Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 31
Датум отримованя: 07. 12. 2011.

На основу члана 80. став 6. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
31. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 07. децембра 2011. године (среда),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД СЕНЋАНСКОМ ГИМНАЗИЈОМ У СЕНТИ;
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОМ ШКОЛОМ СЕНТА У СЕНТИ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ТЕХНИЧКОМ ШКОЛОМ У АДИ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНОМ ШКОЛОМ У БАЧКОЈ ТОПОЛИ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД СРЕДЊОМ МЕДИЦИНСКОМ ШКОЛОМ У СЕНТИ;
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИМ СРЕДЊОШКОЛСКИМ ЦЕНТРОМ "БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ" У КАЊИЖИ;
 8. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2011.ГОДИНУ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2011.ГОДИНЕ;
 9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА;
 10. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2010.ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
 11. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2010.ГОДИНУ;
 12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ.

У прилогу Вам достављамо записник са 30. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 24.октобра 2011. године године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456 - 241 или 021/ 487 - 4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 29. новембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор