Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 32
Датум отримованя: 27. 12. 2011.

На основу члана 79. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
32. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 27. децембра 2011. године (уторак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2010.ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ).

НАПОМЕНА: Очекује се, да на овој седници буде разматран Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2012. годину, који ће Влада Аутономне Покрајине Војводине утврдити и доставити Скупштини.

У прилогу Вам достављамо записник са 31. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 07.децембра 2011. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 09. децембар 2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор