Secretar general al Adunării

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina are secretar general pe care-l numeşte Adunarea la propunerea preşedintelui Adunării.

Secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este dr. Sandra Stojković, numită secretar general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina în ședința ţinută pe data de 23 februarie 2023.

Îndatoririle în Adunare

  • Secretarul general îl ajută pe preşedinte şi vicepreşedinţii Adunării la pregătirea şi conducerea şedinţelor, conduce Serviciul Adunării, asigură aplicarea actelor pe care le adoptă Adunarea şi efectuează alte activităţi stabilite prin Regulament.
  • Secretarul general răspunde pentru activitatea sa Adunării şi preşedintelui Adunării.

Biografia

S-a născut în anul 1987 la Novi Sad. Şi-a luat licenţa în anul 2010 la Facultatea de Drept a Universității din Novi Sad cu media (9,52), și-a finalizat studiile de masterat la aceeași facultate în anul 2011 cu media (9,60). Studiile de doctorat, specializarea Dreptul Public, le-a finalizat în anul 2016 la aceeşai facultate, susținând teza de doctorat sub titlul: „Recunoașterea reciprocă a hotărârilor în materie penală și a drepturilor inculpatului”.

În timpul studiilor, pe lângă activitățile didactice, a fost inclusă și în activități extracurriculare - a participat la competiţii regionale cu echipa Facultății de Drept a Universității din Novi Sad și a făcut un stagiu de vară la sediul Băncii Naționale a Republicii Serbia la Belgrad. A fost bursieră a Fundației Republicane pentru Dezvoltarea Tineretului Ştiințific și Artistic, bursieră a Fondului pentru Tinerele Talente al RS și bursieră a Ministerului Învăţământului, Științei și Dezvoltării Tehnologice pe tot parcursul studiilor de doctorat.

A fost cercetătoare la proiectul Ministerului Învăţământului și Științei al Republicii Serbia: „Biomedicină, protecția mediului și drept”.  

A participat la o conferință internațională și la două conferințe științifice cu participare internațională. Este autoarea a cinci lucrări publicate.

A promovat examenul de stat de specialitate conform programului pentru studii superioare. A absolvit cu merite academia politică a Fundației „Svetozar Miletić”.

Şi-a dobândit experianţa în muncă lucrând mai întâi în sectorul privat (1. 7. 2016 - 31.1. 2019), îndeplinind sarcini în domeniul raporturilor juridice de muncă. În sectorul public şi-a dobândit experiența în muncă lucrând la Administrația orășenească pentru reglementări a Orașului Novi Sad (în perioada 11.2. 2019 - 11. 1.2021, la activităţi normative-juridice și activităţi de studiu analitice), și la Serviciul Adunării Provinciei Autonome Voivodina, unde a ocupat funcția de secretar general adjunct al Adunării Provinciei Autonome Voivodina, din 18 ianuarie 2021.

Vorbeşte limba engleză, este căsătorită și mamă a trei copii.

 

Contact

e-mail: sstojkovic@skupstinavojvodine.gov.rs

Tel: +381 21 487-4124

Faks: +381 21 456-241

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona 1

21101 Novi Sad

Republica Serbia

 

Locţiitor al secretarului general

Locțiitorul secretarului general este numit de Adunare la propunerea secretarului general al Adunării, cu avizul în scris al președintelui Adunării.

Locțiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina este Zsolt Szakállas, numit locțiitor al secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina în ședința ţinută pe data de 25 aprilie 2024.

 

Îndatoririle în Adunare

  • Locţiitorul secretarului general îl ajută pe secretarul general în activitate şi îl înlocuieşte în caz de absenţă sau imposibilitatea de a-şi efectua activitatea.
  • Locțiitorul secretarului general răspunde pentru activitatea sa Adunării şi preşedintelui Adunării.

 

Biografia

În orașul natal Novi Sad a frecventat Liceul „Svetozar Marković” în limba maghiară, unde a absolvit și Facultatea de Drept a Universității din Novi Sad. 

Pe parcursul studiilor și în urma absolvirii acestora s-a perfecționat la facultăți din Germania și Ungaria. În anul 2008 a dobândit titlul de licențiat în drept, iar în anul 2010 a terminat studiile de master și a devenit deținătorul Premiului special pentru succesul realizat pe parcursul studiilor la Universitatea din Novi Sad. Pentru bursa Bundestag (IPS) a fost selectat în anul 2011.

Experiență în muncă a dobândit la Tribunalul Comunal din Novi Sad, în calitate de stagiar judiciar - voluntar, iar în anul 2009, cu pauze scurte, în administrația provincială. În perioada 2016 - 2020 este subsecretar la Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale. Din anul 2020 este vicepreşedinte al Guvernului Provincial şi secretar provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale– comunităţile naţionale. A absolvit Academia Diplomatică de pe lângă Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Serbia și a promovat examenul de capacitate jurisdicțională. Membru al Comitetului pentru educație al Consiliului Național al Minorității Naționale Maghiare.

Este membru al Uniunii Maghiarilor din Voivodina.

Pe lângă limba maternă - maghiară și limba sârbă, vorbește cursiv engleza și germana, și se poate descurca în limba franceză.

Este căsătorit.

 

Contact

e-mail: sakalasz@skupstinavojvodine.gov.rs

Тел: +381 21 487-4102, +381 21 487-4107

Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine

Vladiki Platona 1

21101 Novi Sad

Republica Serbia