24. 06. 2013.Predsednik Pastor o prvih godinu dana aktuelnog saziva Skupštine APV

Predsednik Pastor o prvih godinu dana aktuelnog saziva Skupštine APVNovi Sad, 24. jun – Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas povodom godišnjice konstituisanja aktuelnog saziva Skupštine AP Vojvodine da je pre godinu dana postavljen cilj da Skupština AP Vojvodine bude mnogo aktivniji činilac u političkom životu u Srbiji, da koristi pune kapacitete sa kojima raspolaže na bazi zakona, Statuta i ostalih akata i da ne bude „puki protočni bojler“ između pokrajinske Vlade i momenta usvajanja akata.

„Kvantitativni pokazatelji govore da je za ovih godinu dana održano 18 sednica Skupštine i ako gledamo zadnja četiri saziva, onda je to ubedljivo najveći broj u prvoj godini saziva od 2000. godine na ovamo. Značajno je i što je održano 16 sednica kolegijuma Skupštine. Na ovih 18 sednica razmotrena je ukupno 101 tačka dnevnog reda. U pripremi ovih 18 sednica, razmatrajući pojedine tačke dnevnog reda, održano je sveukupno 177sednica skupštinskih odbora i radnih tela“, naveo je Pastor.

On je dodao da je najviše interesovanja izazvalo konstituisanje Odbora za pitanje ustavno-pravnog položaja AP Vojvodine koji je počeo da radi u punom kapacitetu.

„Sa aspekta kvaliteta rada ne može se zaobići činjenica da je posle devet godina Skupština AP Vojvodine predložila prema Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog zakona o dopuni zakona o budžetskom sistemu, tri amndmana na Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2013., Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i Predlog zakona o Razvojnom fondu AP Vojvodine“, istakao je Pastor i dodao da je posle devet godina predsednik Skupštine AP Vojvodine imao mogućnost da obrazlaže ove predloge pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, te da misli da je to kvalitet koji se ni u kom slučaju ne može zaobići, bez obzira na to kakav je bio ishod glasanja po ovim predlozima.

Predsednik Pastor o prvih godinu dana aktuelnog saziva Skupštine APVOn je ocenio da je u prethodnih godinu dana bila prisutna klasična parlamentarna podeljenost na poziciju i opoziciju, ali da je pored toga bilo najmanje tri od 101 tačke dnevnog reda oko kojih je postignuta veoma visoka doza saglasnosti. Takođe, u proteklom periodu, u poznatim situacijama političke napetosti koje su nastale nakon Deklaracije, on je ocenio da je parlament pokazao da može određene teme da vrati u institucionalne sisteme, da su svi predstavnici parlamentarnih stranaka pokazali visoku dozu umerenosti i razumevanja. Prema njegovim rečima, skupštinske sednice su bile duge, sa velikim brojem diskutanata, ali su diskusije bez obzira na oprečnost stavova ostale u granicama normale sa aspekta prakse evropskog parlamentarizma, te nije izrečena ni jedna mera, niti je bio ni jedan poslanik udaljen sa sednice.

On je najavio da je u pripremi sednica Skupštine AP Vojvodine za 03. jul, na kojoj će se raspravljati o Odluci o rebalansu budžeta, kao i niz izveštaja institucija čiji je osnivač Skupština ili Vlada AP Vojvodine.

„I nadalje mislim da Skupština treba da jača uverenje da je cilj o kome smo razgovarali pre godinu dana, zadatak koji treba dokazivati. U tom smislu misim da se na jesen moramo početi baviti rešenjima vezanim za zakon o nadležnostima, predstoji zakon o finansiranju i donošenje skupštinske odluke vezano za tu problematiku, a za pred kraj godine očekuje se i odluka Ustavnog suda Srbije po pitanju Statuta AP Vojvodine“, rekao je Pastor.

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.