Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 18
Dátum konania: 14. 12. 2009.

Na osnovu člana 79. stav 2. i 4. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
18. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 14. decembra 2009. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 12,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O SPROVOĐENjU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 14. decembar 2009. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor