Желєна парламентарна ґрупа

Желєна парламентарна ґрупа то нєформална ґрупа хтору творя посланїки у Скупштини Автономней Покраїни Войводини хтора пошвецена теми защити животного штредку и отримуюцого розвою. Членство посланїкох у Желєней парламентарней ґрупи добродзечне и нє огранїчене з числом членох.

Роботу Желєней парламентарней ґрупи ше ушорює з Дїловнїком о роботи Желєней парламентарней ґрупи. План роботи ше составя у сотруднїцтве з орґанизациями цивилного дружтва хтори активни у обласци защити животного штредку и отримуюцого розвою.

Робота у Желєней парламентарней ґрупи оможлївює посланїком же би:

  • уплївовали на формулацию и приношенє предписаньох з обласци защити животного штредку и отримуюцого розвою яки у компетенциї Автономней Покраїни Войводини,
  • унапредзели свойо знанє з обласци защити животного штредку и отримуюцого розвою,
  • сотрудзовали зоз посланїками у Народней скупштини Републики Сербиї и скупштинох жемох реґиону;
  • ше повязали з орґанизациями цивилного дружтва хтори активни у защити животного штредку и отримуюцого розвою.

З Дїловнїком Желєней парламентарней ґрупи ше ушорює: состав, шедзиско, цилї, явносц роботи, права и обовязки членох, вибор членох Предсидательства Желєней парламентарней ґрупи, тирванє мандату членох Предсидательства Желєней парламентарней ґрупи, зволованє и отримованє схадзкох и способ одлучованя на схадзкох, як и други питаня од значносци за роботу Желєней парламентарней ґрупи.

Робота Желєней парламентарней ґрупи явна. Явносц роботи ше витворює прейґ орґанизованя явних сходох, трибинох, семинарох, участвованя на округлих столох, прейґ обявйованя информацийох о роботи на сайту Скупштини АП Войводини з можлївосцу же би на тим сайту гражданє поставяли питаня и давали инициятиви посланїком хтори участвую у роботи Желєней парламентарней ґрупи.

Желєна парламентарна ґрупа, у складзе зоз своїма програмнима цилями, може запровадзиц сотруднїцтво зоз политичнима странками, здруженями и другима формами орґанизованя у жеми и у реґионє.

Предсидательство то вивершни орґан Желєней парламентарней мрежи. Предсидательство ма предсидателя, заменїка и члена хторих ше вибера на предкладанє предсидателя Скупштини АП Войводини, зоз шора членох Желєней парламентарней ґрупи. Желєна парламентарна ґрупа ма секретара хтори помага предсидательови Предсидательства у орґанизованю и зволованю схадзкох.

 

Дїловнїк о роботи Желєней парламентарней ґрупи *

 

 

  

 
 

  

Контакт:

Роботи секретара нєформалней ґрупи окончує : Викториа Чович

Тел: +381 21 487-4168

e-mail: zpgapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Адреса: Скупштина Автономней Покраїни Войводини

Владики Платона 1

21101 Нови Сад

Република Сербия

* Надпомнуцe: Тeксти написани на сeрбским язику