Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 22
Датум отримованя: 17. 05. 2010.

На основу члана 78. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
22. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 17. маја 2010. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 10,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА ЗА 2009. ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОМЕНУ НАЗИВА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СУБОТИЦИ,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПРИЗНАЊА "ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ",
 4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР-31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ,
 5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 6. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ),
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 9. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ СА ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ И ФИНАНСИЈСКИМ РЕЗУЛТАТОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ЗА 2009. ГОДИНУ,
 11. ЗАВРШНИ РАЧУН ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 01. ЈАНУАР - 31. ДЕЦЕМБАР 2009. ГОДИНЕ (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ).

У прилогу Вам достављамо записник са 21. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 23. марта 2010. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 05. мај 2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор