Componenţa 2008 - 2012
Numărul şedinţelor: 30
Data desfăşurării: 24. 10. 2011.

Na osnovu člana 79. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
30. sednicu Skupštine
Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 24. oktobra 2011. godine (ponedeljak),
u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine,
sa početkom u 11,00 časova

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. PREDLOG MASTER PLANA ODRŽIVOG RAZVOJA FRUŠKE GORE OD 2012 DO 2022. GODINE;
  2. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI NA DUGOROČNI PLAN UPRAVLjANjA "NACIONALNIM PARKOM FRUŠKA GORA" ZA PERIOD 2011 – 2020. GODINA;
  3. IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU, U PERIODU JANUAR – JUN 2011.GODINE;
  4. PREDLOG ODLUKE O IZRADI PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE MULTIFUNKCIONALNOG EKOLOŠKOG KORIDORA TISE;
  5. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2010. GODINU;
  6. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
  7. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
  8. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMN POKRAJINE VOJVODINE.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa 29. sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 01. juna 2011. i u nastavku 06. juna 2011. godine godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456 - 241 ili 021/ 487 - 4134.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Novi Sad, 14. oktobar 2011. godine

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE AP VOJVODINE,

Egereši Šandor