Zloženie 2008 - 2012
Číslo zasadnutia: 24
Dátum konania: 11. 10. 2010.

Na osnovu člana 79. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
24. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 11.oktobra 2010. godine (ponedeljak), u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU U PERIODU JANUAR-JUN 2010.GODINE,
  2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU,
  3. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG OMBUDSMANA,
  4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRENOŠENjU OSNIVAČKIH PRAVA NAD USTANOVAMA KULTURE KOJE JE OSNOVALA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA NA VLADU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
  5. ODLUKA O RASPODELI NETO DOBITI ZA 2009.GODINU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD (DAVANjE SAGLASNOSTI),
  6. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI).

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 23. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 17.juna 2010. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 22. septembar 2010. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor