Saziv 2012-2016
Číslo zasadnutia: 5
Dátum konania: 04. 10. 2012.
Zápisnica

pete sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 04. oktobra 2012. godine u Velikoj sali zgrade Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,12 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 112 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Dušan Bajatović, Dragan Vulin, prof. dr Zoran Jeličić, Uroš Kandić, Bogdan Laban, Ljubiša Milosavljević, dr Živorad Smiljanić, Zoltan Takač.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke, čije je razmatranje predloženo na 5. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i jednim glasom "protiv" usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Homanov Saši, sa Izborne liste Liga socijaldemokrata Vojvodine-Nenad Čanak.

Predsedavajući je obavestio Skupštinu da je poslanik Dušan Bajatović, u skladu sa članom 81. stav 1. tačka 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, podneo ostavku na poslaničku funkciju u Skupštini AP Vojvodine.

Predsedavajući je konstatovao, saglasno članu 81. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke, da je poslaniku Dušanu Bajatoviću prestao mandat u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, zbog podnete ostavke.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine obavestila je predsednika Skupštine da je za predsednika poslaničke grupe izabran Branislav Bogaroški, umesto mr Maje Sedlarević, a za zamenika predsednika mr Maja Sedlarević, umesto Roberta Kolara.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, u skladu sa članom 18. stav 3. Statuta AP Vojvodine, obavestila Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, da je 27.septembra 2012. godine utvrdila Predlog za ocenu ustavnosti člana 3. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu i dostavila ga Ustavnom sudu 03. oktobra 2012. godine.

Zapisnik sa 4. sednice Skupštine, koja je održana 20. septembra 2012. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 5. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 4. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 82 glasa "za" i četiri glasa "protiv" usvojila zapisnik sa 4. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 5. sednicu.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 85. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Predsednik Vlade AP Vojvodine predložio je, na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Izbor zamenika pokrajinskih sekretara.Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 80 glasova "za" i 23 glasa "protiv" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za", 23 glasa "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 25 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda: -Predlog odluke o razrešenju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i Predlog odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 97 glasova "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:-Predlog odluke o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i Predlog odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika. Predsedavajući je predlog stavio na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 107 glasova "za" predlog usvojila.

Poslanik Branislav Ristivojević predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Predlog zaključka o neophodnosti usklađivanja Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i drugih akata Skupštine i Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Ustavom Srbije i Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanik Branislav Ristivojević obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 34 glasa "za", 72 glasa "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom predlog nije usvojila.

Poslanik Branislav Ristivojević predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Informacija o Pravilnicima o školskom kalendaru za osnovne i srednje škole sa Predlogom zaključka.

Poslanik Branislav Ristivojević obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Informacija sa Predlogom zaključka je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Informacije sa Predlogom zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Informacija sa Predlogom zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 33 glasa "za" i 72 glasa "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanik Bogdan Laban predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Predlog zaključka o obavezi Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine da dostavi izveštaje o radu i poslovanju za 2009, 2010. i 2011.godinu.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada je u svom Mišljenju istakla da Skupština AP Vojvodine ne bi trebalo da navedenim Predlogom zaključka proširi dnevni red sednice Skupštine, imajući u vidu da je Pokrajinska vlada obavezala Fond za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine da dostavi Skupštini izveštaje o radu i poslovanju za 2009, 2010. i 2011.godinu.

Predsedavajući je stavio predlog za proširenje predloženog dnevnog reda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 34 glasa "za" i 73 glasa "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanik Milenko Jovanov predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 5. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Predlog zaključka o obavezi Vlade AP Vojvodine da Skupštini AP Vojvodine dostavi Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2012.godinu zbog nepostojanja zakonskog osnova za finansiranje određenih nadležnosti.

Poslanik Milenko Jovanov obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 35 glasova "za" i 71 glasom "protiv" predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 5. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 81 glasom "za" i 25 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA;
 2. IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2011.GODINU;
 3. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;
 5. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;
 6. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;
 9. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ZAMENIKA POKRAJINSKIH SEKRETARA;

Predsednik Vlade AP Vojvodine dostavio je Skupštini Predlog za izbor zamenika pokrajinskih sekretara na razmatranje.

Dodatno obrazloženje Predloga dao je prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Igor Mirović, Branislav Ristivojević, prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Milorada Đurića, za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 25 glasova "protiv" izabrala Milorada Đurića, za zamenika pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Gordane Pušić, za zamenicu pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 24 glasa "protiv" izabrala Gordanu Pušić, za zamenicu pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Branislava Kneževića, za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i 25 glasova "protiv" izabrala Branislava Kneževića, za zamenika pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Sanje Čiplić, za zamenicu pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 25 glasova "protiv" izabrala Sanju Čiplić, za zamenicu pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor dr Gorana Stojanovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i 24 glasa "protiv" izabrala dr Gorana Stojanovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Duška Radakovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i 24 glasa "protiv" izabrala Duška Radakovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog za izbor Miodraga Jovovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 79 glasova "za" i 25 glasova "protiv" izabrala Miodraga Jovovića, za zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu.

Predsedavajući je čestitao izabranim zamenicima pokrajinskih sekretara u ime Skupštine i u svoje lično ime i poželeo im uspešan rad i dobru saradnju.


2. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ POKRAJINSKOG OMBUDSMANA ZA 2011. GODINU;

Pokrajinski ombudsman dostavio je Skupštini AP Vojvodine Izveštaj za 2011. godinu i, na osnovu člana 37. stav 5. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskom ombudsmanu, zatražio raspravu o Izveštaju.

Izveštaj o Pokrajinskom ombudsmanu prethodno su razmotrili Odbor za informisanje, Odbor za ravnopravnost polova, Odbor za demografsku politiku i društvenu brigu o deci, Odbor za predstavke i predloge, Odbor za međunacionalne odnose, Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport.

Član Odbora za predstavke i predloge, Saša Santovac, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Dodatno obrazloženje Izveštaja Pokrajinskog ombudsmana za 2011.godinu obrazložila je Aniko Muškinja Hajnrih, Pokrajinska ombudsmanka.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr Pavle Budakov,Saša Santovac, mr Maja Sedlarević, Šandor Egereši, Milan Ćuk, Milenko Jovanov, Vladimir Galić, Daniel Petrović, Stojanka Lekić, Saša Todorović, Damir Zobenica, Nada Bodrožić, dr Predrag Matejin, Vera Ugrčić-Ilić, dr Savka Stratijev, Ivan Bošnjak.

Predsedavajući je konstatovao da se Skupština razmatrajući Izveštaj Pokrajinskog ombudsmana za 2011. godinu, upoznala sa radom Pokrajinskog ombudsmana.

Predsedavajući je obavestio poslanike da je poslanik Homanov Saša prisupio poslaničkoj grupi Liga socijaldemokrata Vojvodine - Nenad Čanak.


3. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2011. GODINU;

Fond "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine dostavio je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu, na razmatranje.

Izveštaj o poslovanju Fonda dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Izveštaj o poslovanju Fonda prethodno su razmotrili Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju, Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za budžet i finansije.Odbori su predložili Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj Fonda.

Član Odbora za budžet i finansije, Lazarov Jovan, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Marijana Četojević, mr Maja Sedlarević, Vesna Bjelić-Francuski, Ištvan Pastor, Igor Mirović, Borislav Novaković, Miroslav Španović, Milenko Jovanov, Ivan Bošnjak, Stevica Deđanski, Jovan Lazarov, Ladislav Tomić, Saša Santovac, Saša Todorović, dr Lazar Račić, Damir Zobenica, Branislav Bogaroški, Aleksandar Grmuša, dr Živko Vrcelj, Pavle Počuč, Nada Bodrožić, Predrag Ginculj, dr Predrag Matejin, Vera Ugrčić-Ilić i Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju Fonda na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za", 20 glasova "protiv" i dva "uzdržana" glasa prihvatila Izveštaj o poslovanju Fonda "Evropski poslovi" Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu.


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOJ UPRAVI;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Član Odbora za propise, Igor Mirović, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Uvodno izlaganje podneo je potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice mr Andor Deli.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici:Igor Mirović, Marijana Četojević, Branislav Bogaroški, dr Pavle Budakov, Milenko Jovanov, Branislav Ristivojević, Aleksandar Marton, Adam Paljov, Miroslav Španović, Vladimir Soro, Stevica Nazarčić, prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o razrešenju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 84 glasa "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o razrešenju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


6. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PROGRAMSKOG ODBORA RADIODIFUZNE USTANOVE VOJVODINE;

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Dušan Jakovljev, predsednik Odbora za informisanje, dodatno je obrazložio Predlog odluke.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o imenovanju Programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" donela Odluku o razrešenju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ČLANOVA I SEKRETARA POKRAJINSKE IZBORNE KOMISIJE I NjIHOVIH ZAMENIKA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 83 glasa "za" i jednim glasom "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" donela Odluku o razrešenju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA GARANCIJSKOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog odluke. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za", devet glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom donela Odluku o imenovanju direktora Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio Petu sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 20,10 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.