odluči da li je povređen Poslovnik Skupštine AP Vojvodine.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa tri glasa "za" i 82 glasa "protiv" odlučila da Poslovnik Skupštine AP Vojvodine nije povređen.

Zapisnik sa 16. sednice Skupštine, održane 09. decembra 2009. godine dostavljen je poslanicima.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 16. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" usvojila zapisnik sa 16. sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Egereši Šandor obratio se poslanicima Skupštine povodom Predloga odluke o proglašenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 17. sednicu Skupštine

Dnevni red:

  1. PREDLOG ODLUKE O PROGLAŠENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" i tri glasa "protiv" utvrdila dnevni red 17. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O PROGLAŠENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Izvršno veće AP Vojvodine utvrdilo je Predlog odluke o proglašenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavilo ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Dr Bojan Pajtić, predsednik Izvršnog veća obratio se poslanicima povodom Predloga odluke o proglašenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanik Borko Ilić je ukazao na povredu člana 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.Predsedavajući je u skladu sa članom 91. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine ,pozvao Skupštinu da se bez pretresa odluči da li je povređen Poslovnik Skupštine AP Vojvodine.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa tri glasa "za" i 86 glasova "protiv" odlučila da Poslovnik Skupštine AP Vojvodine nije povređen.

U pretresu je učestvovao poslanik Borko Ilić.

Predsedavajući je Predlog odluke o proglašenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine , stavio na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o proglašenju Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Na sednici su vođene stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 11,46 časova.

Predsedavajući je s a z v a o 18. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine 14. decembra 2009. godine u 12,15 časova i predložio dnevni rad :

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SPROVOĐENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.