04. 06. 2015.Неформална Зелена група посланика седницом посвећеном управљању отпадом обележила Светски дан заштите животне средине

Sednica Zelene grupe poslanikaНови Сад, 4. јун 2015. године – Седницом посвећеном разматрању стања у области управљања отпадом у Војводини и Србији, неформална Зелена група посланика у покрајинској Скупштини обележила је 5.јун,Светски дан заштите животне средине.
Седници су присуствовали и представници Зелене групе посланика у Народној скупштини, ресорног покрајинског секретаријата и стручњаци са новосадског Универзитета.
Проф. др Горан Вујић и др Бојан Батинић, са Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду на Факултету техничких наука у Новом Саду упознали су чланице и чланове Зелене групе са актуелним стањем и конкретним подацима о управљању отпадом у нашој земљи и потребама и могућностима за унапређење стања. Представљена је и упоредена анализа стања у нашој земљи и државама чланицама Европске уније као и специфични циљеви који се односе на управљање отпадом,а које наше општине треба да остваре у складу са директивама Европске уније.
Sistem upravljanja otpadom u opštinamaКонстатовано је да наша земља доста заостаје за развијеним државама и да је потребно значајно унапредити управљање комуналним отпадом, као и подићи свест политичара, друштвене јавности и свих грађана о овој теми, уз оцену да ће то бити веома тешко. Поред тога, овај процес је у свакој држави па и у нашој, уско повезан са економском снагом земље, што је такође оптерећујући фактор, речено је на седници.

У Србији је третман управљања отпадом веома скуп, а поступак рециклаже износи свега десет одсто. Поред тога, процењено је да ће услед испуњавања обавеза које произилазе из директива Европске уније, наша земља у наредном периоду у унапређење управљања отпадом морати да уложи око 550 милиона евра.
Указано је и на потребу већег утицаја струке на доношење прописа у овој области, изналажење одрживих механизама дугорочног финансирања у домену управљања отпадом, на доследно поштовање и примену стратегија и планова за управљање отпадом, посебно на нивоу локалних самоуправа, јер се због честих промена власти и управљачких структура у системима који управљају отпадом на локалном нивоу како је речено, стално тапка у месту.
Analiza aktuelnog stanja upravljanja otpadom u našoj zemljiСветски дан заштите животне средине чијим је поводом одржана и данашња седница Зелене групе посланика, представља глобални догађај који се обележава у више од сто земаља света на свим континентима. Скупштине, владе, различити менанизми, стручна и друга радна тела која се баве овом тематиком, појединци, невладине организације, локалне заједнице, предузетници и медији, организују различите акције, стручне скупове и манифестације којима истичу своја опредељења да се заштити и унапређује животна средина.