Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 26
Датум отримованя: 23. 12. 2010.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
26. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 23. децембра 2010. године (четвртак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА.

НАПОМЕНА:Очекује се, да на овој седници буду разматрани Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, које ће Влада Аутономне Покрајине Војводине утврдити и доставити Скупштини.

У прилогу Вам достављамо записник са 25. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 25.новембра 2010. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 13. децембар 2010.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор