Zöldek Parlamenti Csoportja

A Zöldek Parlamenti Csoportja Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának a környezetvédelem és fenntartható fejlődés témája mellett kiálló képviselőiből álló nem formális csoport. A Zöldek Parlamenti Csoportja-beli tagság önkéntes, a tagok létszáma nem korlátozott.

A Zöldek Parlamenti Csoportja működését a Zöldek Parlamenti Csoportjának ügyrendje szabályozza. A munkaterv kidolgozására a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetekkel megvalósított együttműködés útján kerül sor.

A Zöldek Parlamenti Csoportjában kifejtett munka lehetővé teszi a képviselők számára, hogy:

  • kihassanak Vajdaság Autonóm Tartomány hatáskörébe tartozó és a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területére vonatkozó jogszabályok megfogalmazására és meghozatalára;
  • bővítsék környezetvédelmi és fenntartható fejlődési ismereteiket;
  • együttműködjenek a Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése és a régió országainak parlamenti képviselőivel;
  • kapcsolatot teremtsenek a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területén tevékenykedő civil társadalmi szervezetekkel.

A Zöldek Parlamenti Csoportjának ügyrendje a következő kérdéseket szabályozza: a Zöldek Parmaneti Csoportjának összetételét, székhelyét, célkitűzéseit, munkanyilvánosságát, a tagok jogait és kötelezettségeit, az Elnökség tagjainak megválasztását, a Zöldek Parlamenti Csoport elnökségi tagjai mandátumának időtartamát, az ülések összehívását és megtartását, az üléseken való döntéshozatal módját, valamint a Zöldek Parlamenti Csoportja működése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket.

A Zöldek Parlamenti csoportjának működése nyilvános. A működés nyilvánossága nyilvános összejövetelek, tribünök, szemináriumok szervezése, kerekasztali beszélgetéseken való részvétel, a munkára vonatkozó információknak Vajdaság AT Képviselőházának honlapján való közzététel révén valósul meg, ami lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a Zöldek Parlamenti Csoportjának munkájában résztvevő képviselőknek az említett honlapon a polgárok kérdéseket tegyenek fel és kezdeményezéseket javasoljanak.

Programjellegű céljaival összhangban, a Zöldek Parlamenti Csoportja együttműködést alakíthat ki a politikai pártokkal, egyesületekkel és egyéb hazai és régióbeli szervezetekkel.

Az Elnökség a Zöldek Parlamenti Csoportjának a végrehajtó szerve. Az Elnökség elnökből, elnökhelyettesből és tagból áll, akiket Vajdaság AT Képviselőháza elnökének javaslata alapján kell megválasztani a Zöldek Parlamenti Csoportja soraiból. A Zöldek Parlamenti Csoportjának van titkára, aki segít az Elnökség elnökének az ülések megszervezése és összehívása korül.

 

A Zöldek Parlamenti Csoportjának ügyrendje *
 
 

  

 
 

  

Kapcsolat: 

A nem formális csoport titkári teendőit Covic Viktoria látja el.

Tel: +381 21 487-4168

e-mail: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Cím: Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Vladike Platona 1

21101 Újvidék

Szerb Köztársaság

* Megjegyzés: A szövegek szerb nyelvűek.