23. 12. 2014.37. sednica Skupštine AP Vojvodine.

U utorak, 23. decembra 2014. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 10.00 sati, biće održana 37. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

2. Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine;

3. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu;

4. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku rada Fonda za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

5. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obrazovanju Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine;

6. Predlog odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta za bezbednost;

7. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Direkciji za robne rezerve AP Vojvodine;

8. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o obezbeđivanju sredstava za sufinansiranje novina koje objavljuju informacije na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica;

9. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama;

10. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina;

11. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o objavljivanju propisa i drugih akata;

12. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka;

13. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene sistema za navodnjavanje Srema;

14. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama i dopunama Programa zaštite, uređivanja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu;

15. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2015. godini;

16. Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu;

17. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godini;

18. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

19. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

20. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu;

21. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

22. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Posebnom programu iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu;

23. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu očuvanja plodnosti kod oboleli od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu;

24. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja prevencije infekcija humanim papiloma virusom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu;

25. Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređenja onkološke zaštite u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2015. godinu;

26. Predlog odluke o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine;

27. Predlog odluke o pravilima o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za članove Programskog saveta javne medijske ustanove “Radio-televizije Vojvodine“;

28. Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za 2014. godinu.


Pozivamo vas da izveštavate.


 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.