Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 1
Датум отримованя: 16. 07. 2008.
Записнїк

са Прве седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 16. јула 2008. године у Великој сали Скупштине АП Војводине, са почетком у 11,20 часова.

Седницом Скупштине, у складу са 6. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, до избора председника Скупштине, председавао је најстарији посланик, инг. грађ. Јован Погуберовић.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 118 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:др Јованка Петровић и др Живорад Смиљанић.

Председавајући је обавестио посланике да су седници Скупштине присуствовали председник Покрајинске изборне комисије, Слободан Надрљански, заменик председника Милорад Гашић, као и представници средстава јавног информисања.

У складу са чланом 7. Пословника, на првој седници Скупштине верификују се мандати посланика, бира се председник Скупштине, бирају се потпредседници Скупштине, председник и чланови одбора Скупштине и именује секретар Скупштине.

Сагласно Пословнику, Скупштина за верификацију мандата посланика образује Комисију, која има седам чланова, у чијем саставу се обезбеђује сразмерна заступљеност посланика изабраних на предлог појединих политичких странака и других политичких организација и групе грађана.

У складу са чланом 9. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио да у Комисију за верификацију мандата буду изабрани следећи посланици:

 1. Саво Добранић, за председника,
 2. Шандор Јожеф,
 3. Проф.др Милијан Поповић,
 4. Пелт Илона,
 5. Радојчић Марија,
 6. Брадваревић Живица и
 7. Јелена Милинић.

Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања председавајући је контатовао да је са 115 гласова „за“ изабрана Комисија за верификацију мандата посланика.

Председавајући је одредио паузу од 30 минута ради одржавања седнице Комисије за верификацију мандата посланика на којој је комисија утврдила Извештај о верификацији мандата посланика и поднела га Скупштини на разматрање и усвајање.

Након паузе, седница Скупштине наставила је са радом у 12,47 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и констатовано да седници присуствује 106 посланика.

Председник Комисије за верификацију мандата посланика, Саво Добранић, поднео је Извештај Комисије на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије о спроведеним изборима расписаним за 11. мај 2008. године за посланике у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.Комисија је утврдила да су уверења о избору посланика издата од органа за спровођење избора, као и да су подаци из уверења о избору свих 120 посланика истоветни са подацима из Извештаја Покрајинске изборне комисије и на основу тога Комисија за верификацију мандата посланика предложила је Скупштини да усвоји Извештај и верификује мандате посланика.

Председавајући је отворио претрес о поднетом Извештају Комисије у целини.

Пошто је Комисија предложила верификацију мандата свих изабраних посланика, председавајући је ставио на гласање Извештај Комисије у целини. Након гласања, председавајући је констатовао да је са 117 гласова „за“ усвојен Извештај Комисије за верификацију мандата посланика у Скупштини АП Војводине и да је на тај начин Скупштина верификовала мандате свих 120 посланика изабраних у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, на изборима расписаним за 11. мај 2008. године.

Председавајући је констатовао, сходно члану 9. став 3. Пословника, да верификацијом мандата посланика Комисија престаје са радом, а да Скупштина може да ради и пуноважно одлучује.

У складу са чланом 7. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је предложио следећи дневни ред за прву седницу Скупштине:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 2. ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 3. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 4. ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ.

Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 118 гласова "за" утврдила дневни ред прве седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је за рад по првој тачки дневног реда, избор председника Скупштине АП Војводине, потребно да посланици предложе кандидата за председника Скупштине, сходно члану 15. Пословника, према којем кандидата за председника Скупштине може предложити најмање 20 посланика. Председавајући је такође упозорио посланике да могу учествовати у предлагању само једног кандидата, а да се предлог подноси председавајућем.

Председавајући је предложио паузу од десет минута за предлагање кандидата за председника Скупштине АП Војводине и образовање посланичких група, у складу са чланом 41. и 42. Пословника Скупштине.

Након паузе, председавајући је обавестио посланике да су образоване посланичке групе и то:

 1. Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине-Заједно заВојводину, председник Маја Седларевић, заменик председника Бранислав Богарошки;
 2. Посланичка група Мађарске коалиције, председник Тот др Тивадaр,заменик председника Ласло Ђула;
 3. Посланичка група Демократска странка "За европску Војводину", председник проф. др Драгослав Петровић, заменик председника Душан Елезовић;
 4. Посланичка група Демократска странка Србије-Нова Србија, председник Борко Илић, заменик председника др Бранко Јоцић;
 5. Посланичка група Социјалистичка партија Србије (СПС)-Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС)- Покрет вршачка регија европска регија (ПВРЕР), председник проф.др Ненад Вуњак, заменик председника Јовица Заркула;
 6. Посланичка група Српске радикалне странке, председник Милорад Мирчић, заменик председника Саша Сантовац

1. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 16. Пословника, председавајући је обавестио посланике да је достављен један предлог кандидата за избор председника Скупштине.

Председавајући је отворио претрес о Предлогу кандидата за избор председника Скупштине.

Поднети Предлог образложио је представник предлагача посланик Иштван Пастор.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Душан Елезовић, Маја Седларевић и Борко Илић.

На основу члана 18. став 1. Пословника, пре приступања избору председника Скупштине, Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно.Председавајући је предложио да се о избору председника Скупштине гласа јавно.Председавајући је ставио Предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" и 24 гласова "против" одлучила да се о избору председника Скупштине гласа јавно.

Пошто је Скупштина одлучила да се гласа јавно, на основу члана 18. став 2. Пословника, гласање се врши прозивањем посланика. Сходно члану 20. став 1. Пословника, за председника Скупштине изабран је посланик који је добио већину гласова присутних посланика.

Председавајућем су, у гласању за избор председника Скупштине, помагали секретар Скупштине и два најмлађа посланика, а то су: Љубан Панић и Гагес Јан.

На основу резултата гласања, председавајући је обавестио посланике да је укупно гласало 118 посланика, "за" је гласало 89 посланика, а "против" је гласало 29 посланика. Председавајући је констатовао да је већином гласова присутних посланика за председника Скупштине АП Војводине изабран Егереши Шандор.

На основу члана 21. Пословника, Председник Скупштине АП Војводине је пре ступања на дужност, положио пред Скупштином заклетву.

Председавајући је председнику Скупштине упутио срдачне честитке, пожелео успешан рад, и позвао га да преузме председавање на седници.

У даљем раду, седницом је председавао Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине.

Преузимајући председавање седницом, председник Скупштине Егереши Шандор се пригодним речима захвалио посланицима на избору и указаном поверењу.

Председник Скупштине обавестио је посланике да је Посланичка група Демократска странка "За европску Војводину" доставила Скупштини Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о покрајинској управи на разматрање, са захтевом за сазивање седнице Скупштине, у складу са чланом 29. став 1. Статута АП Војводине.Председавајући је такође обавестио посланике да ће се друга седница Скупштине одржати после завршетка прве седнице.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ПОТПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Чланом 23. Пословника предвиђено је да Скупштина има највише шест потпредседника и да приликом сваког конституисања, Скупштина утврђује број потпредседника, на предлог председника.

Након обављених консултација, председавајући је предложио да Скупштина има 6 потпредседника. Председавајући је ставио Предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 116 гласова "за" одлучила да има 6 потпредседника.

Председавајући је одредио паузу ради предлагања кандидата за потпредседнике Скупштине.

Након паузе, седница је наставила са радом у 14,03 часова.

На предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад седнице и констатовано да седници присуствује 105 посланика.

Додатно образложење предлога дали су представници предлагача Милорад Мирчић и проф. др Драгослав Петровић.

Председавајући је отворио претрес о предложеним кандидатима за избор потпредседника Скупштине.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, проф. др Драгослав Петровић, Борко Илић и Милан Ђукић.

Председавајући је, на основу члана 25. став 5. Пословника, утврдио листу кандидата за потпредседнике Скупштине по азбучном реду почетног слова презимена кандидата, која је гласила:

 1. БЕЛИЋ ДР БРАНИСЛАВА,
 2. ЗЛОХ МАРТИН,
 3. ЛАЗИЋ СИНИША,
 4. МИРОВИЋ ИГОР,
 5. МИТРОВИЋ БРАНИМИР И
 6. СЕДЛАРЕВИЋ МАЈА.

На основу члана 26. Пословника, пре приступања избору потпредседника Скупштине, Скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно. Председавајући је предложио да се о избору потпредседника Скупштине гласа јавно. Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 114 гласова "за" одлучила да се о избору потпредседника гласа јавно.

Пошто је Скупштина прихватила предлог да се избор потпредседника врши јавним гласањем, гласало се прозивањем посланика. У гласању, председавајућем су помагали секретар Скупштине и два најмлађа посланика , а то су: Љубан Панић и Гагес Јан.

Председавајући је објавио резултате гласања и констатовао да је укупно гласало 118 посланика, те да су сви кандидати за потпредседнике добили по 113 гласова.Од гласања се уздржало пет посланика.

Председавајући је констатовао да су већином гласова присутних посланика за потпредседнике Скупштине АП Војводине изабрани:

Председавајући је, на основу члана 25. став 5. Пословника, утврдио листу кандидата за потпредседнике Скупштине по азбучном реду почетног слова презимена кандидата, која је гласила:

 1. БЕЛИЋ ДР БРАНИСЛАВА,
 2. ЗЛОХ МАРТИН,
 3. ЛАЗИЋ СИНИША,
 4. МИРОВИЋ ИГОР,
 5. МИТРОВИЋ БРАНИМИР И
 6. СЕДЛАРЕВИЋ МАЈА.

На основу члана 29. Пословника Скупштине АП Војводине, потпредседници Скупштине положили су заклетву.

Председавајући је потпредседницима Скупштине честитао на избору за потпредседнике Скупштине и пожелео им успешан рад и добру сарадњу и позвао их да заузму своја места.


3. тачка дневног реда: ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

По члану 30. Пословника председник Скупштине је, у договору са председницима посланичких група, односно посланицима – представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предложио кандидате за председнике и чланове одбора Скупштине АП Војводине, сразмерно броју посланика које те политичке странке имају у Скупштини.

Председавајући је отворио претрес.

По члану 31. Пословника о Предлогу одлуке о избору председника и чланова одбора одлучује се у целини, јавним гласањем.

Одлука је донета ако је за њу гласала већина присутних посланика.

Председавајући је ставио Предлог одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 113 гласова "за" донела Одлуку о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине.


4. тачка дневног реда: ИМЕНОВАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

На основу члана 33. Пословника кандидата за секретара Скупштине предлаже председник Скупштине. За кандидата за секретара је предложен Милорад Гашић, дипломирани правник из Футога.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог кандидата за секретара Скупштине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 90 гласова "за" и 26 гласова "против" донела Одлуку о именовању секретара Скупштине АП Војводине.


Након што је Скупштина завршила са радом по утврђеном дневном реду председавајући је закључио Прву седницу у 14,55 часова и обавестио посланике да ће се друга седница бити одржана са почетком у 16,00 часова.

На седници су вођене стенографске белешке.