21. 04. 2015.Održana sednica Odbora za administrativna i mandatna pitanja

Sednica Odbora za administrativna i mandatna pitanjaNovi Sad, 21. april 2015. godine - Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas sednicu kojoj su prisustvovali predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije. Članovi Odbora su sa direktorkom Agencije Tatjanom Babić i njenim saradnicima, razgovarali o aktuelnim pitanjima i konkretnim slučajevima u vezi sa davanjem saglasnosti pokrajinskim poslanicima i drugim pokrajinskim funkcionerima za obavljanje druge javne funkcije, posla ili delatnosti. Predsednik Odbora Robert Santo, rekao je da je to nadležno skupštinsko radno telo u prethodnom periodu imalo nekoliko dilema u vezi sa davanjem mišljenja za obavljanje druge javne funkcije za poslanike i druga lica koja bira, postavlja i imenuje Skupština a radi davanja saglasnosti Agencije i izrazio zadovoljstvo što su njeni predstavnici svojim današnjim učešćem na sednici pomogli Odboru da otkloni postojeće dileme. Odbor je dobio potrebne informacije i potvrdu da je ispravno postupio u slučajevima kada je imao dileme, konstatovano je na sednici.   

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, istakla je na sednici da Agencija u praksi ima zanemarljivo mali broj postupaka protiv funkcionera u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u odnosu na ukupan broj postupaka Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcijei zanemarljivo mali broj zahteva za davanje saglasnosti za obavljanje druge javne funkcije i posla ili delatnosti u odnosu na ukupan broj zahetva. To nama zapravo govori o tome da se ovde postupa vrlo odgovorno, odnosno da nadležni skupštinski Odbor za administrativna i mandatna pitanja vrlo ozbiljno pristupa svom poslu kada prethodno daje mišljenje o tome da li neko od funkcionera može ili ne može da obavlja više javnih funkcija, kazala je Tatjana Babić.

Ona je shodno današnjoj raspravi i postojanju određenih nedoumica u vezi sa sukobom interesa, pozvala članove Odbora da daju svoja mišljenja i primedbe i sugestije na model zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Naime, Agencija je sredinom prošle godine podnela Ministarstvu pravde inicijativu za donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Tokom primene važećeg zakona uočena je potreba da se veći broj odredaba pojasni i precizira i da se na drugačiji način urede određena bitna pitanja vezana, pre svega za sukob interesa, kumulaciju javnih funkcija, prijavljivanje imovine i prihoda funkcionera i ovlašćenja Agencije. Imajući u Diskusija na sednici Odboravidu obim potrebnih izmena i dopuna, Agencija je pristupila izradi modela novog zakona koji se nalazi na sajtu Agencije. U zaključku sa današnje sednice navodi se da će se Odbor ubuduće pre davanja mišljenja, povodom svakog zahteva prethodno obratiti Agenciji, kako bi zauzeo ispravan stav. 

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.