28. 11. 2013.U Subotici i Kikindi održane tribine Ženske parlamentarne mreže o borbi protiv nasilja nad ženama

Sa tribine u SuboticiNovi Sad/Subotica/Kikinda,28. novembar 2013. godine - Nakon uspešne organizacije prve regionalne konferencije "Zajedno protiv nasilja nad ženama", koja je uz učešće svih relevantnih činilaca u ovoj oblasti održana u pokrajinskom parlamentu 25. novembra ove godine, Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine nastavila je sa aktivnostima posvećenim obeležavanju međunarodne kampanje, „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. U Subotici i Kikindi, održani su okrugli stolovi na kojima su se predstavile Ženska parlamentarna mreža i druge pokrajinske institucije i mehanizmi za rodnu ravnopravnost i borbu protiv porodičnog nasilja, sa kojima Ženska mreža aktivno sarađuje. Na tribinama su pored predstavnica pokrajinskih institucija i mehanizama, učestvovali i predstavnici opština, lokalne političarke i političari, predstavnici lokalnih centara za socijalni rad, policije, nevladinih organizacija i medija kao i zainteresovani građani i građanke. Na okruglom stolu u Subotici bilo je reči i o potrebi multisektorksog reagovanja u slučajevima porodičnog nasilja, o čemu su učesnicima pričale Stojanka Lekić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine, Đenđi Seleši, pokrajinska poslanica i članica pomenutih skupštinskih radnih tela, zatim, Danica Todorov, zamenica Pokrajinske ombudasmanke za ravnopravnost polova, predsednik Skupštine grada Subotice Mirko UčesniceBajić i odbornica gradske skupštine Jasmina Tumbas. Prema rečima koordinatorke Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine Stojanke Lekić, cilj ovih aktivnosti je da se građanke i građani bliže upoznaju sa pokrajinskim mehanizmima u borbi i sprečavanju porodičnog nasilja i da se zajednički utiče i da pun doprinos sprečavanju rodno zasnovanog nasilja. Danica Todorov rekla je da je poslednjih godina mnogo učinjeno na promeni zakonodavnih okvira i stvaranju uslova kako bi odgovarajuće institucije i organi mogli da se brinu o ženama koje trpe nasilje u porodici. Danas postoje mere, opšti i posebni protokoli o postupanju institucija u takvim situacijama, ali, iako svaka od njih zna svoje obaveze, u praksi su česti slučajevi u kojima institucije ne rade efikasno, zbog čega žrtve nasilja ne ostvare i ne dobiju potrebnu zaštitu. Na drugom okruglom stolu održanom u Kikindi, govorilo se o potrebi jačanja svesti kod ljudi za sprečavanjem različitih vrsta nasilja nad ženama. Predstavnice Ženske parlamentarne mreže pozvale su nadležne institucije da preuzmu odgovornost, reaguju, zaštite i spreče nasilje nad ženama. Anita Beretić, pomoćnica Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, koja je takođe učestvovala na ovom skupu, ukazala je na ozbiljnost ovog problema Mesto održavanja tribinenavodeći rezultate istraživanja po kojima je je do danas, u Srbiji ubijeno 40 žena, prošle godine 32, dok je čak 323 žrtve nasilja dobilo neku vrstu pomoći Centra za socijalni rad. Podaci takođe kažu i da je svaka treća žena preživela neki oblik nasilja, upozorila je Anita Beretić i pozvala na aktivnije učešće i svest o prevenciji i sprečavanju nasilja nad ženama. Ona je rekla da je AP Vojvodina mnogo učinila na sprečavanju porodičnog nasilja i najavila da će Strategija za borbu protiv nasilja nad ženama kao strateški dokument koji je uspešno realizovan u pokrajini prethodnih godina biti osvežena i ponovo doneta u cilju nastavka realizacije zacrtanih ciljeva u ovoj oblasti i u narednom periodu.   Predstavnice  lokalne samouprave na skupu su potvrdile i da će sledeće nedelje u opštini Kikinda biti i zvanično formirana Ženska parlamentarna mreža. Aleksandra Majkić, predsednica Skupštine Opštine Kikinda naglasila je da su sve odbornice i političarke Kikinde jedinstvene po ovom pitanju, jer ono važnije od stranačke pripadnosti. Pored okruglih stolova u Subotici i Kikindi, Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine održaće još četiri okrugla stola na istu temu, i to u Sremskoj Mitrovici, Somboru, Pančevu i Zrenjaninu.

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.