25. 03. 2015.Ekspertska misija Evropske komisije posetila Skupštinu AP Vojvodine

Profesor hofman i ekspertska misijaNovi Sad, 25. mart 2015. godine - Ekspertska misija Evropske komisije posvećena nacionalnim manjinama koja boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, posetila je danas Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine.
Članovi misije razgovarali su sa potpredsednikom Skupštine Dušanom Jakovljevim i skupštinskim Odborom za međunacionalne odnose o aktuelnim pitanjima u oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica.
Akcenat u razgovorima bio je stavljen na ostvarivanje manjinskih prava u oblastima obrazovanja, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i veroispovesti, učešće predstavnika manjinskih zajednica u procesima donošenja zakona i pridruživanja Evropskoj uniji, kao i na to kako se centralna vlast odnosi prema Pokrajini.

Ispred ekspertske misije, današnjem sastanku prisustvovali su prof. Rajner Hofman, ekspert u oblasti prava manjina, Dita Kudelova, predstavnica Evropske komisija za proširenje EU, Ana Milenić, predstavnica delegacije EU u Srbiji i Vlado Radulović, savetnik u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije.

Pozdravljajući ugledne goste, potpredsednik Skupštine AP Vojvodine Dušan Jakovljev istakao je da je Vojvodina tradicionalno opredeljena i posvećena poštovanju manjinskih nacionalnih zajednica i njihovom istorijskom pravu na Dušan Jakovljev i članovi delegacije Skupštine AP Vojvodineopredeljenje. „Mi se u Vojvodini prema pripadnicima nacionalnih zajednica ponašamo kao dobri domaćini, jer na njih gledamo kao na svoje građane, a ne kao na statistički podatak“, rekao je Jakovljev.          

Profesor Hofman je rekao da je zadatak Ekspertske misije posvećene nacionalnim manjinama da sa svog stanovišta sačini izveštaj o tome kako Srbija napreduje u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. „Nama je glavni cilj da u pogledu ostvarivanja manjinskih prava, vidimo kakve su promene nastale u poslednje tri godine, od kada smo poslednji put bili u zvaničnoj poseti Srbiji“, pojasnio je Hofman i ocenio da je Vojvodina kao multietnička i multikulturalna regija uz Tirol, od strane Evrope viđena kao jedna od najboljih oblasti u pogledu ostvarivanja manjinskih prava. 

Dušan Jakovljev je informisao goste o aktuelnostima u oblasti ostvarivanja prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i ukazao na određene probleme. Nedavnom odlukom Ustavnog suda Srbije umanjena su odrđena stečena prava Vojvodini što se negativno odrzilo i na ostvarivanje prava manjinskih zajednica, status i ulogu nacionalnih saveta koji treba da budu ogledala tih zajednica. Takođe, evidentan je i problem velike politizacije nacionalnih saveta, neharmonizovani zakoni, nedovoljno uključivanje predstavnika Pokrajine i manjinskih zajednica u procese donošenja zakona i pridruživanja EU, Članovi Ekspertske misije Evropske komisijeposebno u oblastima koje se tiču prava manjina. Prema rečima Jakovljeva, drastičan primer je doneti set medijskih zakona, koji bi mogao da dovede do gašenja medija koji izveštavaju na manjinskim jezicima. „Ne možemo da razumemo zahtev za privatizacijom svih medija osim javnog servisa, posebno gledajući iskustva određenih evropskih zemalja. U tom smislu, smatramo da bi lokalni mediji koji izveštavaju na jezicima manjina, a čiji su osnivači lokalne samouprave, trebalo da budu izopšteni iz privatizacije, kako ne bismo došli do toga da ostanemo bez ijednog takvog medija“, ocenio je Dušan Jakovljev.  
Sagovornici su se takođe složili, da je u pogledu poboljšanja stanja u pomenutim oblastima neophodno izvršiti određene ustavne promene, kao i da sadašnji Ustav može da bude jedna od prepreka ulaska Srbije u EU.

O navedenim temama, Ekspertska misija Evropske komisije posvećena nacionalnim manjinama razgovarala je danas u pokrajinskoj Skupštini i sa predstavnicima Nacionalnog saveta 

Ana Tomanova Makanova i potpredsednik Nacionalnog saveta Slovaka

Slovaka. O položaju slovačke zajednice koja na ovim prostorima živi već 270 godina, kao jedna od najbrojnijih zajednica koja prema poslednjem popisu broji više od 52 hiljade pripadnika i o radu Nacionalnog saveta, govorila je predsednica tog saveta Ana Tomanova Makanova.
Ona je ocenila da je za poboljšanje stanja u oblasti manjinskih prava Srbiji potrebna strategija o nacionalnim zajednicama, bolji Zakon o nacionalnim savetima kojim će se jasno definisati status, položaj, uloga kao i javno - pravna ovlašćenja saveta u četiri poverene oblasti. Takođe, prema njenim rečima, potrebno je smanjiti i političke pritiske i uticaje na savete kao i uskladiti određena zakonska rešenja u ovoj oblasti i dosledno ih primeniti u praksi. Neophodno je i aktivnije uključivanje predstavnika manjina u procese donošenja odluka, zaključila je Tomanova Makanova u razgovoru sa članovima Ekspertske misije Evropske komisije posvećene nacionalnim manjinama.

Za vreme svoje petodnevne radne posete Srbiji, Misija razgovara sa predstavnicima državne uprave i nezavisnih državnih organa. U okviru posete AP Vojvodini, članovi misije su razgovarali i sa predstavnicima drugih pokrajinskih organa, gradskih vlasti u Novom Sadu i sa Savetom za međunacionalne odnose. Članovi misije, sastaće se u Subotici i sa Razgovori Misije i Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjinepredstavnicima nacionalnih saveta Mađaara i Hrvata.

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.