Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 32
Датум отримованя: 27. 12. 2011.
Записнїк

32. седнице Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, одржане 27. децембра 2011. године у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине.

Седница је почела у 11,11 часова.

Седници Скупштине председавали су Егереши Шандор, председник Скупштине АП Војводине, Бранимир Митровић, Синиша Лазић и мр Маја Седларевић, потпредседници Скупштине АП Војводине.

Од укупног броја посланика седници Скупштине присуствовало је 105 посланика.

Према евиденцији, седници Скупштине нису присуствовали посланици:Игор Мировић, Бранислав Богарошки, мр Драган Доневски, Горан Јешић,Арсеније Катанић, Јадранка Бељан-Балабан, Благоје Крајиновић и Милена Максимовић.

Председавајући је обавестио посланике да седници Скупштине присуствују председник и чланови Владе Аутономне Покрајине Војводине и представници средстава јавног информисања.

Одбор за утврђивање истоветности покрајинских прописа на језицима у службеној употреби утврдио је истоветност Предлога одлука, чије се разматрање предлаже на 32. седници Скупштине на језицима чија је службена употреба утврђена Статутом са српским језиком.

Записник са 31. седнице Скупштине, која је одржана 07. децембра 2011. године достављен је посланицима уз сазив за 32. седницу Скупштине.

Председавајући је ставио на гласање записник са 31. седнице Скупштине. Након гласања председавајући је констатовао да је Скупштина са 61 гласом "за" усвојила записник са 31. седнице Скупштине.

Одбор за административна и мандатнa питања, на основу Извештаја Покрајинске изборне комисије, доставио је Скупштини Извештај са предлогом за потврђивање мандата посланика у Скупштину АП Војводине. Председавајући је ставио Извештај о потврђивању мандата посланика на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" усвојила Извештај о потврђивању мандата посланика и на тај начин потврдила мандат посланику Драгану Јуракићу, са Изборне листе "За европску Војводину, Демократска странка-Г17 Плус, Борис Тадић".

Затим се прешло на утврђивање дневног реда.

Предлог дневног реда посланицима је достављен уз сазив за 32. седницу Скупштине.

Председавајући је подсетио посланике на члан 85. став 1. Пословника Скупштине АП Војводине, по коме Скупштина о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда одлучује посебно, без претреса.

Председавајући је обавестио посланике да је Влада АП Војводине доставила Скупштини Закључак о повлачењу Предлога покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Покрајинског завода за спорт из скупштинске процедуре.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012.годину.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 71 гласом "за" и 16 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је предложио, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о избору заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 69 гласова "за" и 19 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања је предложио, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 91 гласом "за" предлог усвојила.

Одбор за привреду је предложио, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Одбор за административна и мандатна питања је предложио, на основу члана 86. став 2. и 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 76 гласова "за" предлог усвојила.

Влада АП Војводине предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01.јануар-31.децембар 2010.године.

Председавајући је ставио предлог на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 75 гласова "за" и 18 гласова "против" предлог усвојила.

Посланичка група Лига социјалдемократа Војводине „Заједно за Војводину“ предложила је, на основу члана 86. став 3. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о потреби обештећења Аутономне Покрајине Војводине по основу улагања грађана Војводине у изградњу Нафтагаса са Предлогом закључака.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са шест гласова "за", 85 гласова "против" и два "уздржана" гласа предлог није усвојила.

Посланичка група Српска радикална странка предложила је, на основу члана 86. став 2. Пословника Скупштине АП Војводине, да се предложени дневни ред 32. седнице Скупштине прошири новом тачком дневног реда-Информација о спроведеној приватизацији шећерана на територији АП Војводине са Предлогом закључка.

Предлог за проширење предложеног дневног реда, у складу са чланом 86. став 5. Пословника Скупштине АП Војводине, образложио је посланик Горан Тајдић.

Информација са Предлогом закључака је достављена Покрајинској влади на мишљење. С обзиром да Покрајинска влада није доставила мишљење поводом Информације, према члану 136. став 6. Пословника Скупштине, Скупштина може да одлучи да се Информација размотри и без мишљења Покрајинске владе. Председавајући је ставио на гласање предлог да Скупштина размотри Информацију без мишљења Покрајинске владе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 21 гласом "за", 70 гласова "против" и једним "уздржаним" гласом предлог није усвојила.

Председавајући је ставио на гласање предложени дневни ред за 32. седницу Скупштине. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 74 гласа "за" и 19 гласова "против" утврдила следећи:

Дневни ред:

 1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ;
 2. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2010.ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;
 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;
 7. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2010.ГОДИНЕ.

Председавајући је подсетио посланике на члан 89. став 1. и 2. Пословника Скупштине АП Војводине по коме је време излагања на српском језику и време за постављање посланичких питања сваког посланика ограничено на пет минута, излагање на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од осам минута, а време излагања председника, односно представника посланичке групе на десет минута.

Посланик Милорад Мирчић је предложио да се, у претресу поводом прве тачке дневног реда, повећа време излагања на српском језику на десет минута, а време излагања на језицима националних заједница који су у службеној употреби на време од 20 минута.

Председавајући је ставио предлог на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за" и 70 гласова "против" предлог није усвојила.

Такође, председавајући је подсетио на члан 90. став 1,2 и 3. Пословника Скупштине АП Војводине по коме у претресу по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине право да говоре, по следећем редоследу, имају:

 • предлагач акта, односно овлашћени представник групе предлагача акта,
 • известилац надлежног одбора и известилац Савета,
 • посланик који је на седници одбора издвојио мишљење,
 • председник, односно представник посланичке групе,
 • посланици, по редоследу пријава за учешће у претресу.

Председник, чланови Покрајинске владе и други предлагач добијају реч када је затраже и на њих се не односи ограничење у погледу трајања излагања.

Пријаве за реч, са редоследом посланика, подносе посланичке групе и посланици који нису чланови посланичких група у писаном облику до отварања претреса.

Председавајући је подсетио посланике да, а основу члана 94. Пословника Скупштине АП Војводине, посланици имају могућност да говоре за говорницом или са места. Ако посланик говори са места дужан је да устане.

Затим се прешло на рад по утврђеном дневном реду.


1. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА 2012.ГОДИНУ;

Влада АП Војводине доставила је Скупштини АП Војводине Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012. годину, на разматрање и доношење.

Посланици у Скупштини АП Војводине Тања Јовановић, Милорад Бојин, Рајко Мрђа, Лазар Чавић, Бранислав Ивановић, Стојан Тинтор, Никола Лалић, Сузана Бркић, Миленко Германац, Драгана Латовљев, Милан Ћук, Ароксалаши Тибор, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Саша Сантовац, Горан Тајдић и Радисав Јекић поднели су амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке.

Амандмани су достављени Покрајинској влади на мишљење. Покрајинска влада није прихватила поднете амандмане.

Предлог покрајинске скупштинске одлуке и амандмане претходно је размотрио Одбор за буџет и финансије и предложио Скупштини да размотри и донесе Покрајинску скупштинску одлуку, а да не прихвати амандмане посланика.

Уводно излагање поводом Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднели су др Бојан Пајтић, председник Покрајинске владе и мр Јовица Ђукић,члан Покрајинске владе и покрајински секретар за финансије.

Председавајући је отворио претрес у начелу.

У претресу су учествовали: Мартин Злох, председник Одбора за буџет и финансије,Боре Кутић, проф.др Ненад Вуњак, Маријана Четојевић, Борислав Новаковић, Саша Сантовац, Горан Тајдић, др Живорад Смиљанић, Борко Илић, Ненад Боровић, Драгана Латовљев, Лазар Марјански, Лазар Чавић, Светозар Буквић, Милорад Бојин, мр Томислав Богуновић, Радисав Јекић, Сава Свирчевић, Александар Грмуша, Бранислав Ивановић, Горан Пауновић, Тања Јовановић, Предраг Мијић, Никола Лалић,Миленко Германац, Миливој Петровић, Милорад Мирчић, Милан Ђукић и Радослав Стриковић, покрајински секретар за енергетику и минералне сировине.

Председавајући је у 14,24 часова одредио паузу у трајању од сат времена.

Након паузе, на предлог председавајућег утврђен је кворум за даљи рад на седници Скупштине и констатовано да седници присуствује 61 посланик.

Председавајући је обавестио посланике да је посланик Драган Јуракић приступио посланичкој групи "За европску Војводину".

Председавајући је отворио претрес у појединостима.

На члан 7. Предлога покрајинске скупштинске одлуке поднето је 17 амандмана.

Додатно образложење поднетих амандмана дали су посланици: Тања Јовановић, Милорад Бојин, Рајко Мрђа, Лазар Чавић, Бранислав Ивановић, Стојан Тинтор, Никола Лалић, Сузана Бркић, Миленко Германац, Драгана Латовљев, Милан Ћук, Ароксалаши Тибор, Лазар Марјански, Маријана Четојевић, Саша Сантовац, Горан Тајдић и Радисав Јекић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман I посланице Тање Јовановић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман I посланице Тање Јовановић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVI посланика Милорада Бојина. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 16 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман XVI посланика Милорада Бојина.

Председавајући је ставио на гласање Амандман V посланика Рајка Мрђе. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила Амандман V посланика Рајка Мрђе.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VII посланика Лазара Чавића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман VII посланика Лазара Чавића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VI посланика Бранислава Ивановића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман VI посланика Бранислава Ивановића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XI посланика Стојана Тинтора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XI посланика Стојана Тинтора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XVII посланика Николе Лалића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман XVII посланика Николе Лалића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIV посланице Сузане Бркић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 73 гласа "против" није прихватила Амандман XIV посланице Сузане Бркић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман X посланика Миленка Германца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила Амандман X посланика Миленка Германца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман II посланице Драгане Латовљев. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман II посланице Драгане Латовљев.

Председавајући је ставио на гласање Амандман VIII посланика Милана Ћука. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман VIII посланика Милана Ћука.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XV посланика Ароксалаши Тибора. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 17 гласова "за" и 76 гласова "против" није прихватила Амандман XV посланика Ароксалаши Тибора.

Председавајући је ставио на гласање Амандман III посланика Лазара Марјанског. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 72 гласа "против" није прихватила Амандман III посланика Лазара Марјанског.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IV посланице Маријане Четојевић. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за", 71 гласом "против" и два "уздржана" гласа није прихватила Амандман IV посланице Маријане Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Амандман IX посланика Саше Сантовца. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 22 гласа "за" и 70 гласова "против" није прихватила Амандман IX посланика Саше Сантовца.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XIII посланика Горана Тајдића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 19 гласова "за" и 75 гласова "против" није прихватила прихватила Амандман XIII посланика Горана Тајдића.

Председавајући је ставио на гласање Амандман XII посланика Радисава Јекића. Након гласања, председавајући је констатовао да Скупштина са 18 гласова "за" и 74 гласа "против" није прихватила Амандман XII посланика Радисава Јекића.

На основу члана 41.став 3. Статута АП Војводине о доношењу буџета АП Војводине Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика.

Председавајући је ставио Предлог покрајинске скупштинске одлуке на гласање.Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 78 гласова "за" и 18 гласова "против" донела Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2012.годину.


2. тачка дневног реда: ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ НЕТО ДОБИТИ ЗА 2010.ГОДИНУ ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" НОВИ САД (ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ);

Управни одбор Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад доставио је Скупштини Одлуку о расподели нето добити за 2010.годину ради давања сагласности.

Одлука о расподели нето добити за 2010.годину је достављена Покрајинској влади на мишљење.Покрајинска влада није имала примедби и утврдила је Предлог одлуке о давању сагласности.

Одлуку о расподели нето добити за 2010.годину и Предлог одлуке о давању сагласности претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри Предлог и донесе Одлуку о давању сагласности.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:Лазар Чавић, Сузана Бркић, Саша Сантовац и Маријана Четојевић.

Председавајући је ставио на гласање Предлог одлуке. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 60 гласова "за", 14 гласова "против" и три "уздржана" гласа донела Одлуку о давању сагласности на Одлуку о расподели нето добити за 2010.годину Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" Нови Сад.


3. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПОКРАЈИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу је, на седници одржаној 26. децембра 2011.године, утврдио Предлог одлуке о избору заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 13 гласова "против" донела Одлуку о избору заменика Покрајинског јавног правобраниоца Војводине.


4. тачка дневног реда:ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСЛАНИЦИМА НА СТАЛНОМ РАДУ У СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за административна и мандатна питања је, на седници одржаној 23. децембра 2011.године, утврдио Предлог одлуке о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 83 гласа "за" донела Одлуку о допунама Одлуке о посланицима на сталном раду у Скупштини Аутономне Покрајине Војводине.


5. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;

Одбор за привреду је, на седници одржаној 23. децембра 2011.године, утврдио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 67 гласова "за" и 12 гласова "против" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине.


6. тачка дневног реда: ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ПОКРАЈИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА;

Одбор за административна и мандатна питања је, на седници одржаној 23. децембра 2011.године, утврдио Предлог одлуке о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика и доставио га Скупштини АП Војводине на разматрање и доношење.

Председавајући је отворио претрес.

Председавајући је ставио Предлог одлуке на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 82 гласа "за" донела Одлуку о измени Одлуке о именовању чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.


7. тачка дневног реда: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ПЕРИОД 01.ЈАНУАР-31.ДЕЦЕМБАР 2010.ГОДИНЕ.

Влада Аутономне Покрајине Војводине доставила је Скупштини Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01.јануар-31.децембар 2010.године на разматрање.

Извештај о раду претходно је размотрио Одбор за пољопривреду и предложио Скупштини да размотри и прихвати Извештај о раду.

Председавајући је отворио претрес.

У претресу су учествовали:Лазар Чавић, председник Одбора за пољопривреду, Сузана Бркић, Маријана Четојевић, Миленко Германац, Драгана Латовљев и Милорад Бојин.

Председавајући је ставио Извештај о раду на гласање. Након гласања, председавајући је констатовао да је Скупштина са 65 гласова "за" и 16 гласова "против" прихватила Извештај о раду Покрајинског фонда за развој пољопривреде за период 01.јануар-31.децембар 2010.године.


Посланичких питања није било.

Председавајући је закључио 32. седницу Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у 18,42 часова.

На седници Скупштине вођене су стенографске белешке.