2008 - 2012 összehívás
Az ülések száma: 27
A megtartás időpontja: 05. 04. 2011.
Jegyzőkönyv

26. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 23. decembra 2010. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, Siniša Lazić i mr Maja Sedlarević, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 115 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:dr Biro Ištvan, Jovica Zarkula, Marija Radojčić, Aleksandar Radonjić i Saša Todorović.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka, čije se razmatranje predlaže na 26. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinkse izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Izveštaj na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i jednim "uzdržanim" glasom potvrdila mandat poslanici Olgi Vujić, sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije(SPS) -Partija ujedinjenih penzionera Srbije(PUPS).

Predsednik Poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu" Borislav Novaković, u skladu sa članom 38. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obavestio je predsednika Skupštine da je došlo do promene u sastavu poslaničke grupe, jer je poslanik Arsenije Katanić istupio iz Poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu".

Na osnovu člana 37. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je obavestio poslanike da je u Skupštini AP Vojvodine obrazovana nova Poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije. Za predsednika Poslaničke grupe određen je Aleksandar Radonjić, a za zamenika predsednika Jožef Šandor.

Takođe, predsedavajući je obavestio poslanike da je Poslanička grupa "G17 Plus" prestala sa radom.

Zapisnik sa 25. sednice Skupštine, koja je održana 25.novembra 2010. Godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 26. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 25. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" usvojila zapisnik sa 25. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda je dostavljen poslanicima uz saziv za 26. sednicu.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 16 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o sprovedenoj privatizaciji šećerana na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključaka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda, u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazložio je poslanik Goran Tajdić.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 24 glasa "za", 72 glasa "protiv" i tri "uzdržana" glasa nije usvojila predlog.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine „Zajedno za Vojvodinu“ predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 70 glasova "protiv" i tri "uzdržana" glasa nije usvojila predlog.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 26. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 26. sednicu Skupštine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 20 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011.GODINU,
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 4. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AP VOJVODINE,
 5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AP VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Pošto su se stekli uslovi da se primeni član 94.Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je podsetio poslanike da imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, na razmatranje i donošenje.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Milan Ćuk, Saša Santovac, Milenko Germanac, Goran Tajdić, Radisav Jekić, Stojan Tintor, Suzana Brkić, Aroksalaši Tibor, Milorad Bojin i Nikola Lalić podneli su amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila podnete amandmane.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneli su dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade i mr Jovica Đukić,član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali: Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, prof.dr Nenad Vunjak, Marijana Četojević, Jožef Šandor, Borko Ilić, dr Tot Tivadar i Saša Santovac.

Predsedavajući je u 12, 50 časova odredio pauzu u trajanju od 10 minuta, zbog nepostojanja kvoruma za dalji rad na sednici Skupštine.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 61 poslanik.

U nastavku pretresa učestvovali su:Nenad Borović, Bore Kutić, Goran Tajdić, Ladislav Tomić, dr Živorad Smiljanić, Branko Jocić, Duško Jovanović, Milan Ćuk, Rajko Mrđa, Ivana Milić, Dane Pribić, Sombati Zoltan, Jadranka Beljan-Balaban, Milorad Bojin, Feher Laslo, Suzana Brkić, Branimir Mitrović, Dragana Latovljev,Pelt Ilona, Arsenije Katanić, Fejstamer Robert, Lazar Marjanski, mr Tomislav Bogunović, Ana Novković, Milenko Germanac, Laslo Kermeci, Milan Đukić, Milorad Mirčić i Igor Mirović.

Predsedavajući je u 14,32 časova odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 61 poslanik.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Na član 7. Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneto je 17 amandmana.

Dodatno obrazloženje podnetih amandmana dali su poslanici: Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Rajko Mrđa, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Milan Ćuk, Saša Santovac, Milenko Germanac, Goran Tajdić, Radisav Jekić, Suzana Brkić, Aroksalaši Tibor, Milorad Bojin i Nikola Lalić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanika Milorada Bojina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVI poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XIV poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Lazara Čavića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanika Nikole Lalića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 80 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XVII poslanika Nikole Lalića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 78 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Milenka Germanca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman X poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 23 glasa "za" i 72 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila prihvatila Amandman XIII poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 76 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VIII poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Aroksalaši Tibora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XV poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 75 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XI poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Radisava Jekića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 79 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman XII poslanika Radisava Jekića.

Na osnovu člana 41.stav 3. Statuta AP Vojvodine o donošenju budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011.godinu.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZBORU POSLANIKA U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Tanja Jovanović, Goran Tajdić, Milan Ćuk, Lazar Čavić, Marijana Četojević, Suzana Brkić i Dragana Latovljev podneli su Skupštini AP Vojvodine Amandmane I-IX na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je prihvatila Amandman IV poslanika Lazara Čavića koji je na taj način postao sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njemu se odvojeno ne glasa, a ostale amandmane poslanika nije prihvatila.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, a da ne prihvati amandmane poslanika I, II, III, V, VI, VII, VIII i IX.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je mr Andor Deli, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za propise,upravu i nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Saša Santovac, Borko Ilić, Milan Đukić, Laslo Đula, Goran Ješić, Saša Santovac, mr Tomislav Bogunović, Goran Tajdić i Milan Ćuk.

Na Predlog pokrajinske skupštinske odluke podneto je devet amandmana, s tim što je Amandman IV prihvaćen od strane predlagača i postao je sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke.

Dodatno obrazloženje podnetih amandmana dali su poslanici: Tanja Jovanović, Goran Tajdić, Milan Ćuk, Marijana Četojević, Suzana Brkić i Dragana Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 13 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanice Marijane Četojević.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 15 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman VIII poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 14 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU SREDNjIH ŠKOLA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o broju i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnovač AP Vojvodina,na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog pokrajinske skupštinske odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i deset glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o broju i prostornom rasporedu srednjih škola čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Skupštine dostavio je Skupštini Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik mr Dragan Donevski koji je predložio dopunu Predloga odluke.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje, sa predlogom koji je iznet u pretresu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova "za" donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O POSLANICIMA NA STALNOM RADU U SKUPŠTINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na sednici održanoj 22. decembra 2010.godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 85 glasova "za" donela Odluku o izmeni Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine.


Poslaničko pitanje u pisanom obliku postavio je poslanik Rajko Mrđa (dva poslanička pitanja).

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.

Sednica je zaključena u 19,38 časova.