16. 06. 2015.Представнице Женске парламентарне мреже о Резолуцији 1325 - "женско лице мира и безбедности“ у Сремској Митровици

Нови Сад/Сремска Митровица, 16. јун - На конференцији у Сремској Митровици испред Скупштине АП Војводине учествовале су Стојанка Лекић, председница Одбора за равноправност полова Скупштине АВ Војводине и координаторка Женске парламентарне мреже, Даница Тодоров, помоћница покрајинске омбудсманке-заштитнице грађана и Маја Седларевић, чланица Савета за безбедност АП Војводине и Одбора за безбедност Скупштине АП Војводине.

Осим представница Скупштине АП Војводине и помоћнице покрајинског омбудсмана, на конференцији је присуствовао и Влада Васалек из Полицијске управе Сремска Митровица.

Конференција је организована у сарадњи Женске парламентарне мреже Скупштине АПВ и Женска одборничке мреже СГ Сремска Митровица, а модераторка је била Гордана Достанић, одборница.

На почетку скупа, Стојанка Лекић упознала све присутне са садржајем и разлозима доношења Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација - Жене, мир, безбедност и указала на важност тога да се јавност упозна са значајем Резолуције  и да улога жена у сектору безбеднисти мора да буде уочљива.

Маја Седларевић је указала на два проблема која још увек нису решена, иако је по питању жена у сектору безбедности урађено много.

Прво, то је невидљиви „стаклени плафон“ са којим се сусрећу жене запослене у сектору безбедности. То значи да жене које су ангажоване у полицији или војсци, a досадашње искуство то доказује, могу да напредују само до одређених позиција у хијерархији. На највише позиције не могу још увек да доспеју. У полицији само је једна начелница полицијске управе и то ПУ Ужице, а у војсци још увек немамо ни једну жену генерала, иако постоје жене које су стекле услове за овај чин. Министар одбране је обећао да ће до краја године овај проблем бити решен.

Такође, много је већи број жена запослен и у војсци и у полицији, и тај број је у сталном порасту, али и даље је највећи број жена запослено у администрацији, а не у оперативном сегменту.

Даница Тодоров је објаснила механизам фукционисања и умрежавања свих институција у систему које се баве превенцијом и сузбијањем родно заснованог насиља, о медијацији као посебном облику решавања конфликата, и представила нови пројекат покрајинског омбудсмана - заштитника грађана који се бави женама и безбедношћу у изабраним локалним самоуправама у Војводини.

 

На конференцији су донети следећи закључци::

1. Укључивање жена у све нивое одлучивања и удруживања, у политички и јавни живот, унапређење услова за већу заступљеност жена у сектору безбедности.

2. Стварање системских предуслова за политику једнаких могућности у економији на локалном нивоу, и боље коришћење женских ресурса за развој.

3. Јачање подршке и услуга за жене жртве насиља, подизање свести јавности о праву на живот без насиља.

4. Укључивање ОЦД и невладиног сектора у израду истраживачких пројеката ради унапређења спровођења НАП и стварања једнаких могућности за учешће жена у вођењу политика.

5. Медијски промовисати родну равноправност у средствима јавног информисања са циљем уклањања родних стереотипа и подстицање активне улоге јавних гласила у промовисању родне димензије у разлицитим сегментима друштва.

6. Медијација као начин решавања конфликтних ситуација и разматрање увођења некадасњих жмировних већаж.