Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 23
Датум отримованя: 17. 06. 2010.
Записнїк

23. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 17. јуна 2010. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,20 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и Бранимир Митровић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 104 посланика.

Одсуство са седнице Скупштине оправдао је посланик Миленко Филиповић, а према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали и посланици:мр Маја Седларевић, др Бранислав Бојић, Србољуб Бубњевић, Јовица Заркула, Ненад Иванишевић, Радисав Јекић, Горан Јешић, Милена Максимовић, Јелена Милинић и Александар Радоњић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Записник са 22. седнице Скупштине, која је одржана 17. маја 2010. године достављен је посланицима уз сазив за 23. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 22. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за", шест гласова "против" и једним "уздржаним" гласом усвојила записник са 22. седнице Скупштине.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Благоје Крајиновић приступио Посланичкој групи Демократска странка Србије-Нова Србија и да је у складу са чланом 41. и 42. Пословника Скупштине АП Војводине у Скупштини АП Војводине образована Посланичка група Демократска странка Србије-Нова Србија, као и да је председник Посланичке група Борко Илић, а заменик др Бранко Јоцић.

Председавајући је обавестио посланике да је, у складу са чланом 209. Пословника Скупштине АП Војводине, др Тамаш Корхец поднео оставку на функцију члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за прописе, управу и националне заједнице.

Председавајући је констатовао, на основу члана 211. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да је др Тамашу Корхецу престала функција члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за прописе, управу и националне заједнице, због поднете оставке, са 17. јуном 2010. године.

Председавајући је обавестио посланике да је, у складу са чланом 209. Пословника Скупштине АП Војводине, Јадранка Бељан-Балабан поднела оставку на функцију члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.

Председавајући је констатовао, на основу члана 211. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да је Јадранки Бељан-Балабан престала функција члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, због поднете оставке, са 17. јуном 2010. године.

Председавајући је обавестио посланике да су посланици проф.др Драгослав Петровић, Иштван Пастор, Живко Марковић, Мирослав Кришан и Тања Дуловић, поднели оставке на посланичку функцију у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је констатовао, на основу члана 226. Пословника Скупштине АП Војводине, да је посланицима проф.др Драгославу Петровићу, Иштвану Пастору, Живку Марковићу, Мирославу Кришану и Тањи Дуловић престао мандат у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине 17.јуна 2010. године.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 23. седницу Скупштине АП Војводине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања ,председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 13 гласова "против" предлог усвојила.

Покрајинска влада доставила је Скупштини АП Војводине, на основу члана 151. Пословника Скупштине АП Војводине, на разматрање по хитном поступку:

 • Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Скупштине "Дневник" Холдинга, акционарског друштва за новинско-издавачку делатност о Програму реорганизације.

На основу члана 152. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине о предлогу да се одлука донесе по хитном поступку Скупштина одлучује као о претходном питању, приликом утврђивања дневног реда.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања ,председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 20 гласова "против" предлог усвојила.

Председник Покрајинске владе предложио је, на основу члана 84. став 2. и 3. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Избор чланова Владе Аутономне Покрајине Војводине.

Др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе образложио је предлог за проширење дневног реда 23. седнице Скупштине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и осам гласова "против" предлог усвојила.

Покрајинска влада предложила је, на основу члана 84. Пословника Скупштине, да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и
 • Предлог одлуке о именовању директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и пет гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине "Заједно за Војводину" предложила је, на основу члана 84. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 23. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.
 • Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 128. став 4. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је Предлог ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за" и 59 гласова "против" предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 23. седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 62 гласа "за" и 18 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 4. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 5. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА, АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ О ПРОГРАМУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ,
 7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2009.ГОДИНУ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ,
 9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2008. И 2009. ГОДИНУ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ЗА 2009. ГОДИНУ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,
 14. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2009. ГОДИНУ,
 15. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 30 минута ради одржавања седнице Покрајинске изборне комисије и Одбора за административна и мандатно-имунитетска питања,ради верификације мандата посланика.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 65 посланика.

Председавајући је предложио да се ограничи време излагања и то по свакој тачки дневног реда по једном за сваког посланика у трајању од пет минута за излагање на српском језику, а излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби, на време од осам минута.

Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 48 гласова "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по тачки утврђеног дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник и чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска изборна комисија, на основу члана 17. тачка 13. Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине, поднела је Скупштини Извештај о резултатима допунских избора за избор посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине у Изборној јединици 13 Жабаљ расписаних за 09.мај 2010.године и Извештај о додели посланичког манадата посланици Јадранки Бељан-Балабан.

Извештаје Покрајинске изборне комисије размотрио је Одбор за административна и мандатно-имунитетска питања и поднео Скупштини извештај са предлогом за верификацију мандата посланику Тихомиру Нежићу и извештај са предлогом за верификацију мандата посланици Јадранки Бељан-Балабан.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

Председавајући је ставио Извештај о верификацији мандата посланика Тихомира Нежића, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 86 гласова "за" усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланику Тихомиру Нежићу у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај о верификацији мандата посланице Јадранке Бељан-Балабан, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа «за» усвојила Извештај о верификацији мандата посланика и на тај начин верификовала мандат посланици Јадранки Бељан-Балабан у Скупштини АП Војводине.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Покрајинске владе, на основу члана 198. Пословника Скупштине АП Војводине доставио је Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за прописе, управу и националне заједнице и Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.

Предлоге је додатно образложио др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Милорад Мирчић.

На основу члана 199. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине члан Покрајинске владе је изабран ако је за његов избор гласала већина од укупног броја посланика.

О избору члана Покрајинске владе одлучује се јавним гласањем (члан 199. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине).

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за прописе,управу и националне заједнице.Након гласање, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 21 гласом "против" изабрала мр Дели Андора за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за прописе,управу и националне заједнице.

Председавајући је ставиo на гласање Предлог за избор члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.Након гласање, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 22 гласа "против" изабрала мр Томислва Стантића за члана Покрајинске владе и покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу.

На основу члана 200. Пословника Скупштине АП Војводине и члана 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади АП Војводине, чланови Покрајинске владе су положили пред Скупштином заклетву.

Председавајући је мр Дели Андору и мр Томиславу Стантићу у име Скупштине и своје лично име честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Одбор за прописе је, на седници одржаној 02.јуна 2010. године, утврдио Предлог пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Предлог пословника достављен је Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада поднела је Амандман на Предлог пословника.

На Предлог пословника амандмане су поднели посланици Тања Јовановић (2), Ароксалаши Тибор(2), Рајко Мрђа (2), Бранислав Ивановић (2), Милан Ћук(2), Маријана Четојевић(2), Никола Лалић(1), Лазар Чавић(2), Стојан Тинтор(2), Лазар Марјански(2), Миленко Германац(2), Сузана Бркић(2), Горан Тајдић(2), Саша Сантовац(2), Радослав Јекић(1), Драгана Латовљев(2), Милорад Бојин(2) и Посланичка група Мађарска коалиција (5).

Амандмани посланика, посланичке групе и Амандман Покрајинске владе су достављени Одбору за прописе као предлагачу.

Одбор за прописе размотрио је поднете амандмане.Одбор за прописе је прихватио Амандман Покрајинске владе, који је на тај начин постао саставни део Предлога пословника, а није прихватио амандмане I-V Посланичке групе Мађарска коалиција и амандмане посланика: Тање Јовановић, Ароксалаши Тибора, Рајка Мрђе, Бранислава Ивановића, Милана Ћука, Маријане Четојевић, Николе Лалића, Лазара Чавића, Стојана Тинтора, Лазара Марјанског, Миленка Германца, Сузане Бркић, Горана Тајдића, Саше Сантовца, Радослава Јекића, Драгане Латовљев и Милорада Бојина.

Одбор за прописе је утврдио правно -техничке исправке у тексту Предлога пословника које су постале саставни део Предлога пословника.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовали посланици:др Тот Тивадар, Борко Илић и Саша Сантовац.

Поднете амандмане на Предлог пословника Скупштине АП Војводине образложили су посланици: Тања Јовановић, Ароксалаши Тибор, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Милан Ћук, Маријана Четојевић, Никола Лалић, Лазар Чавић, др Тот Тивадар, Лазар Марјански, Миленко Германац, Сузана Бркић, Горан Тајдић, Саша Сантовац, Драгана Латовљев и Милорад Бојин.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за", 43 гласа "против" и једним уздржаним гласом није приватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Ароксалаши Тибора. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 48 гласова "против" није приватила Амандман II посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Рајка Мрђе. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 48 гласова "против" није приватила Амандман III посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланика Бранислава Ивановића.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 57 гласова "против" није прихватила Амандман IV посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Милана Ћука.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 56 гласова "против" није прихватила Амандман V посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланице Маријане Четојевић.Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за", 57 гласова "против" и четири "уздржана" гласа није прихватила Амандман VI посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Николе Лалића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 68 гласова "против" није прихватила Амандман VII посланика Николе Лалића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Лазара Чавића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 66 гласова "против" није прихватила Амандман VIII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Стојана Тинтора. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман IX посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I Посланичке групе Мађарска коалиција. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са седам гласова "за", 63 гласова "против" и три "уздржана" гласа није прихватила Амандман I Посланичке групе Мађарска коалиција.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II Посланичке групе Мађарска коалиција. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за", 60 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман II Посланичке групе Мађарска коалиција.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III Посланичке групе Мађарска коалиција. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са девет гласова "за", 61 гласова "против" и два "уздржана" гласа није прихватила Амандман III Посланичке групе Мађарска коалиција.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Лазара Марјанског. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман X посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Миленка Германца. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман XI посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланице Сузане Бркић. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман XII посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Горана Тајдића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 67 гласова "против" није прихватила Амандман XIII посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланика Ароксалаши Тиборa. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман XIV посланика Ароксалаши Тиборa.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Саше Сантовца. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XV посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланика Радослава Јекића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман XVI посланика Радослава Јекића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланице Драгане Латовљев. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 65 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман XVII посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVIII посланика Милорада Бојина. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" , 68 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман XVIII посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIX посланика Лазара Чавића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 69 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман XIX посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XX посланице Сузане Бркић. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман XX посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV Посланичке групе Мађарска коалиција. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са десет гласова "за", 58 гласова "против" није прихватила Амандман IV Посланичке групе Мађарска коалиција.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXI посланице Маријане Четојевић. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 61 гласом "против" и седам "уздржаних" гласова није прихватила Амандман XXI посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXII посланице Драгане Латовљев. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за", 68 гласова "против" и два "уздржана" гласа није прихватила Амандман XXII посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIII посланика Саше Сантовца. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман XXIII посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIV посланика Милорада Бојина. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XXIV посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXV посланице Тање Јовановић. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XXV посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXVI посланика Милана Ћука. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман XXVI посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXVII посланика Горана Тајдића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман XXVII посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXVIII посланика Стојана Тинтора. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 69 гласова "против" није прихватила Амандман XXVIII посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXIX посланика Миленка Германца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман XXIX посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXX посланика Рајка Мрђе. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XXX посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXI посланика Бранислава Ивановића. Након гласања председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XXXI посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XXXII посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман XXXII посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V Посланичке групе Мађарска коалиција. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са осам гласова "за", 63 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом није прихватила Амандман V Посланичке групе Мађарска коалиција.

На основу члана 41. став 3. алинеја 5. Статута АП Војводине Скупштина о доношењу пословника одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог пословника Скупштине АП Војводине, на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 20 гласова "против" донела Пословник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 14,30 до 15,45 часова.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 62 посланика.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009.ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину са Извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину и доставила га Скупштини на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије. Одбор је предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку у предложеном тексту.

Уводно излагање поднео је члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије мр Јовица Ђукић.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Маријана Четојевић, Саша Сантовац, проф.др Ненад Вуњак, Милан Ћук, Драгана Латовљев, Миленко Германац, Тања Јовановић, Рајко Мрђа, Милорад Бојин, Ненад Боровић и Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 17,30 до 17,40 часова због квара у раду електронског система за гласање.

На основу члана 1. Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине АП Војводине председник Скупштине обавестио је посланике да електронски систем за гласање није у функцији, па се кворум утврђује пребројавањем посланика.

На предлог председавајућег утврђен је кворум и констатовано да седници присуствује 83 посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Завршном рачуну буџета АП Војводине за 2009. годину на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 14 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне Покрајине Војводине за 2009. годину.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је Иштван Пастор,члан Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Живица Брадваревић.

Председавајући је Предлог покрајинске скупштинске одлуке ставио на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 48 гласова "за" и осам гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је одредио паузу у трајању од 17,50 до 18,17 часова ради поправке електронског система за гласање.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 62 посланика.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ "ДНЕВНИК" ХОЛДИНГА, АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ О ПРОГРАМУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности на одлуку Скупштине "Дневник" холдинга, акционарског друштва за новинско-издавачку делатност о Програму реорганизације и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење, по хитном поступку.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 64 гласа "за" и 13 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на одлуку Скупштине "Дневник" Холдинга, акционарског друштва за новинско-издавачку делатност о Програму реорганизације.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2009. ГОДИНУ,

Управни одбор Покрајинског завода за спорт за 2009.годину усвојио је Извештај о пословању за 2009.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Додатно образложење Извештаја о пословању дао је Модест Дулић, члан Покрајинске владе и покрајински секретар за спорт и омладину.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милан Ћук и Драгана Латовљев.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 13 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт за 2009. годину.

Председавајући је на основу члана 80. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине предложио да Скупштина настави са радом до завршетка рада по утврђеном дневном реду. Председавајући је предлог ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 14 гласова "против" предлог усвојила.


8. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2009. ДО 31.12.2009. ГОДИНЕ,

Управни одбор Фонда за развој АП Војводине усвојио је Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за период 01.01.2009. до 31.12.2009.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању и финансијски извештаји достављени су Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.

Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Маријана Четојевић, Миленко Германац, Лазар Марјански, Милан Ћук и Саша Сантовац.

Председавајући је ставио Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда на гласање. Након гласања,председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" и 12 гласова "против" прихватила Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој АП Војводине за период 01.01.2009. до 31.12.2009. годину.

 


9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2008. И 2009. ГОДИНУ,

Покрајинска влада je, на основу члана 10. став 4.Одлуке о оснивању Покрајинског фонда за развој пољопривреде, доставила Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2008. и 2009. годину на разматрање.

Извештај о раду претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о раду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Лазар Чавић, Маријана Четојевић, Лазар Марјански и Бранислав Дамјанов.

Председавајући је ставио Извештај о раду Покрајинског фонда,на гласање.Након гласања председавјући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" и 12 гласова "против" прихватила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2008. и 2009. годину.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ,

Управни одбор Туристичке организације Војводине усвојио је Извештај о пословању за 2009.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Покрајинска влада је, на седници одржаној 12.маја 2010.године, прихватила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2009.годину.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за привреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик Саша Сантовац који је истакао да ће чланови Српске радикалне странке напустити седницу,што су они и учинили.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање.Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 53 гласа "за" и шест гласова "против" прихватила Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2009. годину.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ФОНДА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЈВОДИНИ "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ЗА 2009. ГОДИНУ,

Управни одбор Фонда за подршку инвестиција у Војводини-"Vojvodina Investment Promotion-VIP" усвојио је Извештај о пословању за 2009.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедбу.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Извештај о пословању на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 55 гласова "за" прихватила Извештај о пословању Фонда за подршку инвестиција у Војводини "Vojvodina Investment Promotion-VIP" за 2009. годину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 59 гласова "за" донела Одлуку о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД,

Покрајинска влада утврдила је Предлог одлуке о именовању директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад и доставила га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Предлог одлуке ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за" донела Одлуку о именовању директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад.


14. тачка дневног реда: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2009. ГОДИНУ,

Управни одбор Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин усвојио је Годишњи извештај о пословању за 2009.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Годишњи извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Годишњи извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Годишњи извештај о пословању ставио на гласања. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" прихватила Годишњи извештај о пословању Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин за 2009.годину.


15. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ.

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад усвојио је Извештај о пословању за 2009.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедбу.

Извештај о пословању претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је Годишњи извештај о пословању ставио на гласање. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" прихватила Извештај о пословању Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад за 2009.годину.


Посланичких питања није било.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,48 часова.