Componenţa 2004 - 2008
Numărul şedinţelor: 13
Data desfăşurării: 15. 11. 2005.

Na osnovu člana 78. Poslovnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sazivam
13. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sednica će se održati 15. novembra 2005. godine (utorak),

u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine

sa početkom u 11,00 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

 1. Verifikacija mandata poslanika u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 2. Predlog zaključka o osudi upada grupe neonacista na tribinu organizovanu povodom svetskog dana borbe protiv fašizma,
 3. Utvrđivanje amandmana na Predlog zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti,
 4. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o Pokrajinskom ombudsmanu,
 5. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o obavljanju poslova pravne zaštite imovinskih prava i interesa Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 6. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Obedska bara,
 7. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara,
 8. Predlog odluke o donošenju Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini,
 9. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 10. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o poslanicima na stalnom radu u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na promenu naziva gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Odžacima,
 12. Predlog odluke o izmeni Odluke o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu,
 13. Informacija o zahtevu za vraćanje imovine Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
 14. Statut Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova (davanje saglasnosti),
 15. Odluka o izmeni statuta Fonda za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine (davanje saglasnosti),
 16. Završni račun za 2004. godinu Zavoda za kulturu Vojvodine (davanje saglasnosti),
 17. Izveštaj o radu zavoda za kulturu Vojvodine u 2004. godini,
 18. Izveštaj o radu pokrajinskog Fonda za razvoj poljoprivrede za 2004. godinu,
 19. Izveštaj o radu Pedagoškog zavoda Vojvodine za 2004. godinu.

U prilogu Vam dostavljamo zapisnik sa Dvanaeste sednice Skupštine AP Vojvodine, održane 22. septembra 2005. godine, radi usvajanja.

Molimo Vas da sednici obavezno prisustvujete.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine AP Vojvodine, molimo Vas da obavestite Službu Skupštine na telefon broj 021/456-107 ili 456-281.

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

01 Broj: 06 – 141

Novi Sad, 4. novembar 2005.