Convocation 2008 - 2012
Session number: 28
Date of event: 05. 04. 2011.
Minutes

28. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 05. aprila 2011. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 16,09 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i mr Maja Sedlarević, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 100 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:doc.dr Branislava Belić, Igor Mirović, dr Željko Vidović, Jovica Zarkula, Borko Ilić, Branko Jocić, Arsenije Katanić, Nedeljko Konjokrad, Blagoje Krajinović, Bore Kutić, dr Nenad Lemajić, Milena Maksimović, Lazar Marjanski, Jelena Milinić, dr Živorad Smiljanić, Milorad Soldatović, Dragan Stanišić, Jožef Tobiaš, Saša Todorović i Ladislav Tomić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na 28. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je obavestio poslanike da su, u skladu sa članom 207. stav 1.Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, podneli ostavke:

 • Milorad Đurić, na funkciju pokrajinskog sekretara za kulturu;
 • Boris Barjaktarović, na funkciju potpredsednika Vlade AP Vojvodine i pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju;
 • mr sci dr Tomislav Stantić, na funkciju pokrajinskog sekretara za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju;
 • Novka Mojić, na funkciju pokrajinske sekretarke za socijalnu politiku i demografiju;
 • Ana Tomanova Makanova, na funkciju pokrajinske sekretarke za informacije;
 • dr Atila Čengeri, na funkciju pokrajinskog sekretara za zdravstvo;
 • mr Andor Deli, na funkciju pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne zajednice;
 • prof. dr Zoltan Jegeš, na funkciju pokrajinskog sekretara za obrazovanje;
 • Dušanka Sremački, na funkciju pokrajinske sekretarke za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo i
 • dr Slobodan Puzović, na funkciju pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Predsedavajući je konstatovao, na osnovu člana 207. stav 6. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da je Miloradu Đuriću, Borisu Barjaktaroviću, mr sci dr Tomislavu Stantiću, Novki Mojić, Ani Tomanovoj Makanovoj, dr Atili Čengeriju, mr Andoru Deliju, prof. dr Zoltanu Jegešu, Dušanki Sremački i dr Slobodanu Puzoviću, prestala funkcija, sa 05.aprilom 2011.godine, zbog podnetih ostavki.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 28. sednicu.

Predsednik Vlade AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Izbor zamenika pokrajinskog sekretara.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 16 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine „Zajedno za Vojvodinu“ predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa pet glasova "za", 80 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 28.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o sprovedenoj privatizaciji šećerana na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključka.

Poslanik Goran Tajdić je, u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazložio predlog za proširenje dnevnog reda.

Informacija sa Predlogom zaključka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za", 71 glasom "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o sprovedenoj privatizaciji PIK-Bečej iz Bečeja i IPOK iz Zrenjanina sa Predlogom zaključka.

Poslanica Marijana Četojević je, u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazložila predlog za proširenje dnevnog reda.

Informacija sa Predlogom zaključka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za", 75 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o poplavama i podzemnim vodama u Vojvodini sa Predlogom zaključka.

Poslanik Lazar Čavić je, u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, obrazložio predlog za proširenje dnevnog reda.

Informacija sa Predlogom zaključka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za", 68 glasova "protiv" i pet uzdržanih glasova predlog nije usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 28. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i
 • Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 28. sednice proširi Predlogom odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 28. sednice proširi Predlogom odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 17 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 28. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 17 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. IZBOR ČLANOVA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
 2. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA,
 3. PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,
 4. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" SENTA,
 5. PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NA GIMNAZIJOM ZA TALENTOVANE UČENIKE "DEŽE KOSTOLANjI" SUBOTICA,
 6. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR ZA DV 2x400 KV TC PANČEVO 2-GRANICA RUMUNIJE,
 7. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SREDNjOROČNI PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA PERIOD 2011-2020.GODINE,
 8. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2010.GODINU,
 9. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2010.GODINE,
 10. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2010.GODINU,
 11. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2010.DO 31.12.2010.GODINE,
 12. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA U NOVOM SADU,
 13. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANOVA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog za izbor članova Vlade AP Vojvodine na razmatranje.

Dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade dodatno je obrazložio predlog.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Saša Santovac i Milorad Mirčić.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 182. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kojem je Pokrajinska vlada izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika i na član 182. stav 2. Poslovnika po kojem se o izboru članova Pokrajinske vlade odlučuje javnim glasanjem.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor članova Vlade AP Vojvodine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova „za“ i 17 glasova „protiv“ izabrala članove Pokrajinske vlade i to:

 • Milorada Đurića, za pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje;
 • mr sci dr Tomislava Stantića, za pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu;
 • dr Atilu Čengerija, za pokrajinskog sekretara za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju;
 • mr Andora Delija, za pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice i
 • Dušanku D. Sremački, za pokrajinsku sekretarku za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Izabrani članovi Pokrajinske vlade su, na osnovu člana 183. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine i člana 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi AP Vojvodine, položili zakletvu pred Skupštinom, nakon čega im je predsedavajući, u ime Skupštine i u svoje lično ime najsrdačnije čestitao na izboru i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKOG SEKRETARA,

Predsednik Vlade AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor prof. dr Zoltana Jegeša za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za", deset glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom za zamenika pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice izabrala prof. dr Zoltana Jegeša.

Predsedavajući je izabranom zameniku pokrajinskog sekretara u ime Skupštine i u svoje lično ime najsrdačnije čestitao na izboru i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o utvrđivanju naziva visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Savet i odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o utvrđivanju naziva visokih škola strukovnih studija čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM SA DOMOM UČENIKA ZA TALENTOVANE UČENIKE "BOLjAI" SENTA,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Gimnazijom sa domom učenika za talentovane učenike "Boljai" Senta, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Savet i odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, predsednica Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Milorad Bojin.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za", tri glasa "protiv" i jednim uzdržanim glasom donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Gimnazijom sa domom učenika za talentovane učenike "Boljai" Senta.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DELIMIČNOM PRENOSU OSNIVAČKIH PRAVA NAD GIMNAZIJOM ZA TALENTOVANE UČENIKE "DEŽE KOSTOLANjI" SUBOTICA,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Gimnazijom za talentovane učenike "Deže Kostolanji" Subotica, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za propise, Odbor za međunacionalne odnose i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Savet i odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" donela Odluku o delimičnom prenosu osnivačkih prava nad Gimnazijom za talentovane učenike "Deže Kostolanji" Subotica.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE ZA INFRASTRUKTURNI KORIDOR ZA DV 2x400 KV TC PANČEVO 2-GRANICA RUMUNIJE,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor za DV 2x400 kV TC Pančevo 2-granica Rumunije, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Uvodno obrazloženje Predloga odluke dala je Dušanka Sremački, član Pokrajinske vlade i pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: mr Branislav Ivanović, Milenko Germanac i Radoslav Striković,pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 15 glasova "protiv" donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor za DV 2x400 kV TC Pančevo 2-granica Rumunije.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA SREDNjOROČNI PROGRAM ZAŠTITE PRIRODNIH DOBARA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ZA PERIOD 2011-2020.GODINE,

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog odluke o davanju saglasnosti na Srednjoročni program zaštite prirodnih dobara Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za period 2011-2020.godine, na razmatranje i donošenje.

Predlog odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku, u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovala poslanica Suzana Brkić.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 15 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Srednjoročni program zaštite prirodnih dobara Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode za period 2011-2020.godine.


8. tačka dnevnog reda:IZVEŠTAJ O POSLOVANjU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA SPORT ZA 2010.GODINU,

Upravni odbor Pokrajinskog zavoda za sport usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Goran Tajdić i Milan Ćuk.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 12 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport za 2010. godinu.


9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2010.GODINE,

Upravni odbor Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju za period 01.januar-31.decembar 2010.godine i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ištvan Pastor, pokrajinski sekretar za privredu, Saša Santovac, Marijana Četojević, Milan Ćuk i Dragana Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za", 12 glasova "protiv" i jednim uzdržanim glasom prihvatila Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine za period 01.januar-31.decembar 2010.godine.


10. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ZA 2010.GODINU,

Upravni odbor Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za ravnopravnost polova i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milan Ćuk i Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa „za“ i 16 glasova „protiv“ prihvatila Izveštaj o poslovanju Zavoda za ravnopravnost polova za 2010. godinu.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE ZA PERIOD 01.01.2010. DO 31.12.2010. GODINE,

Upravni odbor Fonda za razvoj AP Vojvodine usvojio je Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za period 01.01.2010. do 31.12.2010.godinu i dostavio ih Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji dostavljeni su Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije.

Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Ištvan Pastor, pokrajinski sekretar za privredu i Marijana Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Izveštaj o poslovanju. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju i finansijske izveštaje Fonda za razvoj AP Vojvodine za period 01.01.2010. do 31.12.2010.godinu.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA U NOVOM SADU,

Odbor za ravnopravnost polova, na sednici održanoj 30.marta 2011.godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 17 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN,

Odbor za poljoprivredu, na sednici održanoj 04. aprila 2011.godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 13 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN.

Odbor za poljoprivredu, na sednici održanoj 04. aprila 2011.godine, utvrdio je Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine, na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o izmeni i dopuni Odluke o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.

 


Poslaničko pitanje u usmenom obliku postavio je poslanik Lazar Čavić.

Predsedavajući je zaključio 28. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,26 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.