Componenţa 2008 - 2012
Numărul şedinţelor: 29
Data desfăşurării: 01. 06. 2011.

Na osnovu člana 79. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
29. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 01. juna 2011. godine (sreda),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011.GODINU;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BLIŽEM UREĐIVANjU POJEDINIH PITANjA SLUŽBENE UPOTREBE JEZIKA I PISAMA NACIONALNIH MANjINA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 5. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2010.GODINU;
 6. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU;
 7. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 8. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2010.GODINU;
 9. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2010.GODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 10. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2010.GODINU;
 11. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2010.GODINU;
 12. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI-"VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ZA 2010.GODINU.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 27. i 28. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 05.aprila 2011. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-241 ili 021/487-4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 21. maj 2011. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor