Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 28
Датум отримованя: 05. 04. 2011.
Записнїк

28. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 05. априла 2011. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 16,09 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине и мр Маја Седларевић, потпредседница Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 100 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:доц.др Бранислава Белић, Игор Мировић, др Жељко Видовић, Јовица Заркула, Борко Илић, Бранко Јоцић, Арсеније Катанић, Недељко Коњокрад, Благоје Крајиновић, Боре Кутић, др Ненад Лемајић, Милена Максимовић, Лазар Марјански, Јелена Милинић, др Живорад Смиљанић, Милорад Солдатовић, Драган Станишић, Јожеф Тобиаш, Саша Тодоровић и Ладислав Томић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука чије се разматрање предлаже на 28. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Председавајући је обавестио посланике да су, у складу са чланом 207. став 1.Пословника Скупштине АП Војводине, поднели оставке:

 • Милорад Ђурић, на функцију покрајинског секретара за културу;
 • Борис Барјактаровић, на функцију потпредседника Владе АП Војводине и покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу;
 • мр сци др Томислав Стантић, на функцију покрајинског секретара за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу;
 • Новка Мојић, на функцију покрајинске секретарке за социјалну политику и демографију;
 • Ана Томанова Маканова, на функцију покрајинске секретарке за информације;
 • др Атила Ченгери, на функцију покрајинског секретара за здравство;
 • мр Андор Дели, на функцију покрајинског секретара за прописе, управу и националне заједнице;
 • проф. др Золтан Јегеш, на функцију покрајинског секретара за образовање;
 • Душанка Сремачки, на функцију покрајинске секретарке за архитектуру, урбанизам и градитељство и
 • др Слободан Пузовић, на функцију покрајинског секретара за заштиту животне средине и одрживи развој.

Председавајући је констатовао, на основу члана 207. став 6. Пословника Скупштине АП Војводине, да је Милораду Ђурићу, Борису Барјактаровићу, мр сци др Томиславу Стантићу, Новки Мојић, Ани Томановој Макановој, др Атили Ченгерију, мр Андору Делију, проф. др Золтану Јегешу, Душанки Сремачки и др Слободану Пузовићу, престала функција, са 05.априлом 2011.године, због поднетих оставки.

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 28. седницу.

Председник Владе АП Војводине предложио је, на основу члана 86. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Избор заменика покрајинског секретара.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 16 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за равноправност полова предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине „Заједно за Војводину“ предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са пет гласова "за", 80 гласова "против" и једним уздржаним гласом предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 28.седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о спроведеној приватизацији шећерана на територији АП Војводине са Предлогом закључка.

Посланик Горан Тајдић је, у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, образложио предлог за проширење дневног реда.

Информација са Предлогом закључка је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за", 71 гласом "против" и једним уздржаним гласом предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о спроведеној приватизацији ПИК-Бечеј из Бечеја и ИПОК из Зрењанина са Предлогом закључка.

Посланица Маријана Четојевић је, у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, образложила предлог за проширење дневног реда.

Информација са Предлогом закључка је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за", 75 гласова "против" и једним уздржаним гласом предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о поплавама и подземним водама у Војводини са Предлогом закључка.

Посланик Лазар Чавић је, у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, образложио предлог за проширење дневног реда.

Информација са Предлогом закључка је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе.

Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за", 68 гласова "против" и пет уздржаних гласова предлог није усвојила.

Одбор за пољопривреду предложио је, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 28. седнице Скупштине прошири новим тачкама дневног реда:

 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и
 • Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 28. седнице прошири Предлогом одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предлог да се дневни ред 28. седнице прошири Предлогом одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 17 гласова "против" предлог усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 28. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова "за" и 17 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,
 2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА,
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" СЕНТА,
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НА ГИМНАЗИЈОМ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" СУБОТИЦА,
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДВ 2x400 KV ТC ПАНЧЕВО 2-ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ,
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011-2020.ГОДИНЕ,
 8. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2010.ГОДИНУ,
 9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2010.ГОДИНЕ,
 10. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2010.ГОДИНУ,
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010.ДО 31.12.2010.ГОДИНЕ,
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У НОВОМ САДУ,
 13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,
 14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ИЗБОР ЧЛАНОВА ВЛАДЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

Председник Покрајинске владе доставио је Скупштини АП Војводине Предлог за избор чланова Владе АП Војводине на разматрање.

Др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе додатно је образложио предлог.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици:Саша Сантовац и Милорад Мирчић.

Председавајући је подсетио посланике на члан 182. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине по којем је Покрајинска влада изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја посланика и на члан 182. став 2. Пословника по којем се о избору чланова Покрајинске владе одлучује јавним гласањем.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор чланова Владе АП Војводине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 80 гласова „за“ и 17 гласова „против“ изабрала чланове Покрајинске владе и то:

 • Милорада Ђурића, за покрајинског секретара за културу и јавно информисање;
 • мр сци др Томислава Стантића, за покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
 • др Атилу Ченгерија, за покрајинског секретара за здравство, социјалну политику и демографију;
 • мр Андора Делија, за покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице и
 • Душанку Д. Сремачки, за покрајинску секретарку за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Изабрани чланови Покрајинске владе су, на основу члана 183. Пословника Скупштине АП Војводине и члана 12. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Влади АП Војводине, положили заклетву пред Скупштином, након чега им је председавајући, у име Скупштине и у своје лично име најсрдачније честитао на избору и пожелео им успешан рад и добру сарадњу.


2. тачка дневног реда: ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА,

Председник Владе АП Војводине доставио је Скупштини Предлог за избор заменика покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице на разматрање.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио на гласање Предлог за избор проф. др Золтана Јегеша за заменика покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за", десет гласова "против" и једним уздржаним гласом за заменика покрајинског секретара за образовање, управу и националне заједнице изабрала проф. др Золтана Јегеша.

Председавајући је изабраном заменику покрајинског секретара у име Скупштине и у своје лично име најсрдачније честитао на избору и пожелео му успешан рад и добру сарадњу.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НАЗИВА ВИСОКИХ ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о утврђивању назива високих школа струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Савет и одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку о утврђивању назива високих школа струковних студија чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина.


4. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "БОЉАИ" СЕНТА,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" Сента, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за међунационалне односе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Савет и одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: проф. др Светлана Лукић-Петровић, председница Одбора за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Милорад Бојин.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за", три гласа "против" и једним уздржаним гласом донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи" Сента.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ГИМНАЗИЈОМ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ "ДЕЖЕ КОСТОЛАЊИ" СУБОТИЦА,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Савет националних заједница, Одбор за прописе, Одбор за међунационалне односе и Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт.

Савет и одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" донела Одлуку о делимичном преносу оснивачких права над Гимназијом за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДВ 2x400 KV ТC ПАНЧЕВО 2-ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за ДВ 2x400 кV ТC Панчево 2-граница Румуније, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Уводно образложење Предлога одлуке дала је Душанка Сремачки, члан Покрајинске владе и покрајинска секретарка за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: мр Бранислав Ивановић, Миленко Германац и Радослав Стриковић,покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 68 гласова "за" и 15 гласова "против" донела Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за ДВ 2x400 кV ТC Панчево 2-граница Румуније.


7. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ ЗА ПЕРИОД 2011-2020.ГОДИНЕ,

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог одлуке о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за период 2011-2020.године, на разматрање и доношење.

Предлог одлуке претходно су размотрили Одбор за прописе и Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине. Одбори су предложили Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку, у предложеном тексту.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу је учествовала посланица Сузана Бркић.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 15 гласова "против" донела Одлуку о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за период 2011-2020.године.


8. тачка дневног реда:ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА СПОРТ ЗА 2010.ГОДИНУ,

Управни одбор Покрајинског завода за спорт усвојио је Извештај о пословању за 2010.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за образовање, науку, културу, омладину и спорт и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Горан Тајдић и Милан Ћук.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о пословању. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 63 гласа "за" и 12 гласова "против" прихватила Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт за 2010. годину.


9. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ГАРАНЦИЈСКОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2010.ГОДИНЕ,

Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине усвојио је Извештај о пословању за период 01.јануар-31.децембар 2010.године и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Иштван Пастор, покрајински секретар за привреду, Саша Сантовац, Маријана Четојевић, Милан Ћук и Драгана Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о пословању. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за", 12 гласова "против" и једним уздржаним гласом прихватила Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне Покрајине Војводине за период 01.јануар-31.децембар 2010.године.


10. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА 2010.ГОДИНУ,

Управни одбор Покрајинског завода за равноправност полова усвојио је Извештај о пословању за 2010.годину и доставио га Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању достављен је Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању претходно су размотрили Одбор за равноправност полова и Одбор за буџет и финансије. Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај о пословању.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали посланици: Милан Ћук и Саша Сантовац.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о пословању. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа „за“ и 16 гласова „против“ прихватила Извештај о пословању Завода за равноправност полова за 2010. годину.


11. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2010. ДО 31.12.2010. ГОДИНЕ,

Управни одбор Фонда за развој АП Војводине усвојио је Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за период 01.01.2010. до 31.12.2010.годину и доставио их Скупштини на разматрање.

Извештај о пословању и финансијски извештаји достављени су Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби.

Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда претходно су размотрили Одбор за привреду и Одбор за буџет и финансије.

Одбори су предложили Скупштини да размотри и прихвати Извештај.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали: Иштван Пастор, покрајински секретар за привреду и Маријана Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Извештај о пословању. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 73 гласа "за" и 15 гласова "против" прихватила Извештај о пословању и финансијске извештаје Фонда за развој АП Војводине за период 01.01.2010. до 31.12.2010.годину.


12. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА У НОВОМ САДУ,

Одбор за равноправност полова, на седници одржаној 30.марта 2011.године, утврдио је Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 17 гласова "против" донела Одлуку o измени Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за равноправност полова у Новом Саду.


13. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН,

Одбор за пољопривреду, на седници одржаној 04. априла 2011.године, утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 13 гласова "против" донела Одлуку o измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.


14. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН.

Одбор за пољопривреду, на седници одржаној 04. априла 2011.године, утврдио је Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин и доставио га Скупштини АП Војводине, на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 72 гласа "за" и 16 гласова "против" донела Одлуку o измени и допуни Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин.

 


Посланичко питање у усменом облику поставио је посланик Лазар Чавић.

Председавајући је закључио 28. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 19,26 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.