Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 18
Датум отримованя: 14. 12. 2009.
Записнїк

18. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 14. децембра 2009. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 12,00 часова.

Седницом Скупштине председавао је Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 108 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали и посланици: Игор Мировић, Горан Ивић, Горан Каурић, Благоје Крајиновић, Боре Кутић, др Ненад Лемајић, Милена Максимовић, Игор Павличић, др Бранислав Попов, Милорад Солдатовић, Саша Тодоровић и Ладислав Томић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Покрајинске владе и представници средстава јавног информисања.

Сазив за 18. седницу Скупштине АП Војводине достављен је посланицима.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 18. седницу Скупштине

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласова "за" и 13 гласова "против" утврдила дневни ред 18. седнице Скупштине.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то излагање на српском језику као и време за постављање посланичких питања сваког посланика у трајању од пет минута, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 79 гласова "за" и 16 гласова "против" предлог усвојила.

Подсећам посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

  • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
  • известилац надлежног одбора,
  • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
  • председник, односно представник посланичке групе,
  • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник и чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ СТАТУТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за прописе, управу и националне мањине др Тамаш Корхец.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац, Милан Ђукић, Лазар Марјански, Ласло Ђула и Горан Тајдић.

На основу члана 41. став 2. Статута АП Војводине, Покрајинска скупштинска одлука о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине је донета ако је за њу гласало дветрећине од укупног броја посланика.

Председавајући је Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине , ставио на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина двотрећинском већином од укупног броја посланика и то са 86 гласова "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута Аутономне Покрајине Војводине.


Посланичких питања није било.

На седници су вођене стенографске белешке.

Седница је закључена у 12,55 часова.