Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 21
Датум отримованя: 23. 03. 2010.
Записнїк

21. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 23.марта 2010. године у Великој сали Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,24 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и Бранимир Митровић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 113 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:мр Маја Седларевић, Јовица Заркула, Недељко Коњокрад, Благоје Крајиновић, Горан Каурић и Маријана Четојевић.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Горан Каурић поднео Скупштини АП Војводине оставку на место посланика.

Председавајући је констатовао да је, на основу члана 80. став 2. Покрајинске скупштинске oдлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, посланику Горану Каурићу 16. фебруара 2010. године, подношењем оставке, престао мандат посланика у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је обавестио посланике да ће се Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини АП Војводине доставити Покрајинској изборној комисији ради додељивања мандата новом посланику са изборне листе "За европску Војводину, Демократска странка-Г17 Плус, Борис Тадић".

Председавајући је обавестио посланике да је 15. марта 2010.године расписао допунске изборе за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у изборној јединици 13 Жабаљ за 09. мај 2010.године.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 20. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 20. седнице Скупштине, која је одржана 16. фебруара 2010. године достављен је посланицима.

Председавајући је ставио на гласање записник са 20. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" усвојила записник са 20. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 21. седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о уређивању питања везаних за сукоб интереса у органима Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је замолио посланике да се изјасне да ли прихватају предлог Владе АП Војводине да се предлог Покрајинске скупштинске одлуке о уређивању питања везаних за сукоб интереса у органима Аутономне Покрајине Војводине донесе по хитном поступку.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, у складу са чланом 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог за именовање председника и заменика председника Покрајинске изборне комисије.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Oдлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред данашње седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о допуни Oдлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 100 гласова "за" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 21. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за", 61 гласом "против" и три уздржана гласа предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 21. седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" и 17 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ВЛАДИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА СУКОБ ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О САВЕТУ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА,
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ,
 6. ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА,
 8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2009.ГОДИНУ.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то по свакој тачки дневног реда по једном за сваког посланика у трајању од пет минута за излагање на српском језику, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" и 15 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по тачки утврђеног дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник и чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за прописе је, на седници одржаној 11. марта 2010. године, утврдио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог Покрајинске скупштинске одлуке достављен је Влади АП Војводине и Одбору за организацију управе и локалну самоуправу.

Влада je у свом мишљењу предложила правно-техничке исправке Предлога покрајинске скупштинске одлуке.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке поднели су амандмане посланици Тања Јовановић, Саша Сантовац, Горан Тајдић, Лазар Чавић, Сузана Бркић, Драгана Латовљев и Маријана Четојевић и Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину".

Амандмани су достављени Одбору за прописе као предлагачу одлуке, Влади АП Војводине и Одбору за организацију управе и локалну самоуправу.

Одбор за прописе размотрио је мишљење Владе и поднете амандмане.Одбор за прописе је прихватио правно-техничке исправке наведене у мишљењу Владе АП Војводине, које су на тај начин постале саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке, а није прихватио поднете амандмане.

Одбор за прописе такође је утврдио правно-техничке исправке Предлога покрајинске скупштинске одлуке, које су на тај начин постале саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке.

Влада АП Војводине је предложила Скупштини да не прихвати поднете амандмане.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац, Боре Кутић, Милорад Мирчић, Борко Илић, Милорад Бојин и Милан Ћук.

Поднете амандмане додатно су образложили посланици: Бранислав Богарошки, Горан Тајдић, Драгана Латовљев, Тања Јовановић, Сузана Бркић, Лазар Чавић и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Амандман 1 посланице Тање Јовановић на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман 1 посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио Амандман 2 посланика Саше Сантовца на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 59 гласова "против" није прихватила Амандман 2 посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио Амандман 3 посланика Горана Тајдића на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман 3 посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио Амандман 4 посланика Лазара Чавића на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман 4 посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио Амандман 5 посланице Сузане Бркић на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман 5 посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио Амандман 6 посланице Драгане Латовљев на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман 6 посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио Амандман 7 посланице Маријане Четојевић на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила Амандман 7 посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио Амандман 1 Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за", 70 гласова "против" и два уздржана гласова није прихватила Амандман 1 Посланичке групе Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину".

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за", 20 гласова "против" и четири уздржана гласа донела Покрајинску скупштинску одлуку о Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ВЛАДИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

На предлог Покрајинске скупштинске одлуке амандман је поднео посланик Горан Тајдић.

Амандман је достављен Влади АП Војводине. Влада АП Војводине није прихватила поднети Амандман посланика Горана Тајдића.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и Амандман претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је предложио правно-техничке исправке са којима се сагласио представник предлагача и предложио Скупштини да не прихвати Амандман посланика Горана Тајдића.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати Амандман посланика Горана Тајдића.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Иштван Пастор, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац, Милорад Мирчић, Драгана Латовљев и Милан Ћук.

Додатно образложење поднетог Амандмана дао је посланик Горан Тајдић.

Председавајући је ставио Амандман посланика Горана Тајдића на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 29 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Влади Аутономне Покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА СУКОБ ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Влада АП Војводине утврдила је Предлог Покрајинске скупштинске одлуке о уређивању питања везаних за сукоб интереса у органима Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење по хитном поступку.

Уводно излагање поводом Предлога Покрајинске скупштинске одлуке поднео је Иштван Пастор, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милорад Мирчић, Боре Кутић, проф.др Драгослав Петровић, Борко Илић, Саша Сантовац, Милан Ђукић, Горан Тајдић, Лазар Чавић, Мирослав Кришан, Ладислав Томић, Лазар Марјански и Милан Ћук.

Председавајући је ставио Предлог Покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за", 20 гласова "против" и једним уздржаним гласом донела Покрајинску скупштинску одлуку о уређивању питања везаних за сукоб интереса у органима Аутономне Покрајине Војводине.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О САВЕТУ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА,

Одбор за прописе је, на седници одржаној 11.марта 2010.године, утврдио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Савету националних заједница и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог Покрајинске скупштинске одлуке достављен је Влади АП Војводине и Одбору за међунационалне односе.

Влада АП Војводине није имала примедби.

На Предлог Покрајинске скупштинске одлуке амандмане су поднели посланици Саша Сантовац, Горан Тајдић и Тибор Ароксалаши.

Амандмани су достављени Одбору за прописе као предлагачу одлуке, Влади АП Војводине и Одбору за међунационалне односе.

Одбор за прописе није прихватио поднете амандмане.

Влада АП Војводине је предложила Скупштини да прихвати Амандман посланика Ароксалаши Тибора, а да не прихвати амандмане посланика Саше Сантовца и Горана Тајдића.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке, мишљење Владе и поднете амандмане претходно је размотрио и Одбор за међунационалне односе. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац, Ласло Ђула, проф.др Драгослав Петровић, Милорад Мирчић, Игор Мировић, потпредседник Скупштине АП Војводине и Иштван Пастор, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за привреду.

Додатно образложење поднетог Амандмана дао је Горан Тајдић.

Председавајући је ставио Амандман 1 посланика Саше Сантовца на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман 1 посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио Амандман 2 посланика Горана Тајдића на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 65 гласова "против" није прихватила Амандман 2 посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио Амандман 3 посланика Ароксалаши Тибора на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 82 гласа "за" прихватила Амандман 3 посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 15 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Савету националних заједница.

 


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПОКРАЈИНСКОЈ УПРАВИ,

Влада АП Војводине утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

На предлог Покрајинске скупштинске одлуке амандман је поднела посланица Марија Радојчић.

Амандман је достављен Влади АП Војводине. Влада није прихватила Амандман посланице Марије Радојчић.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандман претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је предложио правно-техничке исправке са којима се сагласио представник предлагача и предложио Скупштини да не прихвати Амандман посланице Марије Радојчић.

Одбор за прописе је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати Амандман посланице Марије Радојчић.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Иштван Пастор, потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац и Горан Тајдић.

Додатно образложење поднетог Амандмана дала је посланица Марија Радојчић.

Председавајући је ставио Амандман 1 посланице Марије Радојчић на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са четири гласа "за" и 52 гласа "против" није прихватила Амандман посланице Марије Радојчић.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 57 гласова "за" и 17 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о покрајинској управи.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ,

Председник Скупштине АП Војводине је, на основу члана 16. Одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, доставио Скупштини Предлог за именовање председника и заменика председника Покрајинске изборне комисије на разматрање.

Преседавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог за именовање председника и заменика председника Покрајинске изборне комисије на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 56 гласова "за" именовала Дарка Рудића, за председника Покрајинске изборне комисије и Миодрага Парлаћа, за заменика председника Покрајинске изборне комисије.


7. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА,

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини на разматрање и доношење.

Преседавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


8. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ,

Одбор за безбедност је, на седници одржаној 05.марта 2010.године, утврдио Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Додатно образложење Предлога одлуке дао је мр Томислав Богуновић, председник Одбора за безбедност.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Лазар Марјански, мр Томислав Богуновић и Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" донела Одлуку о измени и допуни Одлуке о именовању чланова Покрајинског савета за безбедност.


9. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за администартивна и мандатно-имунитетска питања, на седници одржаној 05.марта 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласова "за" донела Одлуку о допуни Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2009. ГОДИНУ.

Покрајински завод за равноправност полова доставио је Скупштини АП Војводине Извештај о пословању за 2009.годину на разматрање.

Извештај о пословању за 2009.годину Завода за равноправност полова достављен је Влади АП Војводине на мишљење. Влада АП Војводине није имала примедби.

Извештај о пословању за 2009.годину претходно је размотрио Одбор за равноправност полова. Одбор је предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Ана Новковић и Ненад Боровић.

Председавајући је ставио Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2009.годину на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласова "за" и 13 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2009.годину.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 16,15 часова.