Saziv 2012-2016
Session number: 6
Date of event: 25. 10. 2012.
Minutes

šeste sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 25. oktobra 2012. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,10 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova-Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 107 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici:Jelena Balašević, dr Ištvan Biro, Goran Gonđa, Srđan Zavišin, Bore Kutić, Bogdan Laban, Zoran Mladenović, Adam Paljov, laura Rajnović-Evetović, dr Lazar račić, Vladimir Soro, Zoltan takač, prof. dr Ilija Ćosić.

Predsedavajući je obavestio poslanike da sednici Skupštine prisustvuju članovi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga pokrajinske skupštinske odluke, čije je razmatranje predloženo na 6. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Odbor za administrativna i mandatna pitanja, na osnovu Izveštaja Pokrajinske izborne komisije, dostavio je Skupštini Izveštaj sa predlogom za potvrđivanje mandata poslanika u Skupštinu AP Vojvodine. Predsedavajući je stavio Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa „za“ usvojila Izveštaj o potvrđivanju mandata poslanika i na taj način potvrdila mandat poslaniku Amižić Predragu sa Izborne liste Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS), Socijaldemokratska partija Srbije (SDP Srbije).

Zapisnik sa 5. sednice Skupštine, koja je održana 04.oktobra 2012. godine dostavljen je poslanicima uz saziv za 6. sednicu Skupštine.

Predsedavajući je stavio na glasanje zapisnik sa 5. sednice Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za", šest glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom usvojila zapisnik sa 5. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 6. sednicu.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine, na osnovu člana 160. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, na razmatranje po hitnom postupku:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine.

Na osnovu člana 161. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu da se odluka donese po hitnom postupku Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju, prilikom utvrđivanja dnevnog reda. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 38 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanik Igor Mirović javio se za reč zbog povrede Poslovnika. U svom izlaganju je ukazao na povredu člana 160. Poslovnika. Predsedavajući je stavio na glasanje da li postoji povreda člana 160. Poslovnika. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da nije došlo do povrede Poslovnika pošto je "za" glasalo 36, a "protiv" je glasalo 65.

Poslanik Saša Santovac javio se za reč zbog povrede Poslovnika. U svom izlaganju je ukazao na povredu člana 160. Poslovnika. Predsedavajući je stavio na glasanje da li postoji povreda člana 160. Poslovnika. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da nije došlo do povrede Poslovnika pošto je "za" glasalo 37, a "protiv" je glasalo 66.

Poslanik Miroslav Španović javio se za reč zbog povrede Poslovnika. U svom izlaganju je ukazao na povredu člana 160. Poslovnika. Predsedavajući je stavio na glasanje da li postoji povreda člana 160. Poslovnika. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da nije došlo do povrede Poslovnika pošto je "za" glasalo 37, a "protiv" je glasalo 67.

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu sa tekstom za Predlog zakona.

Predstavnik predlagača, Ištvan Pastor, obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda.

Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" i 36 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za privredu predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:-Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu Turističke organizacije Vojvodine. Predsedavajući je je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 26 glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog odluke o razrešenju vršioca dužnosti direktora “Dnevnik” Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost Novi Sad. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" i 27 glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine i Poslanička grupa “Izbor za bolju Vojvodinu“ dostavile su predloge za izmenu sastava pojedinih odbora i predložile , na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine. Predsedavajući je stavio predlog na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 94 glasa "za" i osam glasova "protiv" predlog usvojila.

Poslanik Milenko Jovanov predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog zaključka o neophodnosti usklađivanja Statuta Autonomne Pokrajine Vojvodine i drugih akata Skupštine i Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine sa Ustavom Srbije i Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslanik Milenko Jovanov obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 38 glasova "za" i 66 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanik Branislav Ristivojević predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog zaključka o stavljanju van snage Pokrajinske skupštinske odluke o Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti.

Poslanik Branislav Ristivojević obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 37 glasova "za" i 65 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanik Milenko Jovanov predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Predlog zaključka o obavezi Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine da dostavi izveštaje o radu i poslovanju za 2009; 2010 i 2011.godinu.

Poslanik Milenko Jovanov obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Predlog zaključka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 37 glasova "za" i 66 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red današnje sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Hitno uvođenje socijalnih karti građana, odlaganje ili otpis mesečnih računa kao i pružanje materijalne pomoći najugroženijim građanima, program stimulacije zapošljavanja u AP Vojvodini sa predlogom Zaključaka.

Poslanica Marijana Četojević obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Materijal sa Predlogom zaključaka je dostavljen Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Predloga zaključaka, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se Predlog zaključka razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri Predlog zaključka bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 33 glasa "za" i 65 glasova "protiv" predlog nije usvojila.

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 6. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda: -Analiza bezbedonosnog stanja u AP Vojvodini.

Poslanik Saša Santovac obrazložio je predlog za proširenje predloženog dnevnog reda u skladu sa članom 86. stav 5. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine.

Analiza je dostavljena Pokrajinskoj vladi na mišljenje. S obzirom da Pokrajinska vlada nije dostavila mišljenje povodom Analize, prema članu 136. stav 6. Poslovnika Skupštine, Skupština može da odluči da se razmotri i bez mišljenja Pokrajinske vlade. pa stavljam na glasanje predlog da Skupština razmotri Analizu bez mišljenja Pokrajinske vlade. Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da Skupština razmotri bez mišljenja Pokrajinske vlade. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 35 glasova "za" i 64 glasa "protiv" predlog nije usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 6. sednicu Skupštine. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 35 glasova "protiv" utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012.GODINU;
 2. PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA EMITOVANjA DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI RADI JAČANjA FINANSIJSKOG POTENCIJALA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU VOJVOĐANSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA;
 5. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2011. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI);
 6. IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2011. GODINU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AD ZA NOVINSKO–IZDAVAČKU DELATNOST NOVI SAD;
 8. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O REBALANSU BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2012. GODINU;

Vlada AP Vojvodine dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu, na razmatranje i donošenje.

Pokrajinska vlada je utvrdila Amandmane I-IV na Predlog pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta za 2012.godinu koji su, na osnovu člana 143. Poslovnika, postali sastavni deo Predloga pokrajinske skupštinske odluke i o njima se odvojeno ne glasa.

Poslanici Milan Ćuk, Saša Santovac, Marijana Četojević, Stojan Tintor i Stevica Deđanski podneli su Amandmane I-VIII na Predlog pokrajinske skupštinske odluke.

Amandmani su dostavljeni Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije prihvatila Amandmane I-VIII poslanika.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke u delu koji se odnosi na rashode kojima se finansiraju delatnosti iz delokruga odbora prethodno su razmotrili Odbor za privredu i Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad. Odbori nisu imali primedbi.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke u delu koji se odnosi na rashode kojima se finansiraju delatnosti iz delokruga odbora i amandmane I, IV i V prethodno je razmotrio i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbor nije imao primedbi i predložio Skupštini da ne prihvati amandmane I, IV i V.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke i amandmane I-VIII prethodno su razmotrili Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu i Odbor za budžet i finansije i predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu, a da ne prihvati amandmane poslanika.

Član Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, Stevica Deđanski, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Član Odbora za budžet i finansije, Jovan Lazarov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Uvodno izlaganje povodom Predloga pokrajinske skupštinske odluke podneli su dr Bojan Pajtić, predsednik Pokrajinske vlade i Zoran Radoman,član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.

Na osnovu člana 151. stav 1 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o predlogu rebalansa budžeta na sednici Skupštine pretres se vodi u načelu i u pojedinostima.

Predsedavajući je otvorio pretres u načelu.

U pretresu su učestvovali:Martin Zloh, predsednik Odbora za budžet i finansije, Stevica Deđanski, Jovan Lazarov, Marijana Četojević, Akoš Ujhelji, Vesna Bjelić-Francuski, Ladislav Tomić,Nenad Borović, Milenko Jovanov, Saša Santovac, prof. dr Branislava Belić, Nada Bodrožić, Stojanka Lekić i Milan Ćuk.

Predsedavajući je odredio pauzu u trajanju od 14,30 do 15, 42 časova.

Nakon pauze, predsedavajući je otvorio pretres u pojedinostima.

Na član 5. Predloga Pokrajinske skupštinske odluke podneto je osam amandmana.

Dodatno obrazloženje podnetih amandmana dali su: Milan Ćuk, Saša Santovac, Marijana Četojević i Stevica Deđanski.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VIII poslanika Stevice Deđanskog. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 72 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman VIII poslanika Stevice Deđanskog.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VI poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova "za" i 64 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman VI poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman II poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 19 glasova "za" i 74 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman II poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman I poslanika Milana Ćuka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova "za" i 64 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman I poslanika Milana Ćuka.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman IV poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 27 glasova "za" i 63 glasa "protiv" nije prihvatila Amandman IV poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman V poslanice Marijane Četojević. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova "za" i 67 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman V poslanice Marijane Četojević.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman III poslanika Saše Santovca. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 28 glasova "za" i 65 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman III poslanika Saše Santovca.

Predsedavajući je stavio na glasanje Amandman VII poslanika Stojana Tintora. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da Skupština sa 18 glasova "za" i 77 glasova "protiv" nije prihvatila Amandman VII poslanika Stojana Tintora.

Na osnovu člana 41.stav 3. Statuta AP Vojvodine, a u vezi člana 152 Poslovnika Skupštine AP Vojvodine o donošenju rebalansa budžeta AP Vojvodine Skupština odlučuje većinom glasova od ukupnog broja poslanika.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 68 glasova "za" i 28 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

 


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG DA SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE BUDE PREDLAGAČ ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU SA TEKSTOM ZA PREDLOG ZAKONA;

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara dostavila je Skupštini AP Vojvodine Predlog da Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine bude predlagač Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, sa tekstom za Predlog zakona, na razmatranje i utvrđivanje.

Predlog da Skupština bude predlagač Zakona sa tekstom za Predlog zakona dostavljen je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi.

Predlog da Skupština bude predlagač, sa tekstom za Predlog zakona, prethodno su razmotrili Odbor za propise, Odbor za budžet i finansije i Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine. Odbori su predložili Skupštini da prihvati da bude predlagač Zakona i utvrdi tekst Predloga zakona.

Član Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine, Milenko Jovanov, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Ištvan Pastor, predstavnik predlagača, dodatno je obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač zakona.

Prof. dr Dragoslav Petrović, potpredsednik Pokrajinske vlade, dodatno je obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač zakona.

Nenad Borović, predsednik Odbora za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti Pokrajine dodatno je obrazložio razloge zbog kojih Skupština treba da prihvati da bude predlagač zakona.

Predsedavajući je otvorio pretres o Predlogu da Skupština bude predlagač zakona.

U pretresu su učestvovali:Milenko Jovanov, Saša Santovac, Aleksandar Marton, prof. dr Pavle Budakov, Ištvan Pastor, Igor Mirović i Martin Zloh.

Predsedavajući je stavio Predlog da Skupština bude predlagač Zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i deset glasova "protiv" prihvatila da bude predlagač Zakona.

Pošto je Skupština prihvatila da bude predlagač Zakona, na osnovu člana 168. stav 1. Poslovnika Skupštine, predsedavajući je otvorio pretres o tekstu za Predlog zakona.

Predsedavajući je stavio tekst Predloga zakona na glasanje.

Na osnovu člana 168. stav 1. Poslovnika o tekstu za Predlog zakona glasa se u celini.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 13 glasova "protiv" utvrdila Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetskom sistemu, koji je dostavljen Narodnoj skupštini Republike Srbije, na razmatranje i odlučivanje.

Skupštinu AP Vojvodine, u skladu sa članom 29. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predstavlja predsednik Skupštine AP Vojvodine, te je, u skladu sa članom 168. stav 2. Poslovnika, za predstavnika Skupštine, kao predlagača, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, određen Ištvan Pastor i ovlašćen da prihvati amandmane kojima se ne menja suština Predloga.

 


3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA EMITOVANjA DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI RADI JAČANjA FINANSIJSKOG POTENCIJALA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje po hitnom postupku.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno je razmotrio Odbor za propise i predlaže Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Član Odbora za propise, Vladimir Galić, u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Uvodno izlaganje povodom Predloga Pokrajinske skupštinske odluke podneo je Zoran Radoman, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Vladimir Galić, Stevica Deđanski, dr Goran Latković, Pavle Počuč, Saša Santovac, Saša Todorović, Milan Vlaisavljević i Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Predsedavajući je, u skladu sa članom 81. Poslovnika, stavio na glasanje predlog da Skupština nastavi sa radom i posle 19 časova, dok se ne završi rad po utvrđenom dnevnom redu.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i 12 glasova "protiv" predlog prihvatila.

Predsedavajući je stavio Predlog Pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 23 glasa "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine.

 


4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU VOJVOĐANSKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Vojvođanskog simfonijskog orkestra i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: dr Pavle Budakov i Stojanka Lekić.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Vojvođanskog simfonijskog orkestra.

 


5. tačka dnevnog reda: ODLUKA O RASPODELI DOBITI ZA 2011. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN (DAVANjE SAGLASNOSTI);

Javno preduzeće "Vojvodinašume" Petrovaradin dostavilo je Skupštini AP Vojvodine Odluku o raspodeli dobiti za 2011. godinu na razmatranje i davanje saglasnosti.

Odluka o raspodeli dobiti za 2011. godinu dostavljena je Pokrajinskoj vladi na mišljenje. Pokrajinska vlada nije imala primedbi i utvrdila je Predlog odluke o davanju saglasnosti i Predlog zaključka.

Odluku o raspodeli dobiti za 2011. godinu i Predlog odluke o davanju saglasnosti prethodno je razmotrio Odbor za poljoprivredu. Odbor je predložio Skupštini da razmotri Predlog i donese Odluku davanju saglasnosti i Zaključak.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Atila Juhas, Predrag Ginculj i dr Goran Latković.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" i sedam glasova "protiv" donela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2011. godinu Javnog preduzeća "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Predsedavajući je stavio na glasanje Predlog zaključka. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i šest glasova "protiv" donela

Z A K Lj U Č A K

Obavezuje se Javno preduzeće "Vojvodinašume" Petrovaradin da deo dobiti za 2011.godinu, koja ostaje javnom preduzeću koristi za podizanje novih šuma (za proširenu reprodukciju).

 


6. tačka dnevnog reda: IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2011. GODINU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE;

Turistička organizacija Vojvodine dostavila je Skupštini Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu, na razmatranje.

Pokrajinska vlada razmotrila je i prihvatila Izveštaj o poslovanju na sednici održanoj 5. septembra 2012.godine.

Izveštaj o poslovanju prethodno je razmotrio Odbor za privredu i predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izveštaj o poslovanju.

Član Odbora za privredu, Pavle Počuč u skladu sa članom 69. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, izdvojio je svoje mišljenje, koje ima pravo da obrazloži na sednici.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali: Pavle Počuč, Nataša Lalić, Stevica Deđanski, Vladimir Galić i Predrag Ginculj.

Predsedavajući je stavio Izveštaj o poslovanju na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i devet glasova "protiv" prihvatila Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu Turističke organizacije Vojvodine.

 


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA "DNEVNIK" HOLDING AD ZA NOVINSKO IZDAVAČKU DELATNOST;

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o razrešenju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke na glasanje.Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" donela Odluku o razrešenju vršioca dužnosti direktora "Dnevnik" Holding AD za novinsko-izdavačku delatnost.


8. tačka dnevnog reda:PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU PREDSEDNIKA I ČLANOVA ODBORA SKUPŠTINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine i Poslanička grupa "Izbor za bolju Vojvodinu" dostavile su Skupštini AP Vojvodine Predloge za izmenu Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog Poslaničke grupe Liga socijaldemokrata Vojvodine na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i jednim "uzdržanim" glasom prihvatila predlog.

Predsedavajući je stavio Predlog Poslaničke grupe „Izbor za bolju Vojvodinu“ na glasanje. Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i jednim "uzdržanim" glasom predlog prihvatila.

Predsedavajući je konstatovao da je Skupština donela Odluku o izmenama Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Poslaničkih pitanja nije bilo.

Predsedavajući je zaključio Šestu sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 19,53 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.