21. 05. 2015.Информација са седница скупштинских одбора

lanovi i članice Odbora za informisanjeНови Сад, 21. мај 2015. године - Одбор за информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је седницу на којој се упознао са текућим проблемима јавних гласила „Хлас луду“ и „Руске слово“ и тим поводом донео одговарајуће закључке.
Поред чланица и чланова Одбора, седници су присуствовали и представници Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, националних савета Словака и Русина, као и директори новинско издавачких установа „Хлас луду“ и „Руске слово“, који су Одбор упознали са проблемима у раду ових јавних гласила.

Они су се Одбору обратили са молбом да им се помогне у превазилажењу проблема у вези са закупом просторија у којима се од свог оснивања налазе редакције поменутих медија, а које се налазе на другом спрату пословне зграде предузећа „Дневник холдинг ад у реструктурирању“.
Према речима представника поменутих гласила, након недавног повећања цена закупа пословног простора, доведен је у питање опстанак и даљи рад редакција „Хлас луду“ и „Руске слово“. 

Тим поводом, Одбор је једногласно донео закључак да предложи Покрајинској влади да преко ресорног покрајинског секретаријата изнађе могућности да помогне овим јавним гласилима, као и да им се након продаје, односно приватизације Дневника која се очекује, из дела власништва Покрајине у том предузећу, обезбеде адекватне просторије.

Одбор за информисање је на седници подржао и став националних савета националних мањина – националних заједница, да се локални медији који извештавају на мањинским језицима изузму из поступка приватизације. Такав став чланицама и члановима Одбора саопштила је Ана Томанова Маканова, председница Националног савета Словака која је оценила да би приватизација ускоро могла да доведе и до гашења неких мањинских медија и да не постоје јасне гаранције, могућности и механизми заштите од тога.  
Sednica Odbora za evropske integracije i međuregionamlnu saradnjuПредседник Одбора за информисање Душан Јаковљев, предложио је да се покрене иницијатива да Скупштина АП Војводине као овлашћени предлагач, иницира потребне измене закона како би се медији који извештавају на мањинским језицима изузели из поступка приватизације, што је Одбор такође једногласно прихватио.
     
Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је седницу на којој је донео Одлуку о саставу делегације покрајинске за службено путовање у Гетеборг, (Краљевина Шведска), од 09. до 12. јуна 2015. године и одобрио средства за службени пут. Делегација ће учествовати на Генералној скупштини и на састанку Бироа Скупштине европских региона, (АЕР), чија је Скупштина АП Војводина редовна и активна чланица од 2002. године.

Одбор је донео и Одлуку о саставу делегације Скупштине АП Војводине која ће од 17. до 20. јуна ове године, учествовати на Европској конференцији посвећеној имплементацији Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом у Лисабону.
Skupštinski Odbor za poljoprivreduДонета је и Одлука о измени Одлуке о упућивању делегације Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службени пут у Љубљану. Такође, усвојени су и извештаји са службеног пута у Стразбур, (Република Француска), од 19. до 24. априла 2015. године и са службеног пута у Загреб, (Република Хрватска), од 23. до 25. априла 2015. године. Потпредседник војвођанске Скупштине и члан овог Одбора 

Миливој Вребалов обавестио је Одбор о детаљима припреме предстојеће манифестације „Дани геотермалне енергије у Војводини“. Он је рекао да је Организациони одбор овог догађаја на чијем се челу налази, остварио све планиране задатке и изразио задовољство што ће Скупштина 21. и 22. маја ове године бити домаћин овог значајног скупа, позивајући чланице и чланове Одбора да присуствују. 

Одбор за пољопривреду је одржао седницу на којој је донео Одлуку о именовању члана Комисије за именовање директора ЈП "Војводинашуме". Из редова овог Одбора, за члана поменуте комисије именован је Ненад Боровић.

На својој 69. седници, Одбор за административна и мандатна питања Скупштине Аутономне покрајине Војводине одобрио је делегацији покрајинске Скупштине средства за службено путовање у земљи. Делегација ће од 20. до 22. јуна ове године, учествовати на Дунавској парламентарној конференцији која се одржава у Београду и Смедереву, у организацији Народне скупштине Републике Србије. 

Odbor za administrativna i mandatna pitanjaОдбор је на седници размотрио и прихватио предлог посланичке групе Нова Демократска Странка у Скупштини АП Војводине за ангажовање лица за обављање послова за потребе посланичке групе. Предлог је поднет јер је лицу које је до сада обављало наведене послове престао радни однос, 05. маја ове године. У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одбор ће поменути предлог упутити у даљу процедуру.  

 

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.