Vajdaság AT Képviselőházának Női Parlamenti Hálózata

Vajdaság AT Képviselőháza Női Parlamenti Hálózata (a továbbiakban: Női Parlamenti Hálózat), a képviselőnők nem formális csoportjaként (tekintet nélkül a politikai párthovatartozásra) a parlamenti demokráciát, a joguralmat és az emberi szabadságokat szavatoló elvek és célok érvényesítése érdekében tevékenykedik.  A Női Parlamenti Hálózat tagjai egyenlők jogaik és kötelességeik tekintetében.

A Női Parlamenti Hálózat munkáját a Vajdaság AT Képviselőháza Női Parlamenti Hálózatának ügyrendje szabályozza. A Női Parlamenti Hálózat programelveit és céljait együttesen és egységesen valósítja meg a nők jogainak promóciójával, a döntéshozatal folyamatába, a demokrácia erősítésébe és terjesztésébe való aktív bekapcsolódással, valamennyi társadalmi szférában, mint az alábbiak:

 • az emberi méltóság, jogok és szabadságok tiszteletben tartása, tekintet nélkül a vallási, faji és nemzeti hovatartozásra, nemre, nemi irányultságra, politikai meggyőződésre és szociális helyzetre
 • a dolgozók és dolgozónők jogainak védelme
 • elhanyagolt, jogfosztott és fogyatékkal élő személyek jogainak és szabadságainak védelme
 • a nemzeti kisebbségek jogainak védelme
 • a nemek egyenlőségének érvényesítése
 • a család védelme és helyzetének fejlesztése
 • a polgárok érdekeinek védelme és érvényesítése
 • a szavatolt tulajdonjogra, egészség- és szociális védelemre, oktatásra, munkára, nyugdíjra, környezetvédelemre való jog és egyéb jogok védelme
 • az állam demokratikus, politikai és jogrendjének, valamint a joguralom és a társadalmi igazság érvényesítése és megőrzése
 • az életvitel európai szabványainak, valamint az összehangolt és felgyorsított társadalmi fejlődés létrehozása valamennyi társadalmi réteg számára
 • Vajdaság autonóm Tartomány, a helyi önkormányzatok fejlesztése és a regionális fejlődés kiegyensúlyozása
 • a határozatok meghozatalának és végrehajtásának figyelemmel kísérése és kezdeményezések benyújtási.

Programszerű elveivel és céljaival összhangban a Női Parlamenti Hálózat együttműködik Vajdaság AT Képviselőházának bizottságaival (különösképpen a nemi egyenlőséggel foglalkozó bizottsággal.

A Női Parlamenti Hálózat szervei: Közgyűlés és Végrehajtó Bizottság. A Női Parlamenti Hálózatot koordinátor és koordinátor helyettes képviseli. A Női Parlamenti Hálózat munkája nyilvános, nyilvános összejövetelek, tribünök megszervezésével, kerek asztal megbeszéléseken, hivatalos világhálós prezentációk útján és egyéb tevékenységek lebonyolításával gyakorol hatást a polgárok közvéleményére.

A Női Parlamenti Hálózat ügyrendje szabályozza a megnevezését, a munka nyilvánosságát, a programelveket és célokat, a tagok jogait és kötelezettségeit, a szerveződés formáit, az igazgatási szerveket, a megválasztást és felmentést, a megbízatási idő tartamát, valamint a Női Parlamenti Hálózat munkájának tekintetében egyéb fontos kérdéseket.

Vajdaság AT Képviselőháza Női parlamenti hálózatának ügyrendje az alábbi linkről tölthető le:

Vajdaság AT Képviselőháza Női parlamenti hálózatának ügyrendje

 
 
 
 
 A Női Parlamenti Hálózat tagjai, 2016. november 8.
 
 
Чланице Женске парламентарне мреже на оснивачком састанку са гостима. Чортановци, септембар 2014.
 
A Női Parlamenti Hálózat tagjai alapító összejövetelükön a vendégekkel, Čortanovci, 2013 szeptember 
 

 

Kapcsolat: 

A nem formális csoport titkári teendőit Covic Viktoria látja el.

Tel: +381 21 487 41 68

e-mailzpmapv@skupstinavojvodine.gov.rs

Cím: Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza

Vladike Platona 1

21108 Újvidék

Szerb Köztársaság