Зволанє 2008 - 2012
Число схадзки: 34
Датум отримованя: 27. 02. 2012.

На основу члана 80. став 6. Пословника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,

Сазивам
34. седницу Скупштине
Аутономне Покрајине Војводине

Седница ће се одржати 27. фебруара 2012. године (понедељак),
у Великој сали зграде Скупштине АП Војводине,
са почетком у 11,00 часова

За ову седницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ПИТАЊА ВЕЗАНИХ ЗА СУКОБ ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ;
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "КОВИЉСКО-ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ";
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ "ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ";
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2X400 TC "ПАНЧЕВО 2"-ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ.

У прилогу Вам достављамо записник са 33. седнице Скупштине АП Војводине, одржане 24.јануара 2012. године, ради усвајања.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете.

Уколико нисте у могућности да присуствујете седници Скупштине АП Војводине, молимо Вас да обавестите Службу Скупштине на телефон број 021/456-241 или 021/487-4134.

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине

Нови Сад, 20. фебруар 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Егереши Шандор