Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 26
Датум отримованя: 23. 12. 2010.
Записнїк

26. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 23. децембра 2010. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,15 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Синиша Лазић и мр Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 115 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:др Биро Иштван, Јовица Заркула, Марија Радојчић, Александар Радоњић и Саша Тодоровић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 26. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Одбор за административна и мандатна питања, на основу Извештаја Покрајинксе изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је ставио Извештај на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 81 гласом "за" и једним "уздржаним" гласом потврдила мандат посланици Олги Вујић, са Изборне листе Социјалистичка партија Србије(СПС) -Партија уједињених пензионера Србије(ПУПС).

Председник Посланичке групе "За европску Војводину" Борислав Новаковић, у складу са чланом 38. Пословника Скупштине АП Војводине, обавестио је председника Скупштине да је дошло до промене у саставу посланичке групе, јер је посланик Арсеније Катанић иступио из Посланичке групе "За европску Војводину".

На основу члана 37. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је обавестио посланике да је у Скупштини АП Војводине образована нова Посланичка група Уједињени региони Србије. За председника Посланичке групе одређен је Александар Радоњић, а за заменика председника Јожеф Шандор.

Такође, председавајући је обавестио посланике да је Посланичка група "Г17 Плус" престала са радом.

Записник са 25. седнице Скупштине, која је одржана 25.новембра 2010. Године, достављен је посланицима уз сазив за 26. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 25. седнице Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 70 гласова "за" усвојила записник са 25. седнице Скупштине.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда је достављен посланицима уз сазив за 26. седницу.

Председавајући је подсетио посланике на члан 87. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2011. годину.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 16 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о спроведеној приватизацији шећерана на територији АП Војводине са Предлогом закључака.

Предлог за проширење предложеног дневног реда, у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, образложио је посланик Горан Тајдић.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 24 гласа "за", 72 гласа "против" и три "уздржана" гласа није усвојила предлог.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине „Заједно за Војводину“ предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 70 гласова "против" и три "уздржана" гласа није усвојила предлог.

Председник Скупштине АП Војводине предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине АП Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 26. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини АП Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 26. седницу Скупштине.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 20 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ,
 2. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 3. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АП ВОЈВОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Пошто су се стекли услови да се примени члан 94. Пословника Скупштине АП Војводине, председавајући је подсетио посланике да имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину, на разматрање и доношење.

Посланици у Скупштини АП Војводине Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Милан Ћук, Саша Сантовац, Миленко Германац, Горан Тајдић, Радисав Јекић, Стојан Тинтор, Сузана Бркић, Ароксалаши Тибор, Милорад Бојин и Никола Лалић поднели су амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднели су др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе и мр Јовица Ђукић,члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије, проф.др Ненад Вуњак, Маријана Четојевић, Јожеф Шандор, Борко Илић, др Тот Тивадар и Саша Сантовац.

Председавајући је у 12, 50 часова одредио паузу у трајању од 10 минута, због непостојања кворума за даљи рад на седници Скупштине.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 61 посланик.

У наставку претреса учествовали су:Ненад Боровић, Боре Кутић, Горан Тајдић, Ладислав Томић, др Живорад Смиљанић, Бранко Јоцић, Душко Јовановић, Милан Ћук, Рајко Мрђа, Ивана Милић, Дане Прибић, Сомбати Золтан, Јадранка Бељан-Балабан, Милорад Бојин, Фехер Ласло, Сузана Бркић, Бранимир Митровић, Драгана Латовљев,Пелт Илона, Арсеније Катанић, Фејстамер Роберт, Лазар Марјански, мр Томислав Богуновић, Ана Новковић, Миленко Германац, Ласло Кермеци, Милан Ђукић, Милорад Мирчић и Игор Мировић.

Председавајући је у 14,32 часова одредио паузу у трајању од сат времена.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 61 посланик.

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

На члан 7. Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднето је 17 амандмана.

Додатно образложење поднетих амандмана дали су посланици: Тања Јовановић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Рајко Мрђа, Бранислав Ивановић, Лазар Чавић, Милан Ћук, Саша Сантовац, Миленко Германац, Горан Тајдић, Радисав Јекић, Сузана Бркић, Ароксалаши Тибор, Милорад Бојин и Никола Лалић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланика Милорада Бојина. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XVI посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Рајка Мрђе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман V посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман XIV посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Лазара Чавића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман VII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Бранислава Ивановића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланика Николе Лалића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 80 гласова "против" није прихватила Амандман XVII посланика Николе Лалића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланице Драгане Латовљев. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 78 гласова "против" није прихватила Амандман II посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Миленка Германца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман X посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 20 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман III посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланице Маријане Четојевић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 23 гласа "за" и 72 гласа "против" није прихватила Амандман IV посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила Амандман IX посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Стојана Тинтора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 77 гласова "против" није прихватила прихватила Амандман XIII посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман VIII посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Ароксалаши Тибора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XV посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Горана Тајдића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила Амандман XI посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Радисава Јекића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 79 гласова "против" није прихватила Амандман XII посланика Радисава Јекића.

На основу члана 41.став 3. Статута АП Војводине о доношењу буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 19 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011.годину.


2. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину АП Војводине, на разматрање и доношење.

Посланици у Скупштини АП Војводине Тања Јовановић, Горан Тајдић, Милан Ћук, Лазар Чавић, Маријана Четојевић, Сузана Бркић и Драгана Латовљев поднели су Скупштини АП Војводине Амандмане I-IX на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада је прихватила Амандман IV посланика Лазара Чавића који је на тај начин постао саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке и о њему се одвојено не гласа, а остале амандмане посланика није прихватила.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за организацију управе и локалну самоуправу. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика I, II, III, V, VI, VII, VIII и IX.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднео је мр Андор Дели, члан Владе АП Војводине и покрајински секретар за прописе,управу и националне заједнице.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Саша Сантовац, Борко Илић, Милан Ђукић, Ласло Ђула, Горан Јешић, Саша Сантовац, мр Томислав Богуновић, Горан Тајдић и Милан Ћук.

На Предлог покрајинске скупштинске одлуке поднето је девет амандмана, с тим што је Амандман IV прихваћен од стране предлагача и постао је саставни део Предлога покрајинске скупштинске одлуке.

Додатно образложење поднетих амандмана дали су посланици: Тања Јовановић, Горан Тајдић, Милан Ћук, Маријана Четојевић, Сузана Бркић и Драгана Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланика Горана Тајдића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман II посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 13 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман III посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланице Маријане Четојевић.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 15 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман V посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман VI посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланице Драгане Латовљев. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман VII посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Горана Тајдића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман VIII посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Горана Тајдића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 14 гласова "за" и 71 гласом "против" није прихватила Амандман IX посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и 14 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду средњих школа чији је основач АП Војводина,на разматрање и доношење.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог покрајинске скупштинске одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 77 гласова "за" и десет гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о броју и просторном распореду средњих школа чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Скупштине доставио је Скупштини Предлог одлуке о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовао посланик мр Драган Доневски који је предложио допуну Предлога одлуке.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање, са предлогом који је изнет у претресу. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 87 гласова "за" донела Одлуку о изменама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ.

Одбор за административна и мандатна питања, на седници одржаној 22. децембра 2010.године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 85 гласова "за" донела Одлуку o измени Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


Посланичко питање у писаном облику поставио је посланик Рајко Мрђа (два посланичка питања).

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.

Седница је закључена у 19,38 часова.