Grupul parlamentar Verde

Activitatea Grupului parlamentar Verde este reglementată în baza Regulamentului privind activitatea Grupului parlamentar Verde. Planul activităţii va fi întocmit în cooperare cu organizaţiile societăţii civice care sunt active în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.

Activitatea în Grupul parlamentar Verde le oferă deputaţilor posibilitatea de:

  • a influenţa asupra formulării şi adoptării reglementărilor din domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile ce ţin de atribuţiile Provinciei Autonome Voivodina;
  • a-şi avansa cunoştinţele din domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile;
  • a coopera cu deputaţii din Adunarea Naţională a Republicii Serbia şi din adunările ţărilor din regiune;
  • a lua legătura cu organizaţiile societăţii civice active în domeniul protecţiei mediului şi dezvoltării durabile.

În Regulamentul Grupului parlamentar Verde se reglementează: componenţa, sediul, obiectivele, publicitatea activităţii, drepturile şi obligaţiile membrilor, alegerea membrilor Preşedinţiei Grupului parlamentar Verde, durata mandatului membrilor Preşedinţiei Grupului parlamentar Verde, convocarea şi desfăşurarea şedinţelor şi modul de decidere la şedinţe, precum şi alte probleme de interes pentru activitatea Grupului parlamentar Verde.

Activitatea Grupului parlamentar Verde este publică. Publicitatea activităţii se realizează prin organizarea întrunirilor publice, tribunelor, seminarelor, participarea la mese rotunde, prin publicarea informaţiilor cu privire la activitate pe site-ul Adunării P.A. Voivodina, cu posibilitatea ca pe site-ul amintit, cetăţenii să pună întrebări şi să propună iniţiative deputaţilor care participă în activitatea Grupului parlamentar Verde.

Grupul parlamentar Verde, în conformitate cu obiectivele de program, poate stabili cooperare cu partidele politice, asociaţii şi alte forme de organizare în ţară şi regiune.

Preşedinţia este organul executiv al Reţelei parlamentare Verde. Preşedinţia are preşedinte, locţiitor şi membru care se aleg la propunerea preşedintelui Adunării P.A. Voivodina, din rândul membrilor Grupului parlamentar Verde. Grupul parlamentar Verde are secretar care asistă preşedintelui Preşedinţiei la organizarea şi convocarea şedinţelor.

 

Regulamentul privind activitatea Grupului parlamentar Verde *
 
 

 

 
 
Contact: 

Activităţi de secretar al grupului neformal efectuează: Viktoria Covic

Теl: +381 21 487-4168

e-mail: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Аdresa: Adunarea Provinciei Autonome Voivodina

Vladike Platona 1

21101 Novi Sad

Republica Serbia

* Menţiune: Textele sunt în limba sârbă