13. 03. 2015.Članice Ženske parlamentarne mreže podržale formiranje ženskih odborničkih mreža u Beloj Crkvi i Vršcu

Članice Ženske parlamentarne mreže u Beloj Crkvi sa odbornicamaBela Crkva/Vršac/Novi Sad, 13. mart 2015. godine - Članice Ženske parlamentarne mreže održale su danas radne sastanke sa odbornicama u lokalnnim skupštinama u Beloj Crkvi i u Vršcu.
Na sastancima su pokrenute i podržane zajedničke inicijative da se u narednom periodu formiraju ženske odborničke mreže u skupštinama pomenutih opština. Razmenjena su iskustva i predstavljen je rad Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, čije su članice pružile punu podršku odbornicama u formiranju ženskih odborničkih mreža.
Naglašena je potreba zaokruživanja lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova na lokalu i njihovo umrežavanje sa drugim mehanizmima i srodnim organizacijama u cilju zajedničkog i efikasnog delovanja, a kao jedan od osnovnih zadataka ženskih odborničkih mreža navedena je promocija i zaštita prava žena i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka, kako na lokalu tako i na svim drugim nivoima vlasti.
Stoga je apelovano na sve odbornice da uzmu aktivno učešće u radu ženskih odborničkih mreža kao neformalnih i nestranačkih grupa koje zastupaju zajedničke interese žena.
Pokrajinska Ženska parlamentarna mreža, kao neformalna grupa poslanica bez obzira na pripadnost političkoj partiji Sastanak članica Ženske parlamentarne mreže i vršačkih odbornicadeluje radi ostvarivanja načela i ciljeva koji su garant parlamentarne demokratije, vladavine prava i ljudskih sloboda. Ona se u okviru svojih programskih ciljeva bavi pružanjem podrške ženama u ostvarivanju zakonskih prava, izmenama zakonske regulative i donošenja novih zakona u oblasti obrazovanja, zdravstva, ekonomskog osnaživanja žena i borbe protiv nasilja u porodici.

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.