Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 17
Датум отримованя: 14. 12. 2009.
Записнїк

17. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 14. децембар 2009. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,07 часова.

Седници Скупштине председавао је Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине .

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Игор Мировић, Горан Ивић, Горан Каурић, Благоје Крајиновић, Боре Кутић, др Ненад Лемајић, Милена Максимовић, Игор Павличић, др Бранислав Попов, Милорад Солдатовић, Саша Тодоровић и Ладислав Томић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Председавајући је обавестио посланике да је проф др Славица Ђукић Дејановић , председница Народне скупштине Републике Србије упутила телеграм посланицима Скупштине Аутономне Покрајине Војводине којим се извињава због спречености присуства на седници Скупштине поводом доношења Одлуке о проглашењу Статута Аутономне Покрајине Војводине и Одлуке о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Посланик Милорад Мирчић је указао на повреду члана 91. и члана 212. Пословника Скупштине АП Војводине.Председавајући је у складу са чланом 91. Пословника Скупштине АП Војводине ,позвао Скупштину да се без претреса одлучи да ли је повређен Пословник Скупштине АП Војводине.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са једним гласом "за" , 77 гласова "против" и једним уздржаним гласом одлучила да Пословник Скупштине АП Војводине није повређен.

Посланик Борко Илић је указао на повреду члана 87. Пословника Скупштине АП Војводине. Пошто је посланик Борко Илић и поред објашњења председника Скупштине остао при ставу да је Пословник повређен,председавајући је у складу са чланом 91. Пословника Скупштине АП Војводине ,позвао Скупштину да се без претреса одлучи да ли је повређен Пословник Скупштине АП Војводине.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са три гласа "за" и 82 гласа "против" одлучила да Пословник Скупштине АП Војводине није повређен.

Записник са 16. седнице Скупштине, одржане 09. децембра 2009. године достављен је посланицима.

Председавајући је ставио на гласање записник са 16. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" усвојила записник са 16. седнице Скупштине.

Председник Скупштине АП Војводине, Егереши Шандор обратио се посланицима Скупштине поводом Предлога одлуке о проглашењу Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 17. седницу Скупштине

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" и три гласа "против" утврдила дневни ред 17. седнице Скупштине.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Извршно веће АП Војводине утврдило је Предлог одлуке о проглашењу Статута Аутономне Покрајине Војводине и доставило га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Др Бојан Пајтић, председник Извршног већа обратио се посланицима поводом Предлога одлуке о проглашењу Статута Аутономне Покрајине Војводине.

Посланик Борко Илић је указао на повреду члана 87. Пословника Скупштине АП Војводине.Председавајући је у складу са чланом 91. Пословника Скупштине АП Војводине ,позвао Скупштину да се без претреса одлучи да ли је повређен Пословник Скупштине АП Војводине.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са три гласа "за" и 86 гласова "против" одлучила да Пословник Скупштине АП Војводине није повређен.

У претресу је учествовао посланик Борко Илић.

Председавајући је Предлог одлуке о проглашењу Статута Аутономне Покрајине Војводине , ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" и три гласа "против" донела Одлуку о проглашењу Статута Аутономне Покрајине Војводине.


На седници су вођене стенографске белешке.

Седница је закључена у 11,46 часова.

Председавајући је с а з в а о 18. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине 14. децембра 2009. године у 12,15 часова и предложио дневни рад :

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.