03. 12. 2013.Ženska parlamentarna mreža održala konferenciju o borbi protiv nasilja nad ženama u Sremskoj Mitrovici

Stojanka Lekić i Maja SedlarevićNovi Sad/Sremska Mitrovica, 3. decembar 2013. godine - U okviru aktivnosti na sprovođenju kampanje "16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama" Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine održale je danas u Sremskoj Mitrovici još jednu u nizu konferencija posvećenih ovoj temi pod nazivom: "Zajedno protiv nasilja nad ženama". Ispred Ženske parlamentarne mreže govorili su Stojanka Lekić, koordinatorka mreže i Maja Sedlarević, pokrajinska poslanica i članica te mreže, kao i predstavnici lokalne smaouprave, MUP-a, institucija i organizacija iz Sremske Mitrovice, koje se bave tom tematikom. Na konferenciji je istaknuto da je njen primarni cilj, osim predstavljanja pokrajinskih mehanizama u borbi protiv porodičnog nasilja i jačanje svesti o različitim vrstama nasilja nad ženama, koje se gotovo svakodnevno dešava. Ženska parlamentarna mreža čije su članice pokrajinske poslanice iz različitih stranaka osnovana je  u oktobru ove godine i jedan od osnovnih zadataka joj je da skrene pažnju javnosti na probleme porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u našem društvu. Koordintorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Stojanka Lekić kazala je da članice mreže, kao političarke i kao društveno odgovorne žene hoće da daju pun Učesnice konferencije u Sremskoj mitrovicidoprinos  borbi protiv nasilja nad ženama i da utiču na poboljšanje zakonske regulative u toj oblasti. Od velike važnosti je da mnoge nadležne institucije preuzmu odgovornost, da reaguju, zaštite i spreče nasilje nad ženama, rekla je u svom obraćanju Stojanka Lekić. Predstavnici institucija i organizacija izneli su svoja iskustva u ovoj oblasti. U diskusiji je rečeno da je Centru za socijalni rad u Sremskoj Mitrovici prijavljeno ove godine 157 slučajeva porodičnog nasilja, da je Policijska uprava registrovala 110 krivičnih prijava na teritoriji Srema, a Osnovni sud procesuirao je 564 predmeta u vezi sa nasiljem u porodici, što je u odnosu na prethodnu godinu 18% više, a sve to govori i o većem poverenju u institucije koje pomažu žrtvama nasilja, konstatovano je na skupu. Uprkos tome što se mnogo uradilo na prevenciji i sprečavanju porodičnog i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u našoj zemlji su preventivno delovanje i ostvarivanje pune zaštite žrtava nasilja još uvek u početnoj fazi, jer važeći propisi se i dalje nepovoljno odražavaju na žrtve koje se u većini slučajeva ponovo vraćaju ekonomskoj zavisnosti od nasilnika, zaključeno je na konferenciji u Sremskoj Mitrovici.

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.