Convocation 2008 - 2012
Session number: 29
Date of event: 01. 06. 2011.
Minutes

29. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 01. juna 2011. godine, i u nastavku 06.juna 2011.godine, u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,20 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, mr Maja Sedlarević i Branimir Mitrović, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovao je 101 poslanik.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:doc.dr Branislava Belić, Aroksalaši Tibor, Zoran Babić, Biro dr Ištvan, Branislav Bogaroški, Svetozar Bukvić, Gages Jan, Jovica Zarkula, Duško Jovanović, Branko Jocić, Jadranka Beljan-Balaban, Blagoje Krajinović, Đula Laslo, Milena Maksimović, Lazar Marjanski, dr Živorad Smiljanić, Milorad Soldatović, Saša Todorović i Ladislav Tomić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluka čije se razmatranje predlaže na 29. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Duško Jovanović podneo ostavku na funkciju poslanika u Skupštini AP Vojvodine i konstatovao da je poslaniku Dušku Jovanoviću prestao mandat u Skupštini AP Vojvodine 18.maja 2011.godine, zbog podnete ostavke.

Zapisnici sa 27. i 28. sednice Skupštine, održane 05.aprila 2011. godine, dostavljeni su poslanicima uz saziv za 29. sednicu.

Predsedavajući je stavio zapisnik sa 27. sednice na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" usvojila zapisnik sa 27.sednice Skupštine.

Predsedavajući je stavio zapisnik sa 28. sednice na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i jednim glasom "protiv" usvojila zapisnik sa 28.sednice Skupštine.

Povodom vanredne situacije vezane za blokadu puteva u Vojvodini od strane poljoprivrednih proizvođača mr Zoltan Sombati je u ime Poslaničke grupe "Mađarska koalicija" predložio Skupštini AP Vojvodine da zauzme stavove i da u raspravi podrži poljoprivredne proizvođače u naporima da ostvare svoja prava.

Predsedavajući je u 11,25 odredio pauzu u trajanju od 30 minuta.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda poslanicima je dostavljen uz saziv za 29. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog Poslaničke grupe "Mađarska koalicija" povodom blokade puteva u Vojvodini od strane poljoprivrednih proizvođača.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 20 glasova "za", 16 glasova "protiv" i 35 "uzdržanih" glasova predlog nije prihvatila.

Vlada AP Vojvodine, dostavila je Skupštini Zaključak o povlačenju Predloga pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, koja je bila predviđena za razmatranje kao 4. tačka predloženog dnevnog reda 29. sednice Skupštine.

Predsednik Vlade AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Izbor potpredsednika Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 12 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsednik Vlade AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Razrešenje zamenika pokrajinskih sekretara.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 11 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za bezbednost predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost;
 • Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" i 12 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za ravnopravnost polova predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova;
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i jednim glasom "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se dnevni red 29.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda- Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i osam glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2010.godinu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" predlog usvojila.

Odbor za poljoprivredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 29.sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2010.godinu.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 11 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine "Zajedno za Vojvodinu" predložila je, na osnovu člana 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o potrebi obeštećenja Autonomne Pokrajine Vojvodine po osnovu ulaganja građana Vojvodine u izgradnju Naftagasa sa Predlogom zaključaka.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.Predsedavajući je stavio predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa šest glasova "za", 72 glasa "protiv" i osam "uzdržanih" glasova predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o sprovedenoj privatizaciji šećerana na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Milan Ćuk.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za", 66 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o korišćenju obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu po osnovu zakupa na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložila je poslanica Marijana Četojević.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 13 glasova "za", 68 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o radijaciji na teritoriji AP Vojvodine sa Predlogom zaključka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložio je poslanik Milorad Mirčić.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 13 glasova "za", 67 glasova "protiv" i tri "uzdržana" glasa predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 29. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda-Informacija o izgradnji fabrike za preradu opasnog industrijskog otpada u Kovačici sa Predlogom zaključka.

Predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine obrazložila je poslanica Marijana Četojević.

Informacija sa Predlogom zaključaka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Informaciju bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 14 glasova "za", 67 glasova "protiv" i dva "uzdržana" glasa predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 29. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 11 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

Dnevni red:

 1. IZBOR POTPREDSEDNIKA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 2. RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU, SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011.GODINU;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA;
 6. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2010.GODINU;
 7. IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU;
 8. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 9. IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2010.GODINU;
 10. ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA 01.JANUAR-31.DECEMBAR 2010.GODINE (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 11. IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2010.GODINU;
 12. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2010.GODINU;
 13. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI- "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ZA 2010.GODINU;
 14. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
 15. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST;
 16. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 17. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA;
 18. GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2010.GODINU;
 19. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2010.GODINU.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR POTPREDSEDNIKA VLADE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,

Predsednik Pokrajinske vlade dostavio je Skupštini AP Vojvodine Predlog za izbor potpredsednika Vlade AP Vojvodine na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milorad Mirčić.

Na osnovu člana 182. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine Pokrajinska vlada je izabrana ako je za njen izbor glasala većina od ukupnog broja poslanika.

O izboru članova Pokrajinske vlade odlučuje se javnim glasanjem (član 182. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine).

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor potpredsednika Vlade AP Vojvodine.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 13 glasova "protiv" za potpredsednika Pokrajinske vlade izabrala mr sci. dr Tomislava Stantića, pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samupravu.

Izabrani potpredsednik Pokrajinske vlade je, na osnovu člana 183. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine i člana 12. stav 2. Pokrajinske skupštinske odluke o Vladi AP Vojvodine, položio zakletvu pred Skupštinom, nakon čega mu je predsedavajući, u ime Skupštine i u svoje lično ime najsrdačnije čestitao na izboru i poželeo mu uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: RAZREŠENjE ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA,

Predsednik Vlade AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog za razrešenje zamenika pokrajinskih sekretara na razmatranje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Svetlane Vujović, zamenice pokrajinskog sekretara za obrazovanje, na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 11 glasova "protiv" razrešila Svetlanu Vujović, dužnosti zamenice pokrajinskog sekretara za obrazovanje.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Smilje Maksimović, zamenice pokrajinskog sekretara za informacije, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i deset glasova "protiv" razrešila Smilju Maksimović, dužnosti zamenice pokrajinskog sekretara za informacije.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Sanje Čiplić, zamenice pokrajinskog sekretara za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 11 glasova "protiv" razrešila Sanju Čiplić, dužnosti zamenice pokrajinskog sekretara za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje mr Klare Toth-Glemba, zamenice pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku i demografiju, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 55 glasova "za" i 17 glasova "protiv" razrešila mr Klaru Toth-Glemba, dužnosti zamenice pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku i demografiju.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Milana Popovića, zamenika pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 11 glasova "protiv" razrešila Milana Popovića, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Vladimira Pandurova, zamenika pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za" i 11 glasova "protiv" razrešila Vladimira Pandurova, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za regionalnu i međunarodnu saradnju.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Mate Groznice, zamenika pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 61 glasom "za" i 11 glasova "protiv" razrešila Matu Groznicu, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za propise, upravu i nacionalne manjine.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Radoslava Petkovića, zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 64 glasa "za" i 11 glasova "protiv" razrešila Radoslava Petkovića, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu.

Predsedavajući je stavio Predlog za razrešenje Zdravka Kosjerine, zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo, na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 11 glasova "protiv" razrešila Zdravka Kosjerinu, dužnosti zamenika pokrajinskog sekretara za zdravstvo.


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010. GODINU SA IZVEŠTAJEM O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010. GODINU,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu sa Izveštajem o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu i dostavila ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali:Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Marijana Četojević, dr Tot Tivadar, Milan Ćuk, Nikola Lalić, Suzana Brkić, Lazar Čavić, Milorad Bojin, Tanja Jovanović, Rajko Mrđa, Borko Ilić, Milenko Germanac, Saša Santovac, Goran Tajdić, Milorad Mirčić i Nenad Borović.

Na osnovu člana 41. stav 3. alineja 1. Statuta AP Vojvodine Skupština o usvajanju završnog računa odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2010.godinu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i 16 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Završnom računu budžeta AP Vojvodine za 2010.godinu.

Predsedavajući je u 15,10 časova odredio pauzu u trajanju od sat vremena i obavestio poslanike da će potpisati Inicijativu za REKOM - Regionalnu komisiju koja će utvrditi i javno izneti činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava, kao i rasvetliti sudbinu nestalih, u ratovima 1991-2001.godine na području nekadašnje SFRJ.

Predsedavajući je pozvao sve prisutne da svojim potpisom podrže ovu Inicijativu.

Nakon pauze utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 61 poslanik.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011.GODINU,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011.godinu i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Poslanici u Skupštini AP Vojvodine Tanja Jovanović, Dragana Latovljev, Lazar Marjanski, Marijana Četojević, Milan Ćuk, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Rajko Mrđa, Milenko Germanac, Saša Santovac, Goran Tajdić, Radisav Jekić, Stojan Tintor, Suzana Brkić, Aroksalaši Tibor, Milorad Bojin i Nikola Lalić podneli su amandmane na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila amandmane poslanika.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za finansije mr Jovica Đukić.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali:Marijana Četojević, Nenad Borović, mr Laslo Feher, Saša Santovac, Goran Tajdić, Milan Ćuk, Borko Ilić, Nikola Lalić, dr Tot Tivadar, Tanja Jovanović, Lazar Čavić i Dragana Latovljev.

Predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Na član 5. Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneto je 17 amandmana.

Dodatno obrazloženje podnetih amandmana dali su poslanici: Tanja Jovanović, Milorad Bojin, Milan Ćuk, Suzana Brkić, Branislav Ivanović, Lazar Čavić, Dragana Latovljev, Saša Santovac, Rajko Mrđa, Marijana Četojević, Milenko Germanac, Stojan Tintor, Goran Tajdić, Radisav Jekić i Nikola Lalić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanice Tanje Jovanović.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanice Tanje Jovanović.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVI poslanika Milorada Bojina. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XVI poslanika Milorada Bojina.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 72 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIV poslanice Suzane Brkić. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 72 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XIV poslanice Suzane Brkić.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanika Branislava Ivanovića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Lazara Čavića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Lazara Čavića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanice Dragane Latovljev. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanice Dragane Latovljev.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman X poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman X poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Rajka Mrđe. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za", 70 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman VIII poslanika Rajka Mrđe.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XV poslanika Aroksalaši Tibora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 73 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XV poslanika Aroksalaši Tibora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Lazara Marjanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 70 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Lazara Marjanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za", 70 glasova "protiv" i dva "uzdržana" glasa nije prihvatila Amandman IV poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IX poslanika Milenka Germanaca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za" i 72 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman IX poslanika Milenka Germanca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XIII poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 23 glasa "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman XIII poslanika Stojana Tintora.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XI poslanika Gorana Tajdića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 17 glasova "za" i 71 glasom "protiv" nije prihvatila Amandman XI poslanika Gorana Tajdića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XII poslanika Radisava Jekića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za", 69 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman XII poslanika Radisava Jekića.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman XVII poslanika Nikole Lalića. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 16 glasova "za", 71 glasom "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom nije prihvatila Amandman XVII poslanika Nikole Lalića.

Na osnovu člana 41. stav 3. alineja 1. Statuta AP Vojvodine, a u vezi člana 152. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, Skupština o donošenju rebalansa budžeta odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i 16 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011.godinu.

Predsedavajući je obavestio poslanike da će se nastavak 29.sednice Skupštine AP Vojvodine održati 06.juna 2011.godine sa početkom u 11,00 časova.

Predsedavajući je prekinuo sednicu u 18,47 časova.

29. sednica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine nastavila je sa radom 06.juna 2011.godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, sa početkom u 11,12 časova.

Sednici Skupštine predsedavali su Egereši Šandor, predsednik Skupštine AP Vojvodine, mr Maja Sedlarević, Siniša Lazić i Branimir Mitrović, potpredsednici Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 107 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Živica Bradvarević, Dušan Elezović, Jovica Zarkula, Goran Ivić, Goran Ješić, Branko Jocić, Jadranka Beljan–Balaban,Đula Laslo, dr Nenad Lemajić, Milena Maksimović,Igor Pavličić i Saša Todorović.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju predsednik i članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Predsednik poslaničke grupe "Za evropsku Vojvodinu" obavestio je predsednika Skupštine da je poslanik Aleksandar Radonjić pristupio toj poslaničkoj grupi.

Skupština je nastavila sa radom po preostalim tačkama utvrđenog dnevnog reda.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKIM SLUŽBENICIMA,

Pokrajinska vlada utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim službenicima i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku, u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneo je mr Andor Deli, član Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Goran Tajdić, mr Maja Sedlarević, Igor Mirović i Milan Ćuk.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskim službenicima.


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2010. GODINU,

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2010. godinu i, na osnovu člana 37. stav 5. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zatražio raspravu o Izveštaju.

Izveštaj o Pokrajinskom ombudsmanu prethodno su razmotrili Savet nacionalnih zajednica, Odbor za informisanje, Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Član Odbora za međunacionalne odnose, Bore Kutić,u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje je imao pravo da obrazloži na sednici.

Pokrajinski ombudsman Aniko Muškinja Hajnrih dodatno je obrazložila Izveštaj za 2010.godinu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr Živorad Smiljanić, predsednik Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Milan Ćuk, Bore Kutić, dr Tot Tivadar, Milan Đukić, Saša Santovac, Dragana Latovljev,Branislav Ivanović, Tanja Jovanović, Rajko Mrđa, Milorad Bojin i Stojan Tintor.

Predsedavajući je zaključio pretres i konstatovao da se Skupština, razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2010. godinu,upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.


7. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O DODELjENIM SREDSTVIMA FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU,

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine usvojio je Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine za 2010.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Vlada AP Vojvodine je, na sednici održanoj 19.januara 2011.godine, razmotrila i prihvatila Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine za 2010.godinu.

Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević i Saša Santovac.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 60 glasova "za", 15 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom prihvatila Izveštaj o dodeljenim sredstvima Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine za 2010.godinu.


8. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA RAZVOJ NEPROFITNOG SEKTORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010.GODINU (DAVANjE SAGLASNOSTI),

Upravni odbor Fonda za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine dostavio je Skupštini AP Vojvodine Završni račun Fonda za 2010. godinu radi davanja saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti.

Završni račun Fonda i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za budžet i finansije i predlaže Skupštini da da saglasnost na Završni račun Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Milenko Germanac.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za", 18 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu.


9. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU I FINANSIJSKOM POSLOVANjU FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM, PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA 2010. GODINU,

Upravni odbor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima usvojio je Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za 2010. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Milan Ćuk, Arsenije Katanić,Rajko Mrđa, Milenko Germanac, Dragana Latovljev, Lazar Čavić, Marijana Četojević, Branislav Ivanović i Nenad Borović.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 62 glasa "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za 2010. godinu.


10. tačka dnevnog reda: ZAVRŠNI RAČUN FONDA ZA PRUŽANjE POMOĆI IZBEGLIM,PROGNANIM I RASELjENIM LICIMA ZA PERIOD 01. JANUAR-31. DECEMBAR 2010. GODINE( DAVANjE SAGLASNOSTI ),

Upravni odbor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima usvojio je Završni račun Fonda za period 01.januar-31.decembar 2010. godine i dostavio ga Skupštini radi davanja saglasnosti.

Završni račun Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje.Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda.

Završni račun Fonda i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno su razmotrili Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da da saglasnost na Završni račun Fonda.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Marijana Četojević i Aroksalaši Tibor.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o davanju saglasnosti na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 16 glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Završni račun Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima za period 01. januar-31. decembar 2010. godine.


11. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O RADU PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE ZA 2010.GODINU,

Upravni odbor Pedagoškog zavoda Vojvodine usvojio je Izveštaj o radu za 2010. godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda prethodno su razmotrili Odbor za budžet i finansije i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Milorad Bojin i Milan Ćuk.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 16 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2010. godinu.

Predsedavajući je u 14,50 časova odredio pauzu u trajanju od sat vremena.

Nakon pauze, na predlog predsedavajućeg utvrđen je kvorum za dalji rad na sednici Skupštine i konstatovano da sednici prisustvuje 62 poslanika.


12. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN ZA 2010. GODINU,

Upravni odbor Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju za 2010.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi i predložila je Zaključak.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Godišnji izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Marijana Četojević, Nenad Borović, Saša Santovac,Milan Ćuk, Suzana Brkić, Lazar Čavić i Goran Tajdić.

Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 15 glasova "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin za 2010.godinu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zaključka Pokrajinske vlade.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" i 13 glasova "protiv" donela

Z A K Lj U Č A K

Obavezuje se Javno preduzeće "Vojvodinašume" da, u skladu sa elementima novog Prostornog plana AP Vojvodine, angažuje sve svoje kapacitete da se ostvari godišnje povećanje površina pod šumama u AP Vojvodini za 1% u odnosu na ukupne pošumljene površine u AP Vojvodini.


13. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI "VOJVODINA INVESTMENT PROMOTION-VIP" ZA 2010. GODINU,

Upravni odbor Fonda za podršku investicija u Vojvodini-"Vojvodina Investment Promotion-VIP" usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Milan Ćuk, Borko Ilić, Rajko Mrđa i Milenko Germanac.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 12 glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda za podršku investicija u Vojvodini-"Vojvodina Investment Promotion-VIP" za 2010.godinu.


14. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBRAZOVANjU POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,

Odbor za bezbednost je, na sednici održanoj 25.maja 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i tri glasa "protiv" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost.


15. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA POKRAJINSKOG SAVETA ZA BEZBEDNOST,

Odbor za bezbednost je, na sednici održanoj 25.maja 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Mr Tomislav Bogunović, predsednik Odbora za bezbednost, predložio je ispravku Predloga odluke, koja je postala sastavni deo Predloga odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" donela Odluku o izmenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Pokrajinskog saveta za bezbednost.


16. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Odbor za ravnopravnost polova je, na sednici održanoj 26.maja 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 67 glasova "za" donela Odluku o razrešenju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


17. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA POKRAJINSKOG ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA,

Odbor za ravnopravnost polova je, na sednici održanoj 26.maja 2011.godine, utvrdio Predlog odluke o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i dostavio ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i devet glasova "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova.


18. tačka dnevnog reda: GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I FINANSIJSKIM REZULTATOM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2010.GODINU,

Upravni odbor JP "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad usvojio je Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2010.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Godišnji izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Godišnji izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine i Odbor za budžet i finansije.

Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu je učestvovao poslanik Stojan Tintor.

Predsedavajući je stavio Godišnji izveštaj o poslovanju na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 12 glasova "protiv" prihvatila Godišnji izveštaj o poslovanju sa završnim računom i finansijskim rezultatom Javnog preduzeća za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad za 2010.godinu.


19. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "VODE VOJVODINE" NOVI SAD ZA 2010. GODINU.

Upravni odbor Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad usvojio je Izveštaj o poslovanju za 2010.godinu i dostavio ga Skupštini na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju prethodno su razmotrili Odbor za poljoprivredu i Odbor za budžet i finansije. Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Lazar Čavić, predsednik Odbora za poljoprivredu i Suzana Brkić.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za", deset glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom prihvatila Izveštaj o poslovanju Javnog vodoprivrednog preduzeća "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2010.godinu.


Poslanička pitanja u usmenom obliku postavio je poslanik Borko Ilić (četiri poslanička pitanja).

Predsedavajući je zaključio 29. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 17,52 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.