Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 28
Датум отримованя: 05. 04. 2011.

На основу члана 79. и члана 80. став 5. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
28. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 05. априла 2011. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
по завршетку 27. седнице Скупштине

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" СЕНТА,
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" СУБОТИЦА,
  5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДВ 2x400 KV ТC ПАНЧЕВО 2-ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ,
  6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011-2020.ГОДИНЕ,
  7. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2010.ГОДИНУ,
  8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2010.ГОДИНЕ,
  9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2010.ГОДИНУ,
  10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010.ДО 31.12.2010.ГОДИНЕ.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 24. март 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор