Convocation 2008 - 2012
Session number: 23
Date of event: 17. 06. 2010.
Minutes

23. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 17. juna 2010. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i Branimir Mitrović, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 104 poslanika.

Odsustvo sa sednice Skupštine opravdao je poslanik Milenko Filipović, a prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali i poslanici:mr Maja Sedlarević, dr Branislav Bojić, Srboljub Bubnjević, Jovica Zarkula, Nenad Ivanišević, Radisav Jekić, Goran Ješić, Milena Maksimović, Jelena Milinić i Aleksandar Radonjić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Zapisnik sa 22. sednice Skupštine, koja je održana 17. maja 2010. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 23. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 22. sednice Skupštine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za", šest glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom usvojila zapisnik sa 22. sednice Skupštine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Blagoje Krajinović pristupio Poslaničkoj grupi Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija i da je u skladu sa članom 41. i 42. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine u Skupštini AP Vojvodine obrazovana Poslanička grupa Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija, kao i da je predsednik Poslaničke grupa Borko Ilić, a zamenik dr Branko Jocić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je, u skladu sa članom 209. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, dr Tamaš Korhec podneo ostavku na funkciju člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne zajednice.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je dr Tamašu Korhecu prestala funkcija člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne zajednice, zbog podnete ostavke, sa 17. junom 2010. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je, u skladu sa članom 209. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Jadranka Beljan-Balaban podnela ostavku na funkciju člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 211. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je Jadranki Beljan-Balaban prestala funkcija člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, zbog podnete ostavke, sa 17. junom 2010. godine.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su poslanici prof.dr Dragoslav Petrović, Ištvan Pastor, Živko Marković, Miroslav Krišan i Tanja Dulović, podneli ostavke na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 226. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je poslanicima prof.dr Dragoslavu Petroviću, Ištvanu Pastoru, Živku Markoviću, Miroslavu Krišanu i Tanji Dulović prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine 17.juna 2010. godine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 23. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja ,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 13 glasova "protiv" predlog usvojila.

Pokrajinska vlada dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 151. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine "Dnevnik" Holdinga, akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost o Programu reorganizacije.

Na osnovu člana 152. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja ,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 20 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Pokrajinske vlade predložio je, na osnovu člana 84. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Izbor članova Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade obrazložio je predlog za proširenje dnevnog reda 23. sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i osam glasova "protiv" predlog usvojila.

Pokrajinska vlada predložila je, na osnovu člana 84. Poslovnika Skupštine, da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i pet glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 84. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 23. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.
 • Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 128. stav 4. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je Predlog stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za" i 59 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 23. sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 18 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. IZBOR ČLANOVA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 6. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDINGA, AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST O PROGRAMU REORGANIZACIJE,
 7. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2009.GODINU,
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2009. DO 31.12.2009. GODINE,
 9. IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA 2008. I 2009. GODINU,
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ZA 2009. GODINU,
 12. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 13. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,
 14. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2009. GODINU,
 15. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2009. GODINU.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 30 minuta radi održavanja sednice Pokrajinske izborne komisije i Odbora za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja,radi verifikacije mandata poslanika.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 65 poslanika.

Predsedavajući je predložio da se ograniči vreme izlaganja i to po svakoj tački dnevnog reda po jednom za svakog poslanika u trajanju od pet minuta za izlaganje na srpskom jeziku, a izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi, na vreme od osam minuta.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 48 glasova "za" i 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po tački utvrđenog dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik i članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: VERIFIKACIJA MANDATA POSLANIKA U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Pokrajinska izborna komisija, na osnovu člana 17. tačka 13. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podnela je Skupštini Izveštaj o rezultatima dopunskih izbora za izbor poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine u Izbornoj jedinici 13 Žabalj raspisanih za 09.maj 2010.godine i Izveštaj o dodeli poslaničkog manadata poslanici Jadranki Beljan-Balaban.

Izveštaje Pokrajinske izborne komisije razmotrio je Odbor za administrativna i mandatno-imunitetska pitanja i podneo Skupštini izveštaj sa predlogom za verifikaciju mandata poslaniku Tihomiru Nežiću i izveštaj sa predlogom za verifikaciju mandata poslanici Jadranki Beljan-Balaban.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika Tihomira Nežića, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 86 glasova "za" usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslaniku Tihomiru Nežiću u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o verifikaciji mandata poslanice Jadranke Beljan-Balaban, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa «za» usvojila Izveštaj o verifikaciji mandata poslanika i na taj način verifikovala mandat poslanici Jadranki Beljan-Balaban u Skupštini AP Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANOVA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Pokrajinske vlade, na osnovu člana 198. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine dostavio je Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne zajednice i Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Predloge je dodatno obrazložio dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Na osnovu člana 199. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine član Pokrajinske vlade je izabran ako je za njegov izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

O izboru člana Pokrajinske vlade odlučuje se javnim glasanjem (član 199. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za propise,upravu i nacionalne zajednice.Nakon glasanje, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 21 glasom "protiv" izabrala mr Deli Andora za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za propise,upravu i nacionalne zajednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.Nakon glasanje, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 22 glasa "protiv" izabrala mr Tomislva Stantića za člana Pokrajinske vlade i pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Na osnovu člana 200. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine i člana 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi AP Vojvodine, članovi Pokrajinske vlade su položili pred Skupštinom zakletvu.

Predsedavajući je mr Deli Andoru i mr Tomislavu Stantiću u ime Skupštine i svoje lično ime čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POSLOVNIKA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Odbor za propise je, na sednici održanoj 02.juna 2010. godine, utvrdio Predlog poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog poslovnika dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada podnela je Amandman na Predlog poslovnika.

Na Predlog poslovnika amandmane su podneli poslanici Tanja Jovanović (2), Aroksalaši Tibor(2), Rajko Mrđa (2), Branislav Ivanović (2), Milan Ćuk(2), Marijana Četojević(2), Nikola Lalić(1), Lazar Čavić(2), Stojan Tintor(2), Lazar Marjanski(2), Milenko Germanac(2), Suzana Brkić(2), Goran Tajdić(2), Saša Santovac(2), Radoslav Jekić(1), Dragana Latovljev(2), Milorad Bojin(2) i Poslanička grupa Mađarska koalicija (5).

Amandmani poslanika, poslaničke grupe i Amandman Pokrajinske vlade su dostavljeni Odboru za propise kao predlagaču.

Odbor za propise razmotrio je podnete amandmane.Odbor za propise je prihvatio Amandman Pokrajinske vlade, koji je na taj način postao sastavni deo Predloga poslovnika, a nije prihvatio amandmane I-V Poslaničke grupe Mađarska koalicija i amandmane poslanika: Tanje Jovanović, Aroksalaši Tibora, Rajka Mrđe, Branislava Ivanovića, Milana Ćuka, Marijane Četojević, Nikole Lalića, Lazara Čavića, Stojana Tintora, Lazara Marjanskog, Milenka Germanca, Suzane Brkić, Gorana Tajdića, Saše Santovca, Radoslava Jekića, Dragane Latovljev i Milorada Bojina.

Odbor za propise je utvrdio pravno -tehničke ispravke u tekstu Predloga poslovnika koje su postale sastavni deo Predloga poslovnika.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovali poslanici:dr Tot Tivadar, Borko Ilić i Saša Santovac.

Podnete amandmane na Predlog poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložili su poslanici: Tanja Jovanović, Aroksalaši Tibor, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Milan Ćuk, Marijana Četojević, Nikola Lalić, Lazar Čavić, dr Tot Tivadar, Lazar Marjanski, Milenko Germanac, Suzana Brkić, Goran Tajdić, Saša Santovac, Dragana Latovljev i Milorad Bojin.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za", 43 glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom nije privatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Aroksalaši Tibora. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 48 glasova "protiv" nije privatila Amandman II poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 48 glasova "protiv" nije privatila Amandman III poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Branislava Ivanovića.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 57 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Milana Ćuka.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 56 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanice Marijane Četojević.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za", 57 glasova "protiv" i četiri "uzdržana" glasa nije prihvatila Amandman VI poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Nikole Lalića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 68 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Nikole Lalića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Lazara Čavića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 66 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VIII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I Poslaničke grupe Mađarska koalicija. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa sedam glasova "za", 63 glasova "protiv" i tri "uzdržana" glasa nije prihvatila Amandman I Poslaničke grupe Mađarska koalicija.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II Poslaničke grupe Mađarska koalicija. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za", 60 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman II Poslaničke grupe Mađarska koalicija.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III Poslaničke grupe Mađarska koalicija. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa devet glasova "za", 61 glasova "protiv" i dva "uzdržana" glasa nije prihvatila Amandman III Poslaničke grupe Mađarska koalicija.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman X poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Milenka Germanca. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XI poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XII poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIII poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanika Aroksalaši Tibora. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIV poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XV poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanika Radoslava Jekića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVI poslanika Radoslava Jekića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 65 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman XVII poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVIII poslanika Milorada Bojina. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" , 68 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman XVIII poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIX poslanika Lazara Čavića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 69 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman XIX poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XX poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XX poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV Poslaničke grupe Mađarska koalicija. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa deset glasova "za", 58 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IV Poslaničke grupe Mađarska koalicija.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXI poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 61 glasom "protiv" i sedam "uzdržanih" glasova nije prihvatila Amandman XXI poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXII poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za", 68 glasova "protiv" i dva "uzdržana" glasa nije prihvatila Amandman XXII poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIII poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXIII poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIV poslanika Milorada Bojina. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXIV poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXV poslanice Tanje Jovanović. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXV poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXVI poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXVI poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXVII poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXVII poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXVIII poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 69 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXVIII poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXIX poslanika Milenka Germanca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XXIX poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXX poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXX poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXI poslanika Branislava Ivanovića. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXXI poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XXXII poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XXXII poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V Poslaničke grupe Mađarska koalicija. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa osam glasova "za", 63 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman V Poslaničke grupe Mađarska koalicija.

Na osnovu člana 41. stav 3. alineja 5. Statuta AP Vojvodine Skupština o donošenju poslovnika odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 20 glasova "protiv" donela Poslovnik Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,30 do 15,45 časova.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 62 poslanika.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009.GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Marijana Četojević, Saša Santovac, prof.dr Nenad Vunjak, Milan Ćuk, Dragana Latovljev, Milenko Germanac, Tanja Jovanović, Rajko Mrđa, Milorad Bojin, Nenad Borović i Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 17,30 do 17,40 časova zbog kvara u radu elektronskog sistema za glasanje.

Na osnovu člana 1. Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predsednik Skupštine obavestio je poslanike da elektronski sistem za glasanje nije u funkciji, pa se kvorum utvrđuje prebrojavanjem poslanika.

Na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum i konstatovano da sednici prisustvuje 83 poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2009. godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 14 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2009. godinu.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je Ištvan Pastor,član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Živica Bradvarević.

Predsedavajući je Predlog pokrajinske skupštinske odluke stavio na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 48 glasova "za" i osam glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 17,50 do 18,17 časova radi popravke elektronskog sistema za glasanje.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 62 poslanika.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDINGA, AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST O PROGRAMU REORGANIZACIJE,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Skupštine "Dnevnik" holdinga, akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost o Programu reorganizacije i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje, po hitnom postupku.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 13 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na odluku Skupštine "Dnevnik" Holdinga, akcionarskog društva za novinsko-izdavačku delatnost o Programu reorganizacije.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2009. GODINU,

Upravni odbor Pokrajinskog zavoda za sport za 2009.godinu usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Dodatno obrazloženje Izveštaja o poslovanju dao je Modest Dulić, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za sport i omladinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milan Ćuk i Dragana Latovljev.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 13 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport za 2009. godinu.

Predsedavajući je na osnovu člana 80. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine predložio da Skupština nastavi sa radom do završetka rada po utvrđenom dnevnom redu. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 14 glasova "protiv" predlog usvojila.


8. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2009. DO 31.12.2009. GODINE,

Upravni odbor Fonda za razvoj AP Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za period 01.01.2009. do 31.12.2009.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji dostavljeni su Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.

Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević, Milenko Germanac, Lazar Marjanski, Milan Ćuk i Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda na glasanje. Nakon glasanja,predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 12 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za razvoj AP Vojvodine za period 01.01.2009. do 31.12.2009. godinu.

 


9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU POKRAJINSKOG FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE ZA 2008. I 2009. GODINU,

Pokrajinska vlada je, na osnovu člana 10. stav 4.Odluke o osnivanju Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede, dostavila Skupštini Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2008. i 2009. godinu na razmatranje.

Izveštaj o radu prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o radu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Lazar Čavić, Marijana Četojević, Lazar Marjanski i Branislav Damjanov.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda,na glasanje.Nakon glasanja predsedavjući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 12 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede za 2008. i 2009. godinu.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2009. GODINU,

Upravni odbor Turističke organizacije Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Pokrajinska vlada je, na sednici održanoj 12.maja 2010.godine, prihvatila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2009.godinu.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Saša Santovac koji je istakao da će članovi Srpske radikalne stranke napustiti sednicu,što su oni i učinili.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 53 glasa "za" i šest glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2009. godinu.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ZA 2009. GODINU,

Upravni odbor Fonda za podršku investicija u Vojvodini-"Vojvodina Investment Promotion-VIP" usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbu.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini "Vojvodina Investment Promotion-VIP" za 2009. godinu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 59 glasova "za" donela Odluku o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog odluke o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Predlog odluke stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" donela Odluku o imenovanju direktora Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.


14. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2009. GODINU,

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Godišnji izveštaj o poslovanju stavio na glasanja. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2009.godinu.


15. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2009. GODINU.

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2009.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbu.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je Godišnji izveštaj o poslovanju stavio na glasanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2009.godinu.


Poslaničkih pitanja nije bilo.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,48 časova.