Symboly Autonómnej pokrajiny Vojvodiny

Symboly Autonómnej pokrajiny Vojvodiny sú vlajka, tradičná vlajka, erb a tradičný erb.

Vlajka AP Vojvodiny

Vlajka AP Vojvodiny sa skladá z troch farieb, červenej, modrej a bielej, usporiadaných vodorovne, v pomere 1:8:1. V strede modrého pruhu sú do kruhu zoradené tri hviezdy žltej farby.

 

Vlajka AP Vojvodiny
 
Stiahnite si v lepšom rozlíšení:
Vlajka AP Vojvodiny, cdr, 140 KB
Vlajka AP Vojvodiny, 771x387, jpeg, 24 KB
Vlajka AP Vojvodiny, 722x388, png, 18.9 KB

 

Tradičná vlajka AP Vojvodiny

Vlajka AP Vojvodiny je tradičná trikolóra s vodorovnými pruhmi, rovnakej výšky, červenej, modrej a bielej farby, usporiadanými pod sebou. Pomer strán vlajky je 3:2 (dĺžka oproti výške).

 

Tradičná vlajka AP Vojvodiny

 

Stiahnite si v lepšom rozlíšení:

Tradičná vlajka AP Vojvodiny, ai, 241 KB
Tradičná vlajka AP Vojvodiny, jpeg, 723 KB
Tradičná vlajka AP Vojvodiny, png, 226 KB

 

Vlajka a tradičná vlajka AP Vojvodiny sa vztyčujú súčasne s vlajkou Srbskej republiky, ak sa zákonom alebo iným predpisom určilo vztyčovanie vlajky Srbskej republiky, a umiestňujú sa vpravo od vlajky Srbskej republiky.

Erb AP Vojvodiny

Erb AP Vojvodiny tvorí štít zložený z troch polí, dvoch zvislých a jedného vodorovného, na ktorých sú umiestnené historické erby Báčky, Banátu a Sriemu, orientované zľava doprava.Vo zvislom poli zľava je umiestnený historický erb Báčky - Apoštol Pavel na belasej, kráľovsky modrej farbe, stojí bosonohý na zelenom poli, zahalený hnedým plášťom, so zlatou aureolou okolo hlavy a drží v pravej ruke meč bielej farby, so zlatou rukoväťou a záštitami pre ruku otočenými dolu, a v ľavej ruke drží knihu s čiernou obálkou. Vo zvislom poli doprava je umiestnený historický erb Banátu – na červenom poli je vzpriamene stojaci zlatý lev, otočený na pravú stranu, so šabľou v pravej labe. V ležiacom poli je historický erb Sriemu – v belasom, kráľovsky modrom poli sú tri strieborné pruhy – rieky Bosut, Sáva a Dunaj, pod druhým pruhom na zelenom poli oddychuje jeleň, so zlatým obojkom okolo krku, a za ním rastie cyprus.

 

Erb AP Vojvodiny
 
Stiahnite si v lepšom rozlíšení:
 

Tradičný erb AP Vojvodiny

Erb AP Vojvodiny je tradičný erb z roku 1848, s červeným štítom, na ktorom je strieborný kríž medzi štyrmi zlatými kresadlami, ktorých okraje sú otočené k drieku kríža. Štít lemuje otvorený veniec, ktorý je zložený z ľavej strany zo žaluďového konárika a z pravej strany z olivového konárika, prirodzených farieb, ktoré sú dolu zviazané modrou stuhou. Štít leží na vojvodskom plášti, s troma záhybmi, ktoré visia spod zatvorenej vojvodskej koruny, rozdelenej na dve časti, ktorá pokrýva stredný záhyb plášťa.