Saziv 2012-2016
Session number: 14
Date of event: 14. 02. 2013.
Minutes

14. sednice Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, održane 14. februara 2013. godine u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine.

Sednica je počela u 11,15 časova.

Sednici Skupštine predsedavao je Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Ana Tomanova - Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine.

Od ukupnog broja poslanika sednici Skupštine prisustvovalo je 105 poslanika.

Prema evidenciji, sednici Skupštine nisu prisustvovali poslanici: Milivoj Vrebalov, dr Živko Vrcelj, Damir Zobenica, Nataša Lalić, prof. dr Svetlana Lukić-Petrović, Predrag Matejin, Ljubiša Milosavljević, Daniel Petrović, Igor Salak, Sava Svirčević, Savka Stratijev i Miloš Šibul.

Sednici su prisustvovali članovi Pokrajinske vlade i predstavnici sredstava javnog informisanja.

Odbor za utvrđivanje istovetnosti pokrajinskih propisa na jezicima u službenoj upotrebi utvrdio je istovetnost Predloga odluke, čije se razmatranje predlaže na 14. sednici Skupštine na jezicima čija je službena upotreba utvrđena Statutom sa srpskim jezikom.

Zapisnik sa 13. sednice Skupštine, koja je održana 28. decembra 2012. godine, dostavljen je poslanicima uz saziv za 14. sednicu Skupštine. Predsedavajući je stavio na glasanje, Zapisnik sa 13. sednice Skupštine.

Nakon glasanja predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 69 glasova "za" usvojila Zapisnik sa 13. sednice Skupštine.

Zatim se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda.

Predlog dnevnog reda dostavljen je poslanicima uz saziv za 14. sednicu Skuštine AP Vojvodine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 87. stav 1. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, po kome Skupština o svakom predlogu za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda odlučuje posebno, bez pretresa.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću „Vode Vojvodine“ Novi Sad.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 71 glasom "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ Petrovaradin.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novom tačkom dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog odluke o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Predlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" predlog usvojila.

Vlada AP Vojvodine predložila je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine;
 • Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi tačkom dnevnog reda - Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova "za" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi tačkom dnevnog reda: - Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 87 glasova "za" i pet glasova "protiv" predlog usvojila.

Odbor za informisanje predložio je, na osnovu člana 86. stav 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, da se predloženi dnevni red 14. sednice Skupštine proširi novim tačkama dnevnog reda:

Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko – izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad;

Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko – izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasava "za" predlog usvojila.

U skladu sa članom 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama:

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" Novi Sad;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću "Vojvodinašume" Petrovaradin;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasova "za" i četiri glasa "protiv" predlog usvojila.

U skladu sa članom 86. stav 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, predsedavajući je predložio spajanje pretresa po tačkama:

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine;

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti.

Predsedavajući je predlog stavio na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 73 glasa "za" i sa 18 glasova "protiv" predlog usvojila.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženi dnevni red za 14. sednicu Skupštine AP Vojvodine.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za", 20 glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom utvrdila sledeći:

DNEVNI RED:

 1. IZBOR ČLANOVA SAVETA NACIONALNIH ZAJEDNICA;
 2. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU "VODE VOJVODINE" NOVI SAD;
 3. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN;
 4. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD;
 5. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA EMITOVANjA DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI RADI JAČANjA FINANSIJSKOG POTENCIJALA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE;
 6. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI;
 7. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 8. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;
 9. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 10. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;
 11. PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AD ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU NOVI SAD,
 12. PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AD ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU NOVI SAD,
 13. PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Predsedavajući je podsetio poslanike na član 89. stav 1. i 2. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome je vreme izlaganja na srpskom jeziku i vreme za postavljanje poslaničkih pitanja svakog poslanika ograničeno na pet minuta, izlaganje na jezicima nacionalnih zajednica koji su u službenoj upotrebi na vreme od osam minuta, a vreme izlaganja predsednika, odnosno predstavnika poslaničke grupe na deset minuta.

Takođe, predsedavajući je podsetio na član 90. stav 1,2 i 3. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine po kome u pretresu po svakoj tački dnevnog reda sednice Skupštine pravo da govore, po sledećem redosledu, imaju:

 • predlagač akta, odnosno ovlašćeni predstavnik grupe predlagača akta,
 • izvestilac nadležnog odbora i izvestilac Saveta,
 • poslanik koji je na sednici odbora izdvojio mišljenje,
 • predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe,
 • poslanici, po redosledu prijava za učešće u pretresu.

Predsednik, članovi Pokrajinske vlade i drugi predlagač dobijaju reč kada je zatraže i na njih se ne odnosi ograničenje u pogledu trajanja izlaganja.

Prijave za reč, sa redosledom poslanika, podnose poslaničke grupe i poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa u pisanom obliku do otvaranja pretresa.

Predsedavajući je podsetio poslanike da, a osnovu člana 94. Poslovnika Skupštine AP Vojvodine, poslanici imaju mogućnost da govore za govornicom ili sa mesta. Ako poslanik govori sa mesta dužan je da ustane.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenom dnevnom redu.


1. tačka dnevnog reda: IZBOR ČLANOVA SAVETA NACIONALNIH ZAJEDNICA;

Odbor za administrativna i mandatna pitanja dostavio je Skupštini liste kandidata za izbor članova Saveta nacionalnih zajednica.

Prema Pokrajinskoj skupštinskoj odluci o Savetu nacionalnih zajednica Savet ima 30 članova, od kojih se 15 bira sa Liste kandidata za izbor članova Saveta nacionalnih zajednica pripadnika srpskog naroda, a 15 se bira sa Liste kandidata za izbor članova Saveta nacionalnih zajednica pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

O svakom kandidatu sa lista kandidata Skupština se posebno izjašnjava, a izabrani su oni kandidati sa svake liste koji dobiju najviše glasova.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Milenko Jovanov, Branislav Ristivojević i Igor Mirović.

Nakon pretresa pristupilo se izjašnjavanju o kandidatima sa Liste kandidata za izbor članova Saveta nacionalnih zajednica pripadnika srpskog naroda.

Predsedavajući je obavestio poslanike da lista ima 23 kandidata, a da se bira 15.

Za poslanika Srđana Zavišina "za" je glasalo 94 poslanika, za poslanika Životu Lazarevića "za" je glasalo 93 poslanika, za poslanika Predraga Berića "za" je glasalo 93 poslanika, za poslanika Petra Andrejića "za" je glasalo 91 poslanik, za poslanicu Tanju Dokmanović "za" je glasalo 92 poslanika, za poslanika Milivoja Vrebalova "za" je glasalo 92 poslanika, za poslanika Predraga Mijića "za" je glasalo 93 poslanika, za poslanika Gorana Paunovića "za" je glasalo 92 poslanika i jedan poslanik je bio "uzdržan", za poslanika Veljka Krstonošića "za" je glasalo 18 poslanika, 20 poslanika je glasalo "protiv" i četiri poslanika su bila "uzdržana", za poslanika Miloša Gagića "za" je glasalo tri poslanika, 12 poslanika je glasalo "protiv" i četiri poslanika je bilo "uzdržano", za poslanika Strahinju Simovića "za" je glasalo dva poslanika, pet poslanika je glasalo "protiv" i pet poslanika je bilo "uzdržano", za poslanika Aleksandra Grmušu pet poslanika je glasalo "protiv" i dva poslanika su bili "uzdržana", za poslanika Milana Vlaisavljevića "za" je glasalo 92 poslanika, za poslanicu Nadu Bodrožić "za" je glasalo 94 poslanika, za poslanicu Stojanku Lekić "za" je glasalo 92 poslanika, za poslanicu Lauru Rajnović Evetović "za" je glasalo 91 poslanik, za poslanika Damira Zobenicu "za" je glasao jedan poslanik, šest poslanika je glasalo "protiv" i jedan poslanik je bio "uzdržan", za poslanika Predraga Ginculja "za" je glasalo četiri poslanika, šest poslanika je glasalo "protiv" i jedan poslanik je bio "uzdržan", za poslanika Dušana Jakovljeva "za" je glasalo 89 poslanika, za poslanika Uroša Kandića "za" je glasalo pet poslanika, sedam poslanika je glasalo "protiv" i četiri poslanika je bilo "uzdržano", za poslanika Gavru Avramova "za" je glasalo 91 poslanika, za poslanicu Marijanu Četojević "za" je glasalo 91 poslanik, za poslanika dr Stevicu Deđanskog "za" je glasao jedan poslanik, četiri poslanika su glasali "protiv" i jedan poslanik je bio "uzdržan".

Pristupilo se izjašnjavanju o kandidatima sa Liste kandidata za izbor članova Saveta nacionalnih zajednica pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica.

Predsedavajući je napomenuo, na osnovu člana 6. Pokrajinske skupštinske odluke o Savetu nacionalnih zajednica, u sastav Saveta, iz reda poslanika pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica biranih po većinskom izbornom sistemu, ulaze prvih devet poslanika sa Liste i o njima se Skupština neposredno ne izjašnjava, a to su sledeći poslanici:

Tobiaš Jožef, Žiroš-Jankelić Aniko, Santo Robert, Biro Ištvan, Pastor Ištvan, Kavai Sabolč, Egereši Šandor, Martin Zloh i Bohuš Jan.

Za izbor preostalih 6 članova Skupština se izjašnjava o svakom kandidatu posebno sa Liste kandidata za izbor članova Saveta nacionalnih zajednica pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, kojih ima deset.

Za poslanicu Pelt Ilonu "za" je glasalo 85 poslanika, za poslanika Juhasa Atilu "za" je glasalo osam poslanika, dva poslanika su glasala "protiv" i tri poslanika je bilo "uzdržano", za poslanika Aleksandra Martona "za" je glasalo dva poslanika i dva poslanika je bilo "uzdržano", za poslanika Slavka Paraća "za" je glasalo 84 poslanika, za poslanika Nikolu Jaramazovića "za" je glasalo četiri poslanika, za poslanika Matu Matarića "za" je glasalo 87 poslanika, za poslanika Daniela Ungura "za" je glasalo dva poslanika ,jedan poslanik je glasao "protiv" i jedan poslanik je bio "uzdržan",za poslanika Daniela Petrovića "za" je glasalo 88 poslanika , za poslanicu Sofiju Bolinovsku "za" je glasalo 83 poslanika, za poslanika Slavka Raca "za" je glasalo 86 poslanika.

Na osnovu rezultata izjašnjavanja , predsedavajući je konstatovao da je , na osnovu člana 4. stav 6.,člana 6. i člana 7. stav 4. Pokrajinske skupštinske odluke o Savetu nacionalnih zajednica, Skupština izabrala članove Saveta nacionalnih zajednica , tako da Savet čine:

Poslanici pripadnici srpskog naroda:

 1. Srđan Zavišin
 2. Života Lazarević
 3. Predrag Berić
 4. Petar Andrejić
 5. Tanja Dokmanović
 6. Milivoj Vrebalov
 7. Predrag Mijić
 8. Goran Paunović
 9. Milan Vlaisavljević
 10. Nada Bodrožić
 11. Stojanka Lekić
 12. Laura Rajnović Evetović
 13. Dušan Jakovljev
 14. Gavra Avramov
 15. Marijana Četojević

Poslanici pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica:

 1. Tobiaš Jožef
 2. Žiroš-Jankelić Aniko
 3. Santo Robert
 4. Biro Ištvan
 5. Pastor Ištvan
 6. Kavai Sabolč
 7. Egereši Šandor
 8. Martin Zloh
 9. Bohuš Jan
 10. Pelt Ilona
 11. Slavko Parać
 12. Mata Matarić
 13. Daniel Petrović
 14. Sofija Bolinovska
 15. Slavko Rac.

Zatim se prešlo na rad po tačkama 2 do 4 dnevnog reda 14. Sednice Skupštine AP Vojvodine.


2. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM VODOPRIVREDNOM PREDUZEĆU "VODE VOJVODINE" NOVI SAD;

3. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU "VOJVODINAŠUME" PETROVARADIN;

4. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O JAVNOM PREDUZEĆU ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE "ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE" NOVI SAD;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" Novi Sad, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću "Vojvodinašume" Petrovaradin i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Amandmane na Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka, koji su na osnovu člana 143. Poslovnika Skupštine postali sastavni deo i o njima se odvojeno ne glasa.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" Novi Sad i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću "Vojvodinašume" Petrovaradin i Amandmane prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za poljoprivredu.

Odbor za propise, na predlog predstavnika predlagača, utvrdio je pravno-tehničke ispravke u tekstu Predloga i predložio Skupštini da razmotri Predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke.

Odbor za poljoprivredu predložio Skupštini da razmotri Predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke.

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad i Amandman prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu životne sredine. Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predlog i donese Pokrajinsku skupštinsku odluku u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje povodom 2.i 3.tačke dnevnog reda podneo je Goran Ješić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Uvodno izlaganje povodom tačke 4. dnevnog rada podneo je dr Slobodan Puzović, član Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Predsedavajući je podsetio poslanike na spajanje pretresa povodom tačaka 2 do 4 dnevnog reda pa je zatim otvario pretres po tim tačkama.

U pretresu su učestvovali poslanici: Ladislav Tomić, Marijana Četojević, Saša Todorović, Saša Santovac i Goran Ješić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu ,vodoprivredu i šumarstvo.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" Novi Sad, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 66 glasova "za" i 20 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine" Novi Sad.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću "Vojvodinašume" Petrovaradin, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 65 glasova "za" i 19 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom preduzeću "Vojvodinašume" Petrovaradin.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine", na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 63 glasa "za" i 18 glasova "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Javnom preduzeću za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje "Zavod za urbanizam Vojvodine" Novi Sad.

Zatim se prešlo na rad po tačkama 5 i 6 dnevnog reda 14. Sednice Skupštine AP Vojvodine.


5. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRESTANKU VAŽENjA POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA EMITOVANjA DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI RADI JAČANjA FINANSIJSKOG POTENCIJALA RAZVOJNE BANKE VOJVODINE;

6. tačka dnevnog reda: PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRETANjU I NAČINU SPROVOĐENjA POSTUPKA ZADUŽIVANjA EMITOVANjEM DUGOROČNIH HARTIJA OD VREDNOSTI;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti i dostavila ih Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predloge pokrajinskih skupštinskih odluka prethodno su razmotrili Odbor za propise i Odbor za budžet i finansije.

Odbori su predložili Skupštini da razmotri Predloge i donese Pokrajinske skupštinske odluke u predloženom tekstu.

Uvodno izlaganje za 5. i 6. tačku dnevnog reda podneo je Zoran Radoman, član Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine i pokrajinski sekretar za finansije.

Predsedavajući je otvorio pretres.

U pretresu su učestvovali poslanici: Branislav Bogoroški, prof. dr Pavle Budakov, Igor Mirović, Marijana Četojević, Branislav Ristivojević, Pavle Počuč i Nenad Borović.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 77 glasova "za" i četiri glasa "protiv" donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o prestanku važenja Pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka emitovanja dugoročnih hartija od vrednosti radi jačanja finansijskog potencijala Razvojne banke Vojvodine.

Predsedavajući je stavio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za", sedam glasova "protiv" i jednim "uzdržanim" glasom donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o pokretanju i načinu sprovođenja postupka zaduživanja emitovanjem dugoročnih hartija od vrednosti.


7. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 74 glasa "za" i dva "uzdržana" glasa donela Odluku o razrešenju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


8. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

Vlada AP Vojvodine utvrdila je Predlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine i dostavila ga Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 70 glasava "za" i četiri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju direktora Direkcije za robne rezerve Autonomne Pokrajine Vojvodine.


9. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 72 glasa "za" donela Odluku o razrešenju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.


10. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU DIREKTORA PEDAGOŠKOG ZAVODA VOJVODINE;

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasava "za" i sa četiri "uzdržana" glasa donela Odluku o imenovanju direktora Pedagoškog zavoda Vojvodine.


11. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AD ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU NOVI SAD;

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o razrešenju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 75 glasova "za" donela Odluku o razrešenju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad.


12. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE "DNEVNIK" HOLDING AD ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST U RESTRUKTUIRANjU NOVI SAD;

Odbor za informisanje utvrdio je Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o imenovanju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 76 glasova "za" i četiri glasa "protiv" donela Odluku o imenovanju predsednika Skupštine "Dnevnik" holding AD za novinsko-izdavačku delatnost u restruktuiranju Novi Sad.


13. tačka dnevnog reda: PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA TEHNOLOŠKOG FAKULTETA U NOVOM SADU.

Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport utvrdio je Predlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu i dostavio ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

Predsedavajući je otvorio pretres.

Predsedavajući je stavio Predlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, na glasanje.

Nakon glasanja, predsedavajući je konstatovao da je Skupština sa 78 glasova "za" donela Odluku o dopuni Odluke o imenovanju članova Saveta Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Poslaničko pitanje je postavio poslanik dr Stevica Deđanski.

Predsedavajući je zaključio 14. sednicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine u 14,23 časova.

Na sednici Skupštine vođene su stenografske beleške.