27. 04. 2015.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Sednica Odbora za međunacionalne odnoseНови Сад, 27. април 2015. године - Одбор за међунационалне односе Скупштине Аутономне покрајине Војводине упознао се на данашњој седници са Извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2014. годину. Седници је поред чланица и чланова Одбора присуствовала и Ева Вукашиновић, заменица ПОкрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних заједница – нациопналних мањина. Говорећи о делу извештаја који се односи на поштовање права националних заједница – националних мањина, Ева Вукашиновић је казала да је дошло до одређеног пада поштовања поменутих права и да је омбудсман дао одређене препоруке у вези са овим проблемом. Одбор предлаже Скупштини да размотри поменути извештај и упозна се са овим документом.

Одбора за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине такође се на својој седници упознао са Извештајем Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2014. годину и упутио предлог Скупштини да обави расправу и упозна се са овим документом и радом Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у прошој години.
Sednica Odbora za upravu i lokalnu samoupravuОдбор је размотрио и усвојио Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине, са предлогом закључака и упутио га Скупштини на разматрање.
По Статуту АП Војводине, Покрајинска влада има обавезу да доставља Скупштини Извештај о управљању Покрајинском јавном својином тако да је ово први такав извештај.
У извештају је констатовано да је стање у области јавне имовине и са становишта прописа и праксе неуређено и да постоји неусклађеност између правног и фактичког стања, тако да је Управа за јавну имовину евидентирала сву имовину и предузела даље радње у циљу укњижбе. Више од хиљаду објеката је у протеклом периоду укњижено као јавна својина АП Војводине као и хиљаду сто хектара земљишта, а оно што се очекује јесте и укњижба путева другог реда што је изузетно сложен посао као и укњижба каналске мреже.

Одбора за здравство, социјалну политику и рад Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој данашњој седници разматрао Извештај Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2014. годину и препоручио Скупштини да обави расправу о поменутом документу.
Sednica Odbora za zdravstvoОдбор је размотрио и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објекта „Каменица 2“.

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине се на својој седници упознао са Извештајем Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину. Извештај је чланицама и члановима Одбора представила Анико Мушкиња Хајнрих, Покрајински заштитник грађана - омбудсман. Одбор је оценио да је Извештај добар, користан и свеобухватан и предлаже Скупштини да га размотри и да се упозна са радом Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у прошлој години.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине ртазматрао је на својој седници са становишта ускалђености са покрајинским Статутом и правним системом, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објеката „Каменица 2" и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о закључивању споразума Аутономне покрајине Војводине са одговарајућим територијалним заједницама других држава.
Одбор је мишљења да су наведени предлози у складу са Статутом и правним системом земље и предлаже Скупштини да покрајинске скупштинске одлуке донесе у предложеном тексту.

Razmatranje dnevnog reda na sednici Odbora za administrativna i mandatna pitanjaОдбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине разматрао је на седници оставку посланика Зорана Танасковића на функцију посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине. Председник Одбора је констатовао да је Одбору за административна и мандатна питања достављена оставка Зорана Танасковића на функцију посланика у покрајинској Скупштини. Одбор је констатовао да је Танасковић оставку поднео у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину АП Војводине и једногласно предлажио да Скупштина на наредној седници констатује престанак мандата посланику Зорану Танасковићу, због поднете оставке. 
Одбор је размотрио и прихватио захтев за исплату накнаде за путне трошкове члановима Организационог одбора предстојеће манифестације "Дани геотермалне енергије", коју Скупштина АП Војводине заједнички организује са Скупштином европских регија, (АЕР), током следећег месеца у нашој покрајини. У питању су два члана Организационог одбора, угледна универзитетска професора и стручњака у области енергетике који на састанке Организационог одбора долазе из Београда.

Одбор за буџет и финансије одржао је седницу на којој је размотрио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објеката „Каменица 2". Након разматрања, Одбор је одлучио да предложи Скупштини да размотри овај предлог и донесе Покрајинску скупштинску одлуку о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних хартија од вредности за потребе финансирања набавке опреме за опремање објеката „Каменица 2".

Članice i članovi Odbora za obrazovanjeОдбор за образовање, науку,културу, омладину и спорт разматрао је на својој седници Извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2014. годину, стављајући акценат на делове извештаја којима су обухваћене области из делокруга рада и надлежности овог скупштинског радног тела. Одбор предлаже Скупштини да обави расправу о извештају и да се упозна са радом Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у прошлој години.
 

 

 

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.