Generalni tajnik Skupštine

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ima glavnog tajnika kojega imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Skupštine.

Glavna tajnica Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je dr. Sandra Stojković, imenovana za glavnu tajnicu Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na sjednici održanoj 23. veljače 2023. godine.

Dužnosti u Skupštini

  • Glavni tajnik pomaže predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine u pripremi i vođenju sjednica, rukovodi Službom Skupštine, brine se o provedbi akata koje donosi Skupština i obavlja druge poslove određene Poslovnikom.
  • Glavni tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

 

Životopis

Rođena je 1987. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2010. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Novom Sadu s prosječnom ocjenom 9,52, master studij završila je na istom fakultetu 2011. godine s prosječnom ocjenom 9,60. Doktorski studij, smjer Javno pravo, završila je 2016. godine na matičnom fakultetu, obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom: „Uzajamno priznavanje odluka u kaznenim stvarima i prava okrivljene osobe“.

Tijekom studija, pored nastavnih aktivnosti, bila je uključena i u izvannastavne aktivnosti – sudjelovala je na regionalnim natjecanjima s timom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu i obavljala je ljetnu stručnu praksu u sjedištu Narodne banke Republike Srbije, u Beogradu. Pored toga, bila je stipendistica Republičke fondacije za razvoj znanstvenog i umjetničkog podmlatka, stipendistica Fonda za mlade talente RS i stipendistica Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja tijekom čitavog doktorskog studija.

Bila je istraživačica na projektu Ministarstva prosvjete i znanosti Republike Srbije: „Biomedicina, zaštita okoliša i pravo“.  

Sudjelovala je na jednoj međunarodnoj konferenciji i na dvije znanstvene konferencije s međunarodnim karakterom. Autorica je pet objavljenih radova.

Položila je državni stručni ispit po programu za visoko obrazovanje. S isticanjem je završila političku akademiju Fondacije „Svetozar Miletić“.

Radno iskustvo stekla je radeći najprije u privatnom sektoru (1. 7. 2016. do 31. 1. 2019. godine), obavljajući poslove iz područja radno-pravnih odnosa. Radno iskustvo u javnom sektoru stekla je radeći u Gradskoj upravi za propise Grada Novog Sada (u razdoblju od 11. 2. 2019. do 11. 1. 2021. godine, na normativno-pravnim i studijsko-analitičkim poslovima), i u Službi Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojoj je bila na mjestu pomoćnice glavnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, od 18. siječnja 2021. godine.

Govori engleski jezik, sretno je udana i majka je troje djece.

Kontakt

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel:  +381 21 487-4124 

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija

 

Zamjenik generalnog tajnika

Zamjenika glavnog tajnika imenuje Skupština na prijedlog glavnog tajnika Skupštine, uz pismenu suglasnost predsjednika Skupštine.

Zamjenik glavnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine je Žolt Sakalaš, imenovan za zamjenika glavnog tajnika Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na sjednici održanoj 25. travnja 2024. godine.

 

Dužnosti u Skupštini

  • Zamjenik glavnog tajnika pomaže glavnom tajniku u radu i zamjenjuje ga u slučaju njegovog odsustva ili spriječenosti da obavlja dužnost.
  • Zamjenik glavnog tajnika je za svoj rad odgovoran Skupštini i predsjedniku Skupštine.

 

Životopis

U svom rodnom gradu Novom Sadu pohađao je Gimnaziju „Svetozar Marković” na mađarskom jeziku, a u istom gradu je završio i Pravni fakultet Sveučilišta u Novom Sadu. 

Tijekom studija i nakon njegovog završetka usavršavao se na fakultetima u Njemačkoj  i u Mađarskoj. Godine 2008. stekao je zvanje diplomiranog pravnika, a 2010. završio je master studij i postao dobitnik Izuzetne nagrade za ostvaren uspjeh tijekom studiranja na Sveučilištu u Novom Sadu. Za stipendista Bundestaga (IPS) izabran je 2011. godine.

Radno iskustvo je stjecao u Općinskom sudu u Novom Sadu, u svojstvu sudačkog vježbenika – volontera, a potom od 2009. godine, s kraćim stankama, u pokrajinskoj administraciji. Od 2016. do 2020. godine obnašao je dužnost podtajnika Pokrajinskog tajništva za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Od 2020. potpredsjednik je Pokrajinske vlade i pokrajinski tajnik za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Završio je i Diplomatsku akademiju pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije i položio pravosudni ispit. Član je Odbora za obrazovanje Nacionalnog vijeća mađarske nacionalne manjine.

Član je Saveza vojvođanskih Mađara.

Osim materinskog, mađarskog jezika, i srpskog, tečno govori engleski i njemački jezik, a služi se i francuskim jezikom.

Oženjen je.

 

Kontakt

e-mail: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4102, +381 21 487-4107

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republika Srbija