16. 06. 2015.Predstavnice Ženske parlamentarne mreže o Rezoluciji 1325 - "žensko lice mira i bezbednosti“ u Sremskoj Mitrovici

Novi Sad/Sremska Mitrovica, 16. jun - Na konferenciji u Sremskoj Mitrovici ispred Skupštine AP Vojvodine učestvovale su Stojanka Lekić, predsednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AV Vojvodine i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže, Danica Todorov, pomoćnica pokrajinske ombudsmanke-zaštitnice građana i Maja Sedlarević, članica Saveta za bezbednost AP Vojvodine i Odbora za bezbednost Skupštine AP Vojvodine.

Osim predstavnica Skupštine AP Vojvodine i pomoćnice pokrajinskog ombudsmana, na konferenciji je prisustvovao i Vlada Vasalek iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

Konferencija je organizovana u saradnji Ženske parlamentarne mreže Skupštine APV i Ženska odborničke mreže SG Sremska Mitrovica, a moderatorka je bila Gordana Dostanić, odbornica.

Na početku skupa, Stojanka Lekić upoznala sve prisutne sa sadržajem i razlozima donošenja Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - Žene, mir, bezbednost i ukazala na važnost toga da se javnost upozna sa značajem Rezolucije  i da uloga žena u sektoru bezbednisti mora da bude uočljiva.

Maja Sedlarević je ukazala na dva problema koja još uvek nisu rešena, iako je po pitanju žena u sektoru bezbednosti urađeno mnogo.

Prvo, to je nevidljivi „stakleni plafon“ sa kojim se susreću žene zaposlene u sektoru bezbednosti. To znači da žene koje su angažovane u policiji ili vojsci, a dosadašnje iskustvo to dokazuje, mogu da napreduju samo do određenih pozicija u hijerarhiji. Na najviše pozicije ne mogu još uvek da dospeju. U policiji samo je jedna načelnica policijske uprave i to PU Užice, a u vojsci još uvek nemamo ni jednu ženu generala, iako postoje žene koje su stekle uslove za ovaj čin. Ministar odbrane je obećao da će do kraja godine ovaj problem biti rešen.

Takođe, mnogo je veći broj žena zaposlen i u vojsci i u policiji, i taj broj je u stalnom porastu, ali i dalje je najveći broj žena zaposleno u administraciji, a ne u operativnom segmentu.

Danica Todorov je objasnila mehanizam fukcionisanja i umrežavanja svih institucija u sistemu koje se bave prevencijom i suzbijanjem rodno zasnovanog nasilja, o medijaciji kao posebnom obliku rešavanja konflikata, i predstavila novi projekat pokrajinskog ombudsmana - zaštitnika građana koji se bavi ženama i bezbednošću u izabranim lokalnim samoupravama u Vojvodini.

 

Na konferenciji su doneti sledeći zaključci::

1. Uključivanje žena u sve nivoe odlučivanja i udruživanja, u politički i javni život, unapređenje uslova za veću zastupljenost žena u sektoru bezbednosti.

2. Stvaranje sistemskih preduslova za politiku jednakih mogućnosti u ekonomiji na lokalnom nivou, i bolje korišćenje ženskih resursa za razvoj.

3. Jačanje podrške i usluga za žene žrtve nasilja, podizanje svesti javnosti o pravu na život bez nasilja.

4. Uključivanje OCD i nevladinog sektora u izradu istraživačkih projekata radi unapređenja sprovođenja NAP i stvaranja jednakih mogućnosti za učešće žena u vođenju politika.

5. Medijski promovisati rodnu ravnopravnost u sredstvima javnog informisanja sa ciljem uklanjanja rodnih stereotipa i podsticanje aktivne uloge javnih glasila u promovisanju rodne dimenzije u razlicitim segmentima društva.

6. Medijacija kao način rešavanja konfliktnih situacija i razmatranje uvođenja nekadasnjih žmirovnih većaž.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.