01. 10. 2015.Održana sednica Odbora za administrativna i mandatna pitanja

Sednica Odbora za administrativna i mandatna pitanjaNovi Sad, 01. oktobar 2015. godine - Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je danas svoju 76. po redu sednicu u aktuelnom skupštinskom sazivu.
Odbor je kao resorno skupštinsko radno telo, u vezi sa Obaveštenjem o izradi nacrta pokrajinske skupštinske odluke o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu, dostavljenim od strane Pokrajinskog sekretarijata za finansije, doneo sledeći zaključak:

Odbor za administrativna i mandatna pitanja Skupštine AP Vojvodine je nakon sagledavanja Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu u delu koji se odnosi na Skupštinu i na Službu Skupštine AP Vojvodine i sagledavanja Finansijskog plana Skupštine i njene Službe za tekuću godinu, procenio da su sredstva odobrena pomenutom Odlukom planirana u skladu sa potrebama za ostvarivanje nadležnosti pokrajinske Skupštine i skupštinske Službe. Odbor je mišljenja da bi smanjenje planiranih rashoda do kraja ove godine moglo dovesti u pitanje dalje funkcionisanje Skupštine, te je imajući u vidu navedeno, stava da nije potrebno donositi izmene i dopune skupštinskog budžeta.        
 
U nastavku sednice, Odbor je doneo Odluku o visini naknade za vršenje funkcije lica koja bira Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.
Jednoglasno je usvojen Predlog Poslaničke grupe Srpske radikalne stranke za imenovanje Vanje Kanazir, diplomirane pravnice iz Novog Sada za zamenicu člana Pokrajinske izborne komisije.
Odbor je na današnjoj sednici dao i pozitivno mišljenje na Zahtev Tehničke škole „23. maj“ iz Pančeva, za davanje saglasnosti Zoranu Jovanoviću, poslaniku u Skupštini AP Vojvodine, radi zaključenja ugovora o izvođenju nastave sa pomenutom školom.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.